Kde jsou romské politické strany, občanské iniciativy a ostatní aktivisté? Nechají Romy v Duchcově na holičkách ?

Zítra si nedělníci z DSSS pošlou na jih Duchcova své občanské hlídky a Romská demokratická strana se Stranou rovných příležitostí mlčí? Internetem se pohybují různá videa o nebezpečí holocaustu, pokračování minulých chyb, přesto všichni ostatní sedí a nic nedělají? Dělnická strana sociální spravedlnosti velmi dobře ví, že jejich hlídkování je nakloněná radnice a to jim stačí. Aktivisté raději zahájí slovní útok, aby posléze sledovali, jak členové Dělnické mládeže seskupení v novém občanském spolku buzerují obyvatele jižní části města. 

Je veřejným tajemstvím, že DSSS je volným pokračováním státem zakázané Dělnické strany. Tato partaj pokračuje ve stejné politice nenávisti, kde rasismus hraje prim. Předseda místní organizace nedělníků je radostí bez sebe. Bez jakéhokoli boje, bez jakýchkoli voleb, bez jakéhokoli demokratického důvodu získal nadvládu nad děním ve městě. Je zvaný na schůzky zastupitelů. Je součástí kulatých stolů a spolu s ním těmto jednáním podle svědectví mnoha Duchcovanů kraluje rasisticky naložený Kalousek.

Již tenkrát, když DSSS hlídkovala na tamějším koupališti……kde byly občanské organizace? Kde byli aktivisté? Ohradili se nějak oficiálně a sešli se s vedením města, aby zabránili dalším podobným excesům? Duchcov je součástí České republiky. Není to nějaká satrapa věnovaná Henleinovcům k jejich užívání. Je to jako kdybychom se navrátili hluboko do minulosti. Rasisticky laděná Vandasova tlupa zkouší získat moc nad českými ulicemi také jiným, než “rebelantským” způsobem. Pěkně potichu se jednotlivé skupiny rasistů ujmou kontrol bezpečnosti, aby posléze mohli provokovat romskou komunitu. Oni jsou přeci ctění a vážení obyvatelé města, a proto mají právo podezřívat a buzerovat bezúhonné občany z jižní části města.

Jindřich Svoboda je vždy vítaným, jak uvedla kdysi sama starostka na neoficiálním duchcovském fóru, a proto nemají Vandasovci žádné zábrany. Včera oficiálně oznámili pondělní hlídkování, aby v první pracovní den zahájili další možná podněcování k  násilnostem. V romské omladině díky náckům a rasistům v ulicích vzrostou vášně, stejně tak vášně zavlají z táboa extrémistů a neonacistů a tyto vášně mohou znamenat násilí z obou stran táborů. Ke komu se v případě nešťastných událostí přikloní radnice? Budou to ti hoši( jak starostka aktéry protiromské demonstrace nazvala) nebo to budou místní Romové? Hlídky extrémistů, médii běžně označovaných za neonacisty, jsou velkým bezpečnostním rizikem jak pro majoritu, tak pro minoritu.

Chtějí snad aktivisté, občanská sdružení nebo dokonce romské politické strany čekat na opakování historie? Kdy se všichni probudí z letargie? Co udělají duchcovští Romové? Budou také na oplátku hlídkovat v severní části města nad hříchy majoritářů? Kdy jindy by měla společnost jednat a povstat proti extrémismu, když ne právě v tento okamžik? Občanská společnost by měla zabránit DSSS v aplikaci rasismu směřovaného zejména na romskou komunitu……proč opět aktivisté a občanská společnost selhává?