Všelidové referendum? Další usnadnění pro extrémismus a populismus

Všelidové referendum? Je to další hra na tzv. přímou demokracii, kdy se ke slovu dostanou různé populistické a rasově závadné nápady. Jakékoli hry na kvaziverze Švýcarska jsou nebezpečné a mohou ohrozit již tak vratkou demokracii. Díky hospodářským a sociálním problémům společnost mnohem lépe a snáze inklinuje k populistickým, často nic neřešícím, nápadům. Vykřikující extrémista nabízí rychlý plán, pro který jsou do sebe zahledění lidé ochotni kdykoli zdvihnout ruku k souhlasu. Se zhoršující se celospolečenskou situací vznikají různé populistické iniciativy a spolu s nimi vznikají také rasistická řešení problémů. Ke slovu se mohou dostat protiromské, xenofobní, protipřistěhovalecké a homofobní nápady. Stačí vlivná a bohatá osoba….a okrajový způsob řešení se stává mainstreamovým tématem s bezproblémovým úspěchem v případném všelidovém referendu. 

Všelidové referendum je politicky vděčné téma, takový trojský kůň, v němž je možné ukrýt prakticky cokoli. Je to vstupenka ke snadnějšímu živobytí Úsvitů Tomia Okamury, Svobodných občanů Petra Macha, nebo Nedělnických extrémistů Tomáše Vandase.

Zatímco se v zemi čokolád a lahodných sýrů přemýšlí o změně systému, kdesi uprostřed Evropy politické strany usedají na lep populismu. Již dnes je možné na místní úrovni rozhodovat na základě referend. Účast na všelidovém rozhodování v tom či onom městě je tradičně nízká. Je naivní myslet si, že by lidé každé tři měsíce hojně chodili na všelidová referenda v ještě hojnějším počtu. Zároveň český národ není zvyklý přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Lidé se pokaždé zamyslí nad sebou a svými potřebami a také ve stejném světle následně rozhodnou. Lidská páva jsou v České republice obecně pokládaná za přežitek mnohdy zabraňující k “poctivějšímu” , rasističtějšímu, přístupu k minoritám.

Jenže lidská práva jsou tu pro nás všechny……….a to bez rozdílu. Už samotné předvolební průzkumy s následnými dotazy adresovanými politickým stranám přistupují na populismus, kdy má být mnohem lepší, pokud zákon vychází ze všelidového hlasování……Zákon by nikdy neměl vycházet ze všelidového hlasování, protože tím vzniká červí díra v časoprostoru politické demokracie. Česká republika ani česká společnost není schopna tuto červí díru zacelit. Česká média nejsou schopna upozornit a zabránit na tuto červí díru. Červíček se tak může přeměnit v mytického Olgoje Chorchoje ochotného pozřít své nepřátele zaživa.

Tam, kde není kontrola ze strany státu a veřejnosti, tam kde není veřejně uznávaná autorita, jsou jakékoli prvky tzv. přímé demokracie cestou k akceptaci a propagaci rasistických, extrémistických a černobílých vidění autoritářských systémů. Nechtějme za každou cenu hungarizaci české politiky. Nechtějme za každou cenu rasismus a ponižování minorit.  Politické strany jsou ochotné akceptovat cokoli…..tedy i otevřený rasismus, neonacismus i jakoukoli další formu nesvobod…..jen proto, aby mohly zůstat u moci.