Nad krajinou svítá, ale ne pro každého

Nad krajinou svítá……. jaderná záře extrémismu dostala díky 342 339 voličům šanci. Kromě Řecka, jsme druhou zemí v pořadí se zářivými plány úsvitářských populistů. Vyznavač dvoubarevných polí, diskutér o “konečném řešení romské otázky”  díky svému asijskému vzhledu dostal šanci. Čechojaponec nemůže být rasistou, čechojaponec nemůže být proti přistěhovalcům, a proto ho jako zdárného demagoga více jak čtvrt milionů voličů poslalo do Poslanecké sněmovny. Tomio Okamura si byl vědom, že ho nikdo kvůli etnickému původu nemůže nazvat rasistou, a proto zcela vypočítavě vsadil na tvrdší politický tón rychlých a snadných řešení, se kterými také vyhrál. 

My podpoříme jakoukoliv koalici, která nám pomůže prohlasovat obecné referendum bez výjimek

Úsvitařské snažení se pokouší občana ureferendovat. Je to další cesta k prosazování populistických a nerealizovatelných plánů, které ve své podstatě mohou odporovat Listině základních práv a svobod. Na jednu stranu požaduje zlínský senátor a novopečený poslanec neomezené lidové hlasování, zatímco jedním dechem dodává, že garantem průchodnosti takového hlasování je Ústavní soud……jinými slovy……..Úsvitu přímé demokracie je jedno, kolik peněz se vyhodí na posuzování nereálných plánů, hlavně když občan dostane udici, chytí se na ni, aby byl posléze za peníze daňových poplatníků hozen zpátky do moře populismu.

Švýcarsko, jež je panem poslancem pokládáno za dokonalý vzor přímé demokracie, řeší opět formou vládního referenda problém rostoucí křivky nejrůznějších lidových návrhů. Jsou návrhy na to, či ono……..obecně nejsou referenda ničím regulována. Každý měsíc rostou návrhy a vláda neví, čím se zabývat dřív. Dochází k prosazování populistických plánů, které na první pohled vypadají krásné, ale nejsou realizovatelné.

Stejné by to bylo také v České republice, kde by narozdíl od Švýcarů, byla účast na hlasování velmi nízká. Klasický Čech není schopen převzít zodpovědnost za stát, protože narozdíl od Švýcarů, chápe stát jako podivný umělohmotný patvar, za jehož fungování nenese ani omylem žádnou míru sebereflexe. Tomio Okamura přinesl do politického klání extrémisty, podivíny hovořící o lidských právech jako o něčem, co zpomaluje rozvoj ekonomiky státu. “Ve vládě rozhodně nebudeme, odmítáme politikaření ostatních stran.“; prohlásil šéf Úsvitu ke svému volebnímu úspěchu.

Tomio Okamura často zmiňoval Romistán jako zela relevantní myšlenu, nad kterou by se měla společnost pozastavit…..bude tuto myšlenku pan předseda prosazovat také jako poslanec? Většina plánů Úsvitu přímé demokracii hovoří o ultranacionálních, extrémistických a černobílých řešení. Bude Tomio Okamura na sněmovní půdě prosazovat politiku podobnou té, co prosazoval coby bloger na iDnesu? Největším nebezpečím Úsvitu přímé demokracie je jeho náklonnost k radikálním způsobům řešení. Velké nebezpečí je také v tom, že úsvitáři mohou naslouchat především extrémistům a mohou prosazovat plány radikálních stran, radikálních uskupení a radikálních projevů nacionalismu. Tomio Okamura coby poslanec může být “hlásnou” troubou mnoha podivných řešení, o nichž může veřejně hovořit jako o plánech přímé demokracie. Za samotným pojmem přímé demokracie se dají ukrýt různé druhy krajních protilidských řešení, kde potřeby skupiny obyvatel získávají moc nad potřebami jedince.