Lidská práva jsou nutná pro ochranu každého z nás

Mezinárodní den lidských práv….okamžik, kdy si celý svět připomíná existenci nejzákladnějších pilířů lidské společnosti. To, co si dnes připomínáme, to není jen směsice černých písmen na bílém papíře….jsou to záruky rovného, stejného zacházení bez jakýchkoli rozdílností….Zatímco obyčejný Evropan každý večer tráví nad televizním seriály, lidé ve Středoafrické republice musejí čelit násilí. Stávají se oběťmi válek, znásilnění, hladu, vysídlení……v hlavním městě Bangui je přes 108 000 lidí bez domova. Děti na ulicích Urugaye, Brazílie, Argentiny jako odpad spí rovnou na ulici pod kousky krabice, zatímco homosexuálové v Ugandě trpí pod archaismem znásilněné spravedlnosti. 

Lidská práva se ztrácejí……pro Evropana přestávají mít význam, jako kdyby prastarý kontinent býval selankou uprostřed rozbouřeného moře.  V Evropské unii vítězí radikalismus, a to jak levicoví, tak i pravicový. Menšiny jsou politiky pokládané za věčné potížisty, jež je příhodné kdykoli v případě potřeby použít jako nárazníkový štít před skutečnými problémy. Romové mohou za problémy ve Francii, a proto dochází k porušování základních práv. Homosexuálové ohrožují morálku ruských Slovanů, a tak se vytvářejí hry na neexistující, zatímco islamofobové pod pláštíkem vlastního pojetí náboženského extrémismu, vyzývají k násilí na jinověrcích.

Lidská práva se stále více dostávají do role nechtěného dítěte, kdy jedni lidskoprávní problematiku využívají jako žebřík k vlastnímu prospěchu. Zatímco ti ostatní lidská práva pokládají za naprostou zbytečnost ohrožující plynulé fungování zvířecí podstaty světa. Ve jménu kapitalismu se zapomíná na humanismus a dravost se dere jako dlouhodobý ekzém na zvrásněnou pokožku společnosti. Klauzule základních pravidel jsou s železnou pravidelnosti porušována. Izrael páchá apartheid na beduínech, Palestincích i afrických přistěhovalcích, zatímco nejvyspělejší státy světa tolerují násilí v Demokratické republice Kongo.

Šílenství za bioprodukty spotřebovává lány polí na výrobu biopaliv, zatímco stále více lidí umírá hlady. Organizace lidskoprávních aktivistů se často chovají jako naivní modelky. Čekají, až se sužovaní lidé dostanou do složitých a ještě složitějších situacích, aby před televizními kamerami zazářily jako ochránci potřebných. Hry na zachránce se stávají stále běžnějšími, zatímco ti, o něž skutečně jde, trpí v nedostatku, bídě a často také ohrožení zdraví a života. Jájovství, personifikace pomoci je často přednější, než poskytnout chudým a ohroženým adekvátní pomoc. Často tak zanikají důvody skutečné existence lidskoprávní organizace. Všichni vědí o katastrofálním stavu v lidskoprávní oblasti, ale málokdo s ním chce něco udělat. Je pohodlné přisvojovat si úspěchy, je pohodlné pózovat před kamerami a odmítat pomoc mediálně neznámým……..

Svět potřebuje překonávání bariér. Svět potřebuje návrat k lidským právům. Svět potřebuje návrat k podstatě člověka, v níž zdraví, lékařská i sociální péče musí s právem na výživu i bydlení představovat alfu i omegu veškerých snažení. Je ostudou nás všech, že děti umírají hlady a děti s dospělými nemají v Africe přístup k čisté pitné vodě. Je ostudou nás všech, že se ve jménu politické korektnosti legalizuje akt násilí a mučení jako prostředek ochrany politických a hospodářských zájmů neznámých kapitánů národních ekonomik. Je veřejnou ostudou, pokud jsou hlasatelé pravdy jako Snowden či Julian Assangne pronásledováni za zobrazení skutečnosti, jež má být před zraky veřejnosti ukryta v prostorách utajených spisů stejně tajných služeb.

human_right

Lidská práva jsou jako ohrožený druh. Přežívají v absolutním nebezpečí, vyprávějí příběh o správném pochopení světa, kdy se lidé neliší podle barvy kůže, náboženství, pohlaví, sexuální orientace nebo nebo podle pohlaví. Lidská práva jsou velmi důležitá a s posilováním neofašistických a extrémistických nálad je nutné prosazovat ochranu minorit, migrantů, žen, starých lidí,zdravotně postižených, ale také i dětí…..nic není důležitější než zdraví a život každého z nás.