Obhajoba lidských práv ponížením či znevážením jiné minority je pouze dalším rasismem

Etnická příslušnost, barva kůže, víra nebo sexuální orientace nikdy nemůže být vnímané jako zdravotní postižení. Je smutné, pokud je lidskoprávní aktivismus prováděn zostouzením či ponižováním jiných minorit. Je to jako kdybychom kázali o alkoholismu a sami bychom byli alkoholiky. Nemůžeme vystupovat proti rasismu a zároveň být rasisty vůči jiným lidem. Předsudky jsou špatnými rádci a pokaždé vyvolávají zlo, nepochopení a následnou destrukci všeho dobrého v okolí. Považovat Roma za zdravotně postiženého jen proto, že je Rom je naprostá hloupost. Není to možné dělat ani v náznaku žertu, protože taková tvrzení jsou vytvářena na základě premisy, že se handicapovaní mají dobře, jsou státem přepláceni a je z nich vytvářena třída nadlidí. Jenže tak tomu není. Život osob se zdravotní postižením je velmi složitý a lidé se zdravotními postiženími se potýkají také s diskriminací a sociálním vyloučením……nebuďme jako oni…..nebuďme jako neonacistická cháska a neposuzujme ostatní podle pověstí o tom,  jak kdo se má.

Rom nemůže vnímat svou etnickou příslušnost jako zdravotní postižení. Kde se v mysli berou ony prapodivné dedukce o skvěle zabezpečených zdravotně postižených? Takový vtip nebývá žádným vtipem a často také jako vtip není vnímán. Kdyby někdo napsal podobnou myšlenku o Romech, byl by to také vtip? Jsou věci nad kterými by se nemělo vtipkovat nikdy a za žádných okolností, protože pod rouškou humoru jsou přinášeny do společnosti prvky rasismu a nesnášenlivosti. Humor má také své hranice, kdy humor není humorem, ale pitomým tvrzením podporujícím hodnoty nesvobody a nelidskosti

dux

Není to poprvé, kdy se někteří Romové opírají o zdravotně postižené a sesílají tak zcela asociálně zdravotně postižené ke dnu. Kam se vytratil obyčejný selský rozum a kde je sociální inteligence? Postoj plný předsudků namířený vůči zdravotně postiženým je v pořádku, kdežto postoje stejného ražení namířené vůči Romům nejsou správné? Oba dva postoje jsou špatné a neměly by existovat. Jakékoli šíření xenofobního a rasizujícího chování jsou závadným jevem ve společnosti. Neexistuje přívětivý rasismus a nepřívětivý rasismus. Nehrajme si až na takové hlupáky.

Facebookovému komentátorovi možná nedochází, že svým přístupe ponižuje zejména sebe a své předky. Být příslušníkem minority…..to není o penězích, to není o statcích, to není o jakýchkoli výhodách……zdravotně postižení by všechny dávky okamžitě dali zpátky státu, jen kdyby byli zdravými. Zdraví je totiž to nejcennější na světě a pokud tohle bohatství ztratíte, poté jste v pořádné průšvihu. V České republice panuje rasismus a diskriminace například také i na pracovním trhu, kde Rom stejně jako zdravotně postižený nemůže sehnat práci kvůli tomu jaký je. Rom má potíže se svým etnickým původem a barvou kůže a zdravotně postižený má potíže s tím, že je na vozíku, na berlích a potřebuje třeba specifické podmínky pro výkon zaměstnání. V obou případech Roma i zdravotně postiženého panují zakořeněné předsudky o tom, že ten a ten je takový a makový.

Romové žijí ve velmi složitém prostředí a musejí se potýkat každý den s následky rasismu, předsudků a diskriminace. Být Romem není v této zemi jednoduché. Ale stejně není jednoduché být handicapovaným. Neseženete práci, jako zdravotně postižený jste terčem posměchů, jste zcela bezdůvodně pokládán za outsidera, jste diskriminován v poskytované zdravotní péči, je vám ztížen přístup ke vzdělání, ke kompenzačním pomůckám a tak jste omezován na svých sociálních právech. Být zdravotně postiženým není žádné terno. Jako stejně není žádné terno být Romem. Být odlišným v České republice je velmi těžké a složité, ale kvůli tomu není možné poukazovat na špatnou situaci jedněch, tím, že začnu s diskriminačním podtónem útočit na ostatní.

Obhajoba lidských práv ponížením či znevážením jiné minority je pouze dalším podobenstvím rasismu a diskriminace.
Takové reakce některých ochránců lidských práv nejsou vůbec vtipné a už vůbec nejsou pravdivé, protože jsou založené na předsudcích a představách.

Pokládat rasismus a diskriminaci za postižení je příliš velká zkratka…..Romové i zdravotně postižení jsou majoritou stigmatizovaní a veškeré odlišnosti se tak stávají možným stigmatem. Najednou je něco majoritou považováno za nepřekonatelnou překážku, jež ve svém důsledku vyvolává nezaměstnanost, špatný přístup ke vzdělání, zdravotní péči, špatný přístup k právu a spravedlnosti…. atd………

To, že je někomu zcela uměle majoritou přidělováno stigmatizační znamení neznamená ještě, že se cíl stigmatu musí cítit méněcenně. Majorita vytváří prostředí rasismu a tento rasismus  se zažírá také do kůže představitelů minorit, z nichž někteří znaky rasismu využívají k obraně své minority. A to je velmi špatné, nefér a nemorální. Nacházíme se ve velmi složitém prostředí chybí akceschopné občanské iniciativy, jež by donutily politiky a zodpovědné orgány státu ke zlepšení situace. Rasismus bují a spolu s ním kralují různé formy nesnášenlivostí……nenechme se prosím strhnout do víru zla. Respektujme se navzájem, chápejme se a podporujme se ve společném boji proti čecháčkovskému rasismu a nikdy nekončící diskriminaci.