Proti rasově motivovanému principu nulové tolerance by měly zakročit občanské iniciativy

Princip nulové tolerance je novým způsobem, jak do měst a vesnic přivést legalizaci rasismu a ponižování segregovaných minorit. Je to tajný sen mnoha neonacistů, extrémistů a různých protilidských spolků věčně volajících po tvrdších pravidlech pro tzv. “nepřizpůsobivé” spoluobčany. Většinou těmi nepřizpůsobivými jsou v mysli extrémistů Romové, proti kterým politici pravidelně chystají populistická, rasismem naplněná pravidla.

Nulovou toleranci aplikují například Duchcov, Janov, Bohumín a mnoho dalších měst. Blíží se volby, politici se chtějí zalíbit rasistickým a populistickým voličům, a proto sahají po zdánlivě jednoduchých nařízeních. Nelíbí se jim Romové, a proto je stěhují z ghett za hranice měst, proto v rozporu se zákonem městské rady úkolují městskou policii, jež s doprovodem novinářů a sociálních pracovníků vniká do bytů obývaných Romy. Následně vznikají účelové reportáže vytahující události z kontextu a Romové jsou označováni za asociály. Proč se v majoritní společnosti neobjeví oprávněné diskuse o zákonnosti takového postupu?

Městská, dokonce ani státní policie nesmí vniknout do bytu bez velmi vážného důvodu. To, kdy policie může nebo nemůže vniknout do bytu upravují zákony a tyto zákony jsou později účelně porušované. Státní policie může do bytu vstoupit i bez souhlasu majitele bytu a tato možnost je upravena Trestním řádem i Zákonem o Policii ČR.

Princip nulové tolerance umožňuje veřejnou dehonestaci Romů ze strany měst a obcí. Proč lidskoprávní organizace netlačí na vedení měst? Proč tyto lidskoprávní organizace nejednají s vládou a policejním prezidentem? Proč lidskoprávní organizace nepodávají trestní oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů? Protože občanské iniciativy jsou ve stavu klinické smrti, kdy nejsou schopné jakékoli smysluplné obrany lidství. A právě s tímto města a obce počítají. Média selhávají, neslouží jako psi demokracie  zároveň občanská sdružení nejsou schopna kontrolovat činnost politiků. Není divu, že poté vznikají nelidské zákony často vytvářené v rozporu s ústavou a dalšími mezinárodními úmluvami, k jejichž respektování se Česká republika zavázala.

Příkladem může být severočeský Duchcov, kde politici připravují rasizující vyhlášky vydávané za principy nulové tolerance.  Městská policie v Duchcově zcela jasně porušovala zákon, překračovala své pravomoci a starostka Jitka Bártová neudělala nic lepšího, než že tento postup chválila před svolaným shromážděním duchcovských spoluobčanů. V tomto severočeském městě mají hlavní slovo Pinďovi náckové doprovázení duem rasistických Kalousků, jež pravidelně požadují po starostce a dalších diskutujících politicích aplikaci rasistických norem, ve kterých jsou těmi špatnými a zlými především Romové.

Na městech a krajích chybí demokratická kontrola činů politiků a výsledný rasismus radnic je toho všeho výsledek.