Gaza je díky izraelské blokádě, povodním a nedostatku elektřiny na pokraji svých sil

Na začátku listopadu v Gaze kvůli nedostatku nafty přestala vyrábět místní elektrárna elektřinu. Více jak 1,7 milionů obyvatel Izraelem okupovaného pásma je kvůli ekonomické blokádě zemí Davidovy hvězdy nuceno přežívat v absolutní tmě. Ve 21. století jsou školou povinné děti nucené psát své úkoly za svitu svíček. Nedostatek elektronů v již tak těžce zkoušené oblasti vyvolává v lidech beznaději. Více jak polovinu dne si musejí místní obyvatelé vystačit bez světla, rozhlasu, televize….místní nemocnice mají problémy s poskytováním již tak omezené péče a dokonce v oblasti nefungují pořádně čistírny a čerpadla odpadních vod. Splašky vytékají na ulici, znečišťují pláž u nedalekého Aškelonu  a vtékají přímo do moře. Splašky s fekáliemi ohrožují zdraví a životy Palestinců. Následky nedostatku pohonných hmot jsou opravdu katastrofální.

Elektrárna jako jediný zdroj elektřiny v Gaze byla znovu otevřena po izraelském náletu v roce 2006. Dodávala Obyvatelům Gazy 30 % elektřiny, zbytek elektrického proudu pochází z Izraele a Egypta. Velká část pohonných hmot pro elektrárnu se pašovala skrze podzemní tunely, na které si mnohokrát izraelská administrativa stěžovala egyptským úřadům. Ty je po výměně prezidenta zasypaly, a jedinou nadějí pro elektrárnu byl energetický úřad v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu. Odmítavá politika Izraele dávala předem vědět, jak celá záležitost s naftou skončí. Kvůli sporům o daně selhal také Ramalláh a najednou nebyl nikdo, kdo by pomohl s dodávkami paliva na výrobu elektřiny.

Lidé jsou bez elektřiny až 16 hodin denně. Výpadek životadárné suroviny ničí palestinskou ekonomiku. Místní poskytovatelé služeb nemohou, ani kdyby chtěli, poskytovat svým klientům služby, za které si zaplatili. Noci při svíčkách, pálení očí během psaní úkolů do školy, praní v ruce, večery bez televize, dny bez telefonu…..to je klasický kolorit současné Gazy. Pokud se v rodinném, velmi přiškrceném rozpočtu, najde pár drobných na svíčky, nemusí rodina strávit noci často plné nečekaných akcí izraelské armády v absolutní tmě. Mnoho rodin má také k dispozici generátory, ale ty nemohou použít buď kvůli jejich nefunkčnosti, nebo nedostatku pohonných hmot.

Lékaři v Gaze jsou v beznadějné situaci. Kvůli častým náletům nemají nemocnice funkční generátory, v dosahu neexistují žádné pohonné hmoty pro jejich provoz….lékaři v bílém plášti jsou ve velmi svízelné situaci, kdy během operací sestřičky svítí svíčkami, aby chirurg alespoň trošku viděl na prováděnou operaci. Zákroky jsou proto oddalovány a dochází tím také k ohrožování životů a zdraví nemocných a zraněných pacientů.

Izrael svou blokádou ohrožuje Palestince v Gaze na jejich základních právech. Stejně tak si počíná Egypt, který se rozhodl pro ničení jediné možné “cesty života”, podzemních tunelů. Izrael provádí blokádu v rozporu s mezinárodním právem. Po měsíci bez elektřiny Gazu navíc zachvátila díky několikadenním dešťům vlna povodní. Nejméně 5000 lidí bylo evakuováno ze severní Gazy. Mnoho Palestinců v absolutní tmě bez svíček přebývá v zatopených domech a situace je velmi vážná. Povodně s nedostatkem elektřiny sesílají Gazu do středověku, kde lidé nedostávají sociální a lékařskou péči. Povodně, izraelská blokáda, spory mezi Hamásem a Izraelem……to všechno pouze prohlubuje utrpení Gazy. Odpadní vody se smísily s přívalovými dešti a způsobily tak z mnoha míst nepříznivé prostředí pro život.

Voda se na některých místech zvedla až o dva metry. Viz. například hustě obydlená část města Gazy, čtvrť Zaytoun, kde po dobu posledních pěti týdnů kvůli výpadku elektřiny je ulice pod dvoumetrovou záplavou splaškové vody. Například 13. listopadu 2013 vyteklo do ulice na 35 000 metrů krychlových odpadní vody, když kvůli nedostatku elektřiny selhala kalová čerpadla v Zaytounu. Nepořádek byl vyčištěn a ulice byla zaplavena znovu a tentokrát díky přívalovým dešťům mez 11. až 15. prosincem 2013 ve dvojnásobném množství. Město Gaza je jednou z nejhůře postižených oblastí. Odhaduje se, že do ulice se vylilo kvůli počasí a nedostatku elektřiny na stovky tisíc krychlových metrů odpadních vod. Sedm let trvající blokáda neumožňuje výměnu poškozených součástek kalových čerpadel, a tak vinou Izraele dochází k zaplavování místních ulic.

Teprve na žádost OSN Izrael povolil převoz čtyř čerpadel na vodu do postižených oblastí Gazy. Země s modrou Davidovou hvězdou na vlajce sama od sebe nevpustila pomoc do okupovaného území. Musela přijít mezinárodní organizace, aby se dostalo pomoci postiženým obyvatelům. Gaza se doslova koupe v utrpení eskalovaného zejména striktně pojatými hraničními hlídkami a to jak v Egyptě, tak v sousedním Izraeli. Všichni vidí Hamás jako bezpečnostní hrozbu, ale nikdo nevidí utrpení obyčejných lidí nemajících s Hamásem pranic společného. Chudoba díky událostem z posledních dnů v Gaze stoupne raketovou rychlostí. Bude mnoho lidí bez pomoci, protože Izrael nepovolí jakékoli větší zásobování postižených oblastí materiálem.

Oficiální hraniční přechod z Izraele, Kerem Shalom, je doslova administrativním užlíčkem, kde kvůli komplikovaným bezpečnostním postupům není možné dopravit cokoli. Nákladní auta musejí být seřazená od časného rána a jednotlivé nákladní prostory aut jsou vykládány a následně kontrolovány obrovským skenerem. Jednotlivé předměty z aut musejí být následně převáženy do území palestinské samosprávy. Lidé v Gaze nežijí, pouze přežívají ve velmi obtížných, mnohdy až nelidských podmínkách. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), záplavy ovlivnily životy 21.000 osob , včetně tisíců dalších lidí vysídlených v uprchlických táborech. Prozatím na následky povodní zemřeli dva lidé a zhruba dalších 108 bylo zraněných. 1000 lidí hledá úkryt ve školách, tisíce jsou ukryty ve svých domovech…..zahynulo na 20 000 kuřat…škody jsou velmi vážné……lidé nemají co pít. Vůbec, Izrael s vodou zachází tak nějak po svém a nadržuje izraelským okupantům v osadách.

gaza

Situaci v Gaze také kritizuje Amnesty International, která nedostatek pohonných hmot označuje jako zhoršení následků blokády a útok na lidskou důstojnost. Bohužel, pokud se situace nebude řešit, tak nedostatek pohonných hmot ve spojení s povodněmi a izraelskou blokádou může zabíjet.….