V Duchcově se chystá další představení populismu

V Duchcově se chystá další představení populismu, kdy se Miroslav i Michal Kalousek mohou rasisticky vyjádřit k sociálnímu systému. Ono ani o nic jiného nejde. Jádro českých degešů si popovídá zanadává nad Romy, starostka to všechno přikryje politickým mandátem……..Na chystané debatě nebudou chybě určitě zástupci místních nácků, s nimiž si Jitka Bártová tyká a k nímž na neoficiálním městském fóru pěstuje vřelé vztahy. Místní cukrárnu tak na malý okamžik vynahradí Kulturní centrum na Masarykově 9. Možná samotné město cítí potřebu veřejně obhajovat neobhajitelné a vrhlo se na otevřenou legalizaci rasově pojatého práva nulové tolerance, kdy těmi hlavními nepřáteli radnice jsou především všichni Romové, o nichž starostčin oblíbenec Kalousek ta vášnivě během televizního přenosu hovořil.

O čem chtějí Duchcované debatovat? Většina dávek je vyplácena úřadem práce a města s tím nemají vůbec nic společného. Vrhne se snad starostka Cassanova města do edukace majority? Zazní konečně před mnoha lidmi, že se dávky vyplácejí podle jednotného schématu stejného pro všechny bez rozdílu etnického nebo rasového původu?  Tam na severu Čech mezi svými se Jitka Bártová nebude muset držet.

Bártová

Tak jako vždy se mohou vylévat na ulici hektolitry dvoubarevných obyvatel, pro které platí rozdílná pravidla.

Město Duchcov zve občany na veřejnou besedu k problematice sociálních dávek, která se uskuteční dne 25.9.2013 od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Masarykova 9,  Duchcov. 

Agentura pro sociální začleňování je pro vedení města nepřítelem číslo jedna, proto právě tato organizace nechtěla posvětit městské obchody s tamějším megapodnikatelem, kvůli kterému město udělá téměř cokoli. Někdo přepadl manželský pár, viníci byli chyceni a nyní mají všichni Romové trpět za vinu pár ochmelků?

Starostka selhala a spolu s ní selhali další radní, když předem očernili Romy. Když předem v rozporu se zákonem prováděli sociální šetření v bytech Romů. Když zcela v rozporu se zákonem duchcovská radnice obtěžovala Romy zbytečnými kontrolami. Účastníci připravované besedy se zajisté nebudou ptát na to, jakým právem radnice použila jejich peníze k obtěžování slušných lidí. Jitka Bártová dala na slova svých rasistických přátel, kteří často vystupují jako hlas obyvatel města, i když k takovému chování těmto stoupencům xenofobie nikdo žádný mandát nedal

Kalousek

Bártová

Přítomní Romové budou zajisté okřikováni, aby mlčeli a nepřerušovali diskutující majoritáře nad osudem radnicí níže postavených obyvatel jihu města. Bude to podobné jako na mnoha radnicích organizovaných debatách. Radniční materiály ani omylem nehovoří o toleranci a vzájemné touze se domluvit. A podobné to bude i s chystanou debatou o sociálních dávkách. Rasističtí přívrženci nedemokratických partají si zažijí díky radnici vlhký sen o veřejném urážení Romů. Diskutér poukazující na nejednotný sociální systém zajisté dostane nekonečně velké ovace. Starostka, ta bude nejspíš mlčet, protože si myslí to samé a jen kvůli obrazu před médii hovoří na veřejnosti v jinotajích.

Má opravdu cenu hovořit o problematice sociálních ubytoven, o vyplácení těch či oněch dávek, když město s tím nemá nic společného? Takový rasista Kalousek by uvítal raději Roma na sociálních dávkách bez pomoci a podpory sociálních institucí. To by se krásně takový Rom uzurpoval……

Kalousek

Představitelé místní neonacistické skupinky si zajisté na debatě přidají své. Možná jejich argumentace bude stejně idiotská jako slova Michala Kalouska.  Opět se budou rozebírat pseudodůvody, o nichž neonáckovská skupinka hnědomyšlenkářů sní každou noc. Sociální dávky dlouhodobě pobírají zřejmě jen Romové a ti se jako jediní podílejí na parazitismu ve společnosti. Chystaná povídaná Jitky Bártové s rasisticky naladěnými spoluobčany bude úplně k ničemu. Jen dojde k legalizacím nezákonného a nemorálního v očích příznivců Kalouska, DSSS a dalších rasistů. Pro ty bude posléze pokračovat radnice v prorasově národní politice. Ministr Pecina udělal tak trochu radnici čáru přes zamýšlený rozpočet, a tak pseudosetkání  o městu nenáležících pravomocích může uvolnit Jitce Bártové ministrem svázané ruce.