Zkusme nebýt při volbách nacionálními sobci

Volby, to je to prazvláštní období, kdy se mnoho lidí přemění v oživlé bytosti bez vlastních myšlenek a názorů postrádajících jakoukoli paměť minulosti. Ti konkrétní “hrdinové” levice nebo pravice jsou tady, protože chtějí jako zázrakem přinést voliči ráj na Zemi. ČSSD je silnější a tak po vzoru svých politických kolegyň slibuje silnější stát silnějších lidí, kde obírán bude také ten nízkopříjmový, ale veřejně se o tom nehovoří. ODS je naopak tou silnou tradiční stranou hledající si cestu k voliči skrze daně, a tak jako vždy, slibuje pro podnikatele ráj na Zemi s nízkými daněmi a speciálními sazbami. Mnoho stran zahájilo po Zemanovském stylu tažení za ultranacionalismem, kde stát je hlavním fetišem a práva skupiny jsou nadřazena nad právy jedince. Tyto volby se stávají znamením pro ohrožení demokracie. Extrémní formy politiky jsou nazývány přímou vládou lidu, vláda privilegovaných je nazývána lepším právem jednotlivce na odvolatelnost politiků………

Souhlasím s názorem Karla Schwarzenberga, že tyto volby budou hlavně o svobodě. S největší pravděpodobností pustíme do Sněmovny Okamuru s jeho jaderným Svítáním a podivíme se nad upgradovanou verzí apokalyptické demokracie uprostřed Evropy, kde lidská práva nemají žádnou cenu a jediná pravda vychází z úst vyvolených.

Zkuste si vzít jednotlivé kandidátní lístky, jež jste nedávno obdrželi ve svých poštovních schránkách. Kolik z nabízených variant volení jsou extrémistické strany nebo hnutí? Kolik z nich nedemokraticky vybíralo kandidáty do voleb a kolik z nich má problémy s lidskými právy?

Politika současná i budoucí je na zvracení. Je to předobraz nemocné duše tohoto národa, kterou jsme z čiré slepoty a hlouposti zapomněli ochraňovat. Předkové minulosti se stali nicotnou prehistorií, nad níž každý z nás mile rád zapomene. Ztratili jsme jako v nějakém pochybném slovníku základní pravidla správné společnosti. Klesli jsme spolu s hongkongskými soudruhy na celosvětový trend odsouvání  humanismu na nepotřebnou kolej. Najednou je každý z nás ekonomická veličina, pro níž je obtížné vytvářet lidská pravidla. Peníze se stávají náboženstvím a spolu s nimi klesají v očích společnosti všichni, kdo nemohou požadovanou měrou přispívat na větší výdělky kapitálů.

Mnozí z nás zapomněli na minulost soudružských časů, kdy je najednou všechno předsametové růžové, rudé, krásné a spravedlivé. Kdy byla práce a kdy náckové neměli takové pré. Ano, náckovské skupinky skutečně nebyly tak vidět ve společnosti…..ale to je znak represivních režimů, ve kterých jsou všechny protirežimní prvky potlačovány. A těmi protirežimními byli také náckové, protože by mohli poukazovat na neschopnost státu……

Doba komunismu zahájila tažení na pomoc rasismu a pokračovala ve směru prvorepublikové a následně druhorepublikové ochrany lidských práv. Malou výjimkou byla 60. a 70. léta, kdy romské spolky mohly tak trochu žít, aby následně opět zanikly. Do řeči státu se dostala genocida. Mnozí se bojí o genocidě hovořit, protože komunismus nemohl k takovým zvrácenostem dovolit. Jenže, co byly interupce prováděné na Romkách? Ano, podle mezinárodního práva nelze toto počínání nazývat genocidou, ale z faktického hlediska jí byla. Dokonce se někteří Romové často velebící komunismus bojí interupce nazývat genocidou, protože za ni Romky dostávaly zaplaceno…..tito Romové si neuvědomují, že podrývají svůj vlastní národ svou nevědomostí a uplatňováním Ichovství před osudem celého těžce zkoušeného národa.

Před glorifikací komunismu si prosím uvědomte, že společnost se nemůže věčně vracet do neobjektivního sentimentu dávna. Je jediná cesta dopředu a v této cestě je třeba pokračovat správným krokem. Tím správným krokem nemohou být hrátky na třicátá léta, kdy předními viníky jsou Romové. Tím správným krokem nemohou být hry na přímou demokracii a tvářit se v jednotlivých partiích špatně rozehrané simultánky, že je všechno v pořádku. Pokud někdo volá po vystěhování části českého obyvatelstva, poté by takový jedinec, taková strana nebo hnutí nemělo od společnosti dostávat jakoukoli šanci.

