Mešita v Karlových Varech? Proč ne?…. muslimové mají stejná práva jako kdokoli jiný

Jste pro povolení stavby mešit na území České republiky? Ano, proč ne? V čem je odlišná katolická církev od islámu, budhismu, hinduismu, judaismu, či jiných věrouk? Ničím. Nenapodobujme neprávo ze Švýcar, kde v rozporu se zdravým rozumem zakázali stavbu minaretů. Nedělejme z islámu černou nevěstku, pro níž je třeba vymýšlet nová pravidla. Síla Evropy e především v demokracii a ochraně lidských práv. Muslimové nemohou za chyby evropských politiků. Nepřistupujme na lži islamofobů, těch zlých duší, jež ze samé nenávisti nevidí pravdu….Evropa musí být svobodným společenstvím lidí, ať si neonacisté, extrémisté nebo islamofobové říkají co chtějí. Není důležité jaká pofidérní osoba podporuje ortodoxní pánbíčkáře…..pokud chtějí muslimové mešitu v Karlových Varech, ať ji mají….

O existenci nebo neexistenci jakékoli budovy má rozhodovat památkový a stavební úřad v dané části města a nikoli nějaký zákon na centrální úrovni. Je zajímavé sledovat odpůrce mešit v Čechách. Jejich argumenty jsou více než směšné: “křesťané nesmějí stavět kostely v arabských zemích, tak proč by muslimové mohli mešity stavět v křesťanské zemi?“. To je opravdu pádný argument……kdyby takto přemýšleli evropští vladaři…..potom bychom nebyli rozvinutou společností, protože bychom se pokaždé řídili podle libovůle různých radikálů. Islamofobové a extrémisté berou pokaždé za bernou minci skutky radikálů a tyto skutky pokládají za normální chování té, či oné komunity.

Co také očekávat od nevzdělanců, kteří nevědí, že kostely stojí  například v Sýrii, Libanonu, Iráku, Íránu, Egyptě, Súdánu, Pákistánu a dalších zemích arabského světa. V tomto ohledu je skutečně Íránec mnohem více morální než kdejaký Evropan. Běžně totiž nebrojí proti jinověrcům. Dokonce nemá nic proti Židům a judaismu. Všech druhů náboženství si váží. Proč nejsme schopni stejného způsobu uvažování? Není důležité jakého je člověk vyznání, ale jaké má srdce. Islamofobní spolky jsou uskupení radikálů odsuzujících každého podle toho, jestli vyznává kříž nebo jinou symboliku modloslužebnictví. To je poněkud krátkozraký pohled na člověka jako na lidskou bytost.

Muslimové založili v Karlových varech svoji obec a scházejí se zatím v pronajaté modlitebně v tamějším hotelu Thermal…..proč by si věřící nemohli podobně jako v Teplicích, či Hradci Králové postavit svoji mešitu? Co jim v tom brání? Je zajímavé, že islamofobové mlčí nad ruskými nezákonnými stavbami, ale jedna poněkud méně monstrózní je něčím nepatřičným? Podobně odmítavě se odpůrci půlměsíce chovali v Brně, kde dokonce místní zastupitelé  demonstrovali společně s islamofoby. Musíme být stále zpátečnickou společností, kde všichni odlišní jsou jako za stařičkých dob špatnými satanáši? Sáhneme snad po francouzském způsobu do osobnostních práv každého z nás a budeme nařizovat, které oblečení je z náboženských důvodů správné, a které reprezentuje terorismus? Francie se s řadou evropských států zachovala nelidsky. To ovšem neznamená, že bychom měli znevažovat člověka stejným způsobem, protože burka, nikáb a další oděvy muslimů nejsou projevem radikalismu. Pouze Evropané si vytvořili něco, co ve skutečnosti není.

Islamofobní vidění světa se dokonce dostává do předvolebních anket, kde jednotlivé partaje odpovídají, jestli jsou nebo nejsou pro zakázání staveb mešit na naše území…….kam daleko hodláme klesnout? Morálka národa je také utvářena akceptováním a tolerancí nových jevů.  Mnozí z nás neumí pochopit, že svět není o přizpůsobování se. Svět je o společném soužití, společné akceptaci tradic, toleranci, důvěře, společném soužití…….a nikoli o diktování podmínek jedněmi druhým. Nepleťme si nutnost dodržování zákonů s totálním podřizováním se…..to s tím nemá nic společného. V den, kdy pochopíme skutečný smysl demokracie, pochopíme, že svět není o podřizování se, ale o společném soužití.