Zelení se SRPem vsadili na počet hlasů a zapomněli na morálku

Strana zelených vsadila na “romskou problematiku”, aníž by si předem ověřila s kým spolupracuje. Romská strana notně neznamená stranu obhájců lidských práv. Typickým příkladem je Strana rovných příležitostí(SRP), kdy jednotliví vrcholní představitelé strany nejsou daleko v některých případech od názorového souladu s Vandasovou DSSS. Zatímco si Zelení na poli lidských práv vydobyli určité renomé, SRPaři jej ani omylem nemají. Co je pro politiku důležitější? Je to rostoucí počet hlasů romských nebo prolidskoprávních voličů, či zachování morálního kreditu, na němž Ondřej Liška vytvářel tvář “zeleného” partajnictví? 

Honba za hlasy někdy dokáže zradit dobrý úmysl. Nekontroluje se podstata vnitřku a vše se posuzuje pouze na základě povrchních, obecně přijatelných znaků, jež nemusí notně vykazovat cokoli o pravdě a skutečnosti. Liškova partaj selhala v tomto předvolebním období ve dvou bodech. V prvním, když do kampaně zapojila pana Lásku a v tom druhém, když se rozhodla nabídnout spolupráci na stejné kandidátce rasistům ze Strany rovných příležitostí(SRP). Teorie o boji proti korupci zastínila rasistické působení kandidáta vůči Romům v Právu s Láskou, aby následně proekologicky orientovaná partaj poskytla dostatečný prostor romským rasistům a homofobům.

Takový postoj Zelených hovoří o vypočítavosti a nikoli o touze skutečně hájit lidská práva. Kde je slibovaná čistá, nikým nezkalená politika? Ztratila se snad do nějaké hypotetické krajiny snů? Strana zelených se pro zapojení SRPu rozhodla pouze na základě etnické příslušnosti členů nově vzniklé partaje. Rozhodne se na základě xenofobie, kde jsou předem vyvolení ti, kdo vyhovují rasovým podmínkám pracně vytvořené předvolební image pružné a demokraticky nerasové strany. Zatímco pan Czeslaw Walek ze Strany zelených posazuje adopci dětí homosexuálními páry, partnerská organizace(SRP) napadá bez problému romské gaye urážlivými a zesměšňujícími komentáři.

Opravdu takoví společníci patří na stejnou kandidátku? Podívejme se například na hlavního rádce Strany rovných příležitostí pana Kováče, který sice nekandiduje, ale představuje ve stranické hierarchii velmi vlivnou osobu. Pan Liška zcela správně společně s celou Stranou zelených podporuje homosexuály, aby mezi své řady jako partnery do voleb přijal homofoby? Kde je potom morálka a kde se nachází čistá politická vypočítavost?

Strana zelených je solidní stranou a proto je těžké pochopit, proč se rozhodli spojit zrovna se SRPem. Jak již bylo řečeno, romská organizace nemusí být nutně symbolem lidskosti a práva, jako boj proti korupci také nemusí být o lidskosti  právu pro všechny bez rozdílů…..Společnost si navykla na romské organizace pohlížet s předsudky, kdy rasisté hovoří o neschopnosti Romů, aby někteří naopak souhlasili se všemi Romy, ať říkají cokoli…..oba dva postoje jsou špatné a na nikoho by nemělo být pohlíženo jen kvůli tomu, že patří nebo nepatří do nějakého etnika. Každý z nás by měl být posuzován podle svých osobních názorů, podle svých osobních preferencí.

Strana Zelených se zachovala stejně populisticky a xenofobně jako někteří Romové, jež jako světla na semaforu vidí barvu kůže a etnickou příslušnost a na morálku, názory a slova zapomínají. Facebook často plní tato věta: “Přátelé já osobně jsem rád za každého romského kandidáta v ČR…..“………jenže takový přístup lidí je pouze o jednoduchém myšlení založeném na rasové segregaci kdy vítězí všichni, kdo jsou Romové jenom kvůli svému etnickému původu. Je to hloupé, protože se cíleně přehlíží povaha jednotlivce nad povahou celku(to je znamení k ochotě tolerovat autoritářství), je to možná náhrada za integritu národa a neschopnost jednotného postoje ve společnosti, ale pomocí takových názorů dochází k legalizaci rasismu, tedy toho samého, proti čemu lidskoprávní aktivisté bojují.

Schvalují snad Zelení segregaci, v níž jsou jedni vyvolení jen a pouze kvůli svému rasovému či etnickému původu? Podporují snad Zelení toleranci autoritářských režimů a systémů? Nabízejí stejný Zelení opravdu čistou politiku, když volí své partnery z xenofobních a nikoliv racionálních důvodů?

Poradce Strany rovných příležitostí, pan Kováč, není jediným ve straně s homofobními názory. Čeněk Růžička, místopředseda SRPu, v jednom ze svých komentářů napsal “na můj vkus je tu až moc přihřáto” , homofobní komentář se týkal protiromské demonstrace, kdy Romy přijelo proti náckům a extrémistům podpořit několik gayů.

Strana rovných příležitostí také spolupracoval s anticiganistou Chaloupkou…….je opravdu taková strana zdárným partnerem Strany zelených, nebo naopak poškozuje jméno a čest Zelených?