Senátor Antl z ČSSD požaduje rasovou profilaci

Cesta k rasismu je pokaždé jednodušší než jakékoli smysluplné a právně nezávadné opatření. Tak jako se značkuje před porážkou dobytek cejchem smrti, budou se podle přání apartheidu na policejních odděleních speciálními parafami cejchovat všichni příslušníci etnických minorit. Rasismus si žádá, aby ruka zákona věděla, že ten či onen trestný čin spáchal Rom nebo Čech. Politik s mnohaletou praxí státního zástupce byl za svůj rasistický přístup k Romům nejednou kritizován, ostatně sám to přiznává na svých webových stránkách.

Opět se má společnost po vzoru prvorepublikového boje rasových a etnických nesnášenlivostí vrhnout do otevřené  nenávisti, kde Rom je tím, kdo předem krade, kdežto bílý sádrovec z řady Čechů je běloskvoucí elegií na poctivost. Petr Mach a nejen on, má ze senátorova snažení zajisté radost. Zatímco se Strana svobodných občanů rozhodla obhajovat apartheid v parlamentních volbách, pan senátor Antl má neskutečnou výhodu. Může nápady rasistů prezentovat z titulu zvoleného zástupce lidu.

Zlodějna spáchaná Romem bude zajisté méně morálně závadnou, než stejný čin způsobený bílým feťákem nebo nějakým neonacistickým vůdcem protiromských pochodů. Sociálně demokratičtí politici si přejí zavádět principy prádelníků a použijí k tomu jakýchkoli praktik. Jednou z nich je alespoň pro začátek princip policejních profilací Jakékoli předběžné označování podezřelých osob policejními orgány v odborné literatuře označované jako policejní profilace nejenže odporuje národnímu, ale také mezinárodnímu právu.

Dnes se budou kreslit policení značky do spisů podezřelých a zadržených Romů a  jak to celé skončí zítra? Podobné kroky rasových a etnických třídění vedou k  oslabení demokracie, kdy se stát za doprovodu paragrafů přeměňuje do  podoby otevřeného a naprosto tolerovaného rasismu, kde vyvolení mají privilegia a úlevy, kdežto ti další je kvůli etnickému či rasovému důvodu nemají. Nestydí se pan doktor Antlza své rasistické nápady?

Předseda Ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl zvolený za ČSSD si v souvislosti s kriminalitou Romů myslí, že by bylo vhodné, aby policie registrovala ve statistikách etnický a národnostní původ pachatelů trestných činů.

Rasisté se nejčastěji, jako doktor Antl, neoznačují za rasisty, ovšem dělají všechno pro to, aby rasisty byli.

 Ale označení „rasista“ mi zůstalo. Zdůrazňuji, že jím ale nejsem…!

Například takový zakladatel WPEP-Evropských patriotů a svolavatel dalšího zářijového protiromského pochodování v Českých Buděovicích, Jaromír Pytel, ke snažení senátora z ČSSD cítí náležitou sympatii.

pytel

Antl během své praxe používal rasismus, kdy jednotlivé podezřelé pachatele označoval jako Romy, aby následně vytvářel rasizující teorie o nebezpečném romském etniku.

Než mi to zakázali, vykazoval jsem například u vražd ve „svém“ kraji počet skutků a jejich nárůst, počet pachatelů, ale i jejich národnost.

Lidé nevědí nic o policejní praxi v Anglii, a tak se rasista ze Senátu snaží ospravedlňovat rasismus praktikami anglických policistů. Jenže nelze srovnávat to, co platí na ostrovech s českým prostředím…..to je holý nesmysl.

Vzpomínám si, jak jsem v roce 2002 letěl s policejním prezidentem, panem generálem Jiřím Kolářem, jako jeho I. náměstek, do Anglie získávat tamní zkušenosti – a tam nám mj. vysvětlovali, jak řeší kriminalitu národnostních menšin. Ve Spojeném království existuje povinnost policistů registrovat u podezřelých a pachatelů, kdo je jakého původu. Když náš policejní prezident řekl, že u nás je něco takového zakázáno, divili se, jak vůbec můžeme bojovat s kriminalitou různých etnik. U nich mají u každé menšiny „svého“ člověka, který spolupracuje s policií a současně „hlídá“ jejich kriminalitu. Ostatně i na ulici při kontrole angličtí policisté registrují váš původ, buď ho přiznáte – a oni to zapíší do tiskopisu (hlášení), anebo to posoudí subjektivně. Napíší třeba „Gypsy“ nebo „Asiat“, ale vůbec to nepovažují za rasismus.

Tady je totálně jiná situace, a to, co není v Anglii považováno za rasismus, je v České republice rasismem, protože česká společnost není nerasistickou, má jiný ideový a morální vývoj, ve kterém bez problémů může jeden senátor socanů rozšiřovat rasismus do celého světa. To, co nemůže být zneužito v zahraničí ve jménu rasismu, může být studnicí pro apartheid uprostřed Evropy. Je třeba znát tuto citlivou hranici…..ze slov Antla je patrné, že se v problematice rasismu vůbec nevyzná a využívá ke svému prospěchu všechno, co uzná za vhodné. I když je senátor doktorem práv, nepřemýšlí vůbec nad specifikčností čecháčkovského prostředí . Zřejmě je myšlenková úroveň socanského senátora ve věci lidských práv na stejné úrovni jako Zemanovo tvrzení: “kdo nepracuje ať nejí“.

V článku pana doktora účelově zaznívají tvrzení o násilí a trestných činech Romů, ale ani jednou není zmínka o tom, že jsou to právě Romové, kdo musí dennodenně čelit zasmrádlému rasismu, jemuž každý den čelí. Není tam vůbec nic o tom, že mnoho Romů sou oběťmi násilných trestných činů. Není tam ani to, že mnoho trestných činů s rasovým podtextem páchaných vůči Romům, statistiky hovoří až o 78 %, není buď ze strachu z opětovného útoku rasistů, či nezájmu policie ani nahlášeno. Chce i v tomto případě JUDr. Miroslav Antl sledovat etnickou příslušnost bílých rasistů?

V roce 2011 JUDr. Antl organizoval v Senátu veřejné slyšení “Chceme stejný metr”, kdy svým počínáním veřejně pomohl rasistům jako je například výše jmenovaný obdivovatel Antla Jaromír Pytel. Ti se domnívali, že jejich slova o rasovém nadržování Romům jsou správné, když se o tomto tématu hovoří na tak vysoce postaveném místě, jakým je Senát ČR.

Určitě ano. U romských pachatelů je typická pouliční kriminalita, majetková trestná činnost, výtržnosti, loupežná přepadení a podobně.

Pan senátor i zde mlží a budí ve čtenáři dojem, že tato trestná činnost je hlavně a jen u romského obyvatelstva, kdežto ti ostatní dělají něco jiného, méně “přízemního”. Antlem popisovaná trestná činnost je specifická především všude tam, kde je nezaměstnanost, vysoká kumulace sociálně slabých….atd. Není to problematika pouze Romů a opět tady nemají generalizace do pohledávat. Většina Romů je slušných a nemají problémy se zákony, pracují a žijí běžný život tak jako majoritáři.