Je dnešní setkání starostky Duchcova s Romy zastíracím manévrem pro ministra Pecinu?

Duchcov se pomalu vrací do minulosti. Často připomíná kralování Henleinovců, kteří bez ostychu pochodovali městem, aby následně za dohlížení politiků obtěžovali Čechy v německém revíru. Nenávist se dávno před mnoha lety vrátila na místo činu, aby dokončila v opačném gardu to, co písky času dávno zavály. Tentokrát nejde o střet dvou cizích společenství. To se jen Čech proti Čechovi rozhodl uplatnit nárok bílého muže na sibiřský ráj vyvolených, kde Rom znamená třídního nepřítele na život a na smrt. Proti Romovi se služebníci nácků německé NPD rozhodli podnikat všelijaké akce a radnice se starostkou, tak jako za starých časů, tiše mlčí. Proč by také ne, když si s šéfem duchcovských Vandasovců tyká a běžně se s ním stýká. Po čtyřech a půl měsících odmítání jakékoli diskuse s Romy se starostka Bártová rozhodla k menší diskusi na téma nedělnických hlídek, s nimiž ultranacionalisté terorizují obyvatelstvo jihu města.  

Ze strany starostky je to po xenofobním tažení “nulové tolerance” vůbec první pokus o dialog. Tedy, pokud se skutečně o nějaký dialog bude jednat. Také je možné, že paní starostka vysvětlí, že město hlídky nepovolilo, ale že tyto hlídky jsou ku prospěchu všech a Romové musejí tak nějak vydržet další sadu nehorázných, politicky pokřtěných porušování lidských práv. Po různých eskapádách kolektivních vin, kdy radnice zneužila městskou policii k porušení zákona, kdy zcela v rozporu s platnými předpisy docházelo k dehonestací romských obyvatelů duchcovských bytů, nelze očekávat nic kladného.

Je to především starostka Ing. Jitka Bártová, kdo nese politickou zodpovědnost za kralování DSSS ve městě. Ona je přijímá jako rovnocenného partnera při jednáních ve městě a dělá ze vše majoritářů rasisty, i když jimi ve skutečnosti nemusí být. Program DSSS Bezpečné ulice není ve skutečnosti nic jiného, než domobrana extrémistů a ultranacionalistů médii označovaných za neonacisty. Starostka by možná vůbec žádné jednání nepořádala, kdyby se do celé záležitosti politického selhání nezapojilo Ministerstvo vnitra ČR, jež bylo ze strany aktivistů o celém stavu v Duchcově informováno. Pravděpodobně celé setkání neznamená nic jiného, než další zakrývací manévr,  zástěrku pro ministra Pecinu…..jednalo se a tak demokratická diskuse dopadla s výsledkem schválení hlídkování……i takový důvod může mít v pozadí dnešní dopolední sraz, jehož se zcela jistě zúčastní Pinďova DSSS spolu s místním rasistou Kalouskem.

Kam se poděla v Casanovově působišti politická kultura, když hlavní slovo má soudem označený podvodník…..pravděpodobně neexistuje již z dob předcházejícího starosty, který celé kolečko s rasismy a rozdělování Duchcova zahájil. Tehdy se v radničních dokumentech začal objevovat kastovní systém rozdělování lidí na ty ideově a rasově vyvýšené, zatímco ti ostatní byli špatnými je proto, že byli jiného etnika. Na tento postoj místních politiků upozorňovala několikrát zpráva Agentury pro sociální začleňování, s níž současné vedení města ukončilo veškerou spolupráci. V ten okamžik se ve jménu možného politického nadržování soukromým subjektům vytvářelo z jihu Duchcova sociálně ohrožené místo. Za stav jihu nemůže romské obyvatelstvo, za ten stav mohou radnicí upřednostňovaní podnikatelé s rasově pojatým stylem politiky.

Dlouhodobá tolerance a prosazování rasismu se dočkala svého ovoce, kdy si pokračovatelé nácků z Dělnické strany zřizují v právním pološeru domobrany. Přitom taková domobrana nesmí nikoho omezovat na svobodě, nikoho nesmí omezovat na jeho právech, nesmí rovněž nikoho urážet, či dokonce napadat. Představitelé domobrany nemají žádné právo nikoho legitimovat a nikoho nesní odnikud vyhazovat……..přesto všechno podle očitých svědků tyto hlídky mají tendence legitimovat lid, mají tendence je vykazovat z hospod, heren a jiných zařízení…..Jak starostka vysvětlí účastníkům shromáždění toleranci k páchání přestupků a možných trestných činů ze strany Vandasovců?