Naučili jsme se, že práva jednotlivce….. pokud se nejedná zrovna o naše práva…..nejsou naší starostí a vůbec neexistují. Ozveme se pouze ve vlastním případě a to ještě jen tehdy, pokud u takové reakce nebudeme vypadávat z obecně uznávaného klanu beránků.

Žijeme v období, kdy být asociálním je znakem společenské korektnosti. Proto politici mohou šlapat po zdravotně postižených a proto si politici mohou vyskočit na jakoukoli minoritu, a to zcela bez jakékoli kritiky ostatních. Kulturnost národa klesá jako hozený kamínek do nejhlubší propasti a my jako největší vládci světa říkáme, že jsme stále tím stejně kulturním a hrdým národem. Copak se hrdost nachází v ničení nejslabších? Copak je hrdostí nazvat homosexuály stvůrami? Copak je hrdost nepomoci zdravotně postiženému?

Kdy jindy bychom si měli uvědomit sílu národa, když ne v předvolebním období? Zvolíme si asociální zmetky…..přivedeme nové partaje to Sněmovny a záměrně nevidíme tragické chyby vyvolenců……pro pokus, snad se uchytí……..ale co takový pokus může vyvolat? Kdo z nás si to dokáže představit? Celý pokus může zničit naši podivnou demokracii. Nejsou zde silná a nezávislá občanská sdružení, na nichž by částečně spočívala zodpovědnost za demokracii. Hrajeme hru, protože jsme zvyklí nebrat zodpovědnost za naše chování. On ten stát…….ten neviditelný živočich…..on si s tím vším nějak poradí a co je nám do nejslabších, společnost přeci jen nedovolí k tomu nejhoršímu…….ale ona ani v mnoha ohledech dovolovat nemusí…..a v mnoha záležitostech je pouze otázkou času, než ledy povolí a budou se dít věci, které byly dříve nereálné.

Ale to také není starost většiny…….takže se nic opět neděje. Jenže ono se děje. Ohrožení každého jedince z českého národa, do něhož patří každý s českým občanstvím, je ohrožení každého z nás. A pokud je v ohrožení Horváth z Horní Dolní……potom jsem v ohrožení také já….kdo z nás takto přemýšlí? Národ je rozdělen do táboru Oni a My….neuvědomujeme si, že se navzájem potřebujeme a podle toho také udělujeme svůj hlas v nadcházejících volbách.

Mnoho Romů podlehlo davovému šílenství zelené horečky, kdy je správné volit, protože když volíš zelenou, jsi najednou pro Romy. Ale to není ani omylem pravda. Je to jen další manipulace s lidmi, s jejich podvědomím a touhou konečně patřit do článku státní moci také na úrovni zákonodárců. Bohužel, takový signál se ani omylem nekoná. Mnoho majoritářů podlehlo naopak oranžovému poblouznění a veškerou vinu shazují na pravici, i když pravice za všechno nemůže a v mnohém s levicí spolupracovala.

V předvolebním období mnozí začínají smýšlet zjednodušeně a požadují jednoduchá a rychlá řešení. Málokdo si uvědomí, že jednoduché a snadné může znamenat neproveditelné a extrémistické. Proto dostávají stále více poteniálních šancí nové radikální strany vydávající se mnohdy za hlasatele přímého práva občana.

Prosím, rozhlédněme se kolem sebe…..zkusme jedno nebýt sobci……zkusme odhodit mýtus o nadvládě majority nad minoritami……zkusme na chvilku v hlavě hovořit o státu jako o společenství nás všech, kde každý z nás má individuální moc nad budoucností ostatních……zkusme na malý okamžik být opravdovými lidmi, kdy kulturnost a humanismus existuje v popředí a nikoli kdesi v pozadí….

Volme prosím s rozumem, s ohledem na celou společnost a nezapomeňme, že žijeme v moderních časech, kde jinakost není ostudou , ale naopak předností……nikdo z nás není bez chyb a všichni si zasloužíme žít bez diskriminace, ponižování, zesměšňování, strachu o zdraví či život, bez nacistických hlídek na ulicích. Všichni v národě jsme bez ohledu na barvu pleti, etnický původ, víru, zdravotní stav či sexuální orientaci bratři a sestry, a proto volme v prospěch nás všech.

Zkusme si před rozhodnutím koho volit, vzpomenout, že i ti nejslabší potřebují pomoci a i pro ně musí být nastavena všechna pravidla tak, aby tito lidé nestrádali.

Přeji Vám dobrou volbu, s úctou a pozdravem

Jiří Hrebenar, admin serveru www.hrebenar.eu

SDÍLET