Radikalizace Romů je pochopitelná, nikoli však správná. Romové nebuďte jako oni!!!

Romové se v Česku radikalizují……odmítají jako tupé ovce stát v řadě. Odmítají sledovat neonacistické asociály v křepčení českými, moravskými a slezskými ulicemi. Holohlavci v alkoholickém deliriu zkoušejí zapálit louč nenávisti, v níž by utopili zbytek hrdosti země praotce Čecha. Pokud majorita s politiky nedělá nic konkrétního vůči hajlujícím extrémistům, poté je zcela logické, že se potenciální oběť nenávisti začne sdružovat ke své ochraně a obraně. Jakákoli extrémizace není správná, způsobuje další překážky v nápravě zkažené společnosti a může vytvářet další násilí. Ale mají Romové jinou možnost? Pokaždé je jiná možnost, protože násilí je pouze extrémní variantou neřešení.

Vandasovci pořádají volební mítinky, ze kterých se stávají zcela regulerní rasově motivované akce. Příznivci partaje se po ultranacionálně překyseleném proslovu odeberou na další protiromský pochod. Najednou ve jménu nesvobody stovky extrémistů hulákají a pokoušejí se poštvat přihlížející dav majoritářů k jejich pochodům nenávisti. Romové mají také děti, Romové mají také staré lidi, nemohoucí, zdravotně postižené….neonacisté si ani omylem neberou servítky před těmito příslušníky romského etnika. Je jim jedno, jestli stojí před dvacetiletým naprosto zdravým Romem, nebo šestiletým klukem….na oba dva klidně náckova ruka sáhne se stejnou brutalitou.

Současní neonacisté jsou stejně brutální jako jejich ideoví soukmenovci ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století. Cvičí se ve specializovaných táborech nenávisti. Bez problémů skopají sedmdesátiletou babičku, bez problému pobodají člověka na vozíku. Jako důvod k útoku stačí pouze jiná barva pleti, jiné vyznání nebo jiná národnost…….Dlužníci, násilníci, zloději, fotbaloví raubíři, alkoholici, bankovní a pojišťovací podvodníci se za hesla “Čechy Čechům” vydávají za slušné, obyčejné a nekonečně poctivé obyvatele republiky bojující proti “černému teroru”. Seskupují se v bojůvky, dávají jim rozličné názvy evokující vzpomínky na nacistické Německo, kolaborantský Slovenský Štát  a řadu dalších kolaborantských spolků jakými byla například Rodobrana nacizujících moravistů.

Tyto “moderní SS a SA jednotky” využívají pokřiveného zmanipulovaného obrazu jednotlivých trestních kauz ve svůj prospěch. Tyto kauzy nemusejí být dokonce ani pravdivé. Hoax bez problémů poslouží k herezi zla, kdy se neonáckové vydávají za ochránce “tyranizovaného” obyvatelstva. Samozřejmě, jediným účelem takových neonacistických “občanských” hlídek je organizované pořádání násilí vůči Romům. Je to pokus o zastrašení, kdy Rom se nesmí cítit v bezpečí ani v místě svého bydliště.  Právě před takovým nebezpečím, před takovou provokací není žádný Rom policií ochráněn. Tady nejsou televizní kamery, nikde nepochodují kordony černooděnců doprovázených policejními vrtulníky. V neznámý okamžik neznámého času jsou v tom Romové sami. V případě nutnosti mohou zavolat policii, ale co se stane do příjezdu mužů zákona?

Situace je velmi složitá…..romská omladina zcela přirozeně sleduje celé to dění. Vytvářejí se skupiny radikálnějších Romů ochotných se postavit extrémistům tváří v tvář. Je to pochopitelné a dokonce i očekávatelné. Takový extrémizující postoj je zcela jistě v rozporu s odkazem Martina Luthera Kinga, kde hlavním nástrojem má být především nenásilný odpor násilí. Ale do kdy je možné být nenásilným? Pokud skutečně Rodobrana. Dělnická mládež nebo nějaký jiný spolek ohrožují bezpečnost lidí, poté je zcela přirozené, že se Romové sdruží v obranný celek, který v daný okamžik zabrání do příjezdu policie v páchání potencionálního násilí.

Pokud si Romové vytvoří občanské hlídky ve čtvrtích obývaných Romy, je taková snaha pochopitelná, nikoli však zcela správná, protože těmi ochránci musí být policie a nikoli jakékoli poloozbrojené hlídky obyvatel. V každém takovém hlídkovacím snažení totiž vzniká prostor k excesům, kdy může jít o život představitele jednoho, nebo druhého tábora. Vzniká tu příležitost pro českou verzi amerického případu Zimmermann, kdy rasista zastřelil  černošského chlapce bez jakéhokoli důvodu. V případě občanských hlídek může dojí také k obrácenému scénáři, kdy neonacista může v případném střetu přijít k újmě na životě. Pokud by k takové události došlo, otevřela by se Pandořina skřínka zacyklených vendet, protože násilí vyvolá další násilí.

Mladí jsou vždy nositeli radikalismu. V tomto ohledu nejsou rozdíly mez majoritou ani mezi minoritou. Navíc neonacisté se pokoušejí strhnout majoritu k pogromu na Romy. Je probouzena skrytá nenávist. Je probouzen skrytý rasismus, s jehož následky se setkává každý Rom, cizinec nebo příslušník jiné minority. Česká společnost je velmi nemocná a příčinou nemoci je po desetiletí špatný přístup společnosti k majoritám. Příčinou je také rasismus většiny politiků , jejich populismus a neochota vnímat obyvatele České republiky jako rovnocenné příslušníky národa. Příčinou je také skrytý rasismus majority, který se čím dál více stává viditelným……..

Není divu, že jsou Romové naštvaní a nespokojení, protože Česká republika nedělá prakticky vůbec nic proti rasismu. města zcela alibisticky povolují neonacistické pochody a někteří zástupci měst zcela bez problémů přijímají neonacisty jako demokratickou sílu demokratických názorů. Ostatně, neonacisté často zkoušejí zlegalizovat své myšlenky formou žalob a soudních pří, kdy se vyznavači kindernáckovství pokoušejí prosazovat rasismus a nenávist jako legitimní společenský postoj.

Nikdy bychom neměli zapomínat, že Romové i neromové jsou na stejné lodi a pokud dochází k ohrožování lidských práv jedné skupiny obyvatel, jsou ničena práva také skupiny druhé. Řešením není protibělošský rasismus po vzoru pana Kováče ze Strany rovných příležitostí. Řešením není generalizace někoho vůči někomu. Všichni z majority nejsou špatní, stejně jako všichni z minorit nejsou špatní. Tam, kde stát není schopný ochránit minority před neonacisty,  tam vzniká prostor k projevům radikalismu, kdy příslušníci minorit zcela přirozeně sahají k radikálním projevům obrany.

Nikdy bychom neměli zapomenout na humanismus, protože pokud se ohrožovaný bude chovat stejně jako agresor, pak není žádný morální rozdíl mezi obětí  a agresorem.

Romové nebuďte jako oni!!!