Extrémisté a neonacisté si na Václaváku pochválili své zvrácené ideály

Na Václaváku se sešla extrémistická a ultranacionální cháska národa. Extrémisté, neonacisté a dokonce i spřátelení Srbové z extrémistické partaje Balkánu přišli pokořit hrdost České republiky. Proti kapitalismu, proti demokracii a proti lidským právům zahájili milovníci zla své každoroční shromáždění. Ideoví bratři z Balkánu si v prvních řadách rozvinuli své transparenty o srbském Kosovu, zatímco čeští kolegové po levici oslňovali plakáty plnými národní identity a šedých mas. Oficiálním tématem 9. ročníku Svatováclavské manifestace bylo řečnění o polistopadovém rozvratu, sociální spravedlnosti a svobodě.  Esa českého extrémismu a ultranacionalismu zneužila státní svátek k propagaci ideologií zla. Po nevýživném, hodinu trvajícím žvatlání extrémistů , se 120 členná skupinka neonácků prošla Prahou, aby následně před Úřadem vlády skončila v některé z přilehlých hospůdek.

Prvním řečníkem na svatováclavské šarádě extrémistů byl Daniel Solis. Svou řeč začíná o národních hodnotách a jejich pošlapávání, jako kdyby vysokoškolský pedagog chtěl vermomocí poukázat na to, že národní identita tkví jen a pouze v nositelích zla a nesvobody. Prvotní je pro každého vyznavače ultranacionalismu osobní svoboda, a proto ji jako první Daniel Solis zmiňuje ve svém sáhodlouhém proslovu.

solis

 Všichni lidé se rodí svobodní. Stát musí jejich svobodu bránit a nesmí do ní zasahovat s výjimkou případů, kdy tím brání svobodu druhých

Tato slova pana Solise jsou vzhledem k diváctvu Svatováclavské manifestace komická. Chtěl snad profesorský řečník promluvit do duše extrémistovy? Slova svobody v přítomnosti nacionalistů z Kladna jsou směšnou etudou. Je to políček vše slušný lidem. Je to rána do křehké páteře demokracie, kdy demokracie slouží právě nacionalistům jako největší pomocník i nepřítel zároveň

nacionaliste

Osobní svoboda je údajně pošlapávána. Ale v čem je tak drasticky ničena? Jsou snad závadnými vředy na osobní svobodě těžkooděnci ochraňující práva, životy a majetky neonacisty pronásledovaných Romů? Policie musí ochraňovat společnost před neonacistickou zlobou. Milovníci hákových křížů nikdy nesmějí dostat právo k beztrestnému šíření symbolů nelidských režimů minulosti. Hovoří snad Daniel Solis o této svobodě?

Tomuto řečníkovi v hnědém kabátu vadí represivní složky, které se podle názoru Daniela Solise vymkly kontrole. Postup policie prý napomáhá k nárůstu extrémismu a snahám vzít zákon do vlastních rukou. Jakoby celý proslov vycházel z nějaké brožury ultranacionalisty, kde násilí a bezpráví hrají prim. Policie ve světle extrémisty musí být pod kuratelou předem zvolených zástupců “lidu”. Cílovým režimem je pro Daniela Solise Maďarsko….”tam lze prý mnohé dokázat”. Hlavním základem správné společnosti je v sáhodlouhém výkladu národní stát, kde hlavním nepřítelem je Evropská unie. Rodina je základem státu, a proto se musí bortit všechna lidská práva homosexuální menšiny. Daniel Solis volá ve svém proslovu po bestiální podobě zdravotního systému, kde neexistuje zdravotnictví pro všechny. Takto vypadá Solisův politický program, kde dotace, pomoc druhým a lidská práva menšin nenalézají ani omylem kousek místa pro život.

Jako druhý řečník v pořadí nastoupil Ing. Jiří Fiala z občanského sdružení K 213. Svůj proslov zahajuje na téma diplomacie a násilí jen v případě nutnosti. Pro začátek nechybí ani tradiční projevení holdu svatému Václavu. Stěžejním obsahem Fialova proslovu má být především justice. S represivními orgány a složkami státní moci má pan inženýr bohaté zkušenosti.

k213

Prim ve slovech předsedy K 213 hraje Bible a v ní uvedená spravedlnost, prim také představuje nepřímá kritika spravedlnosti nastavené vůči extrémistům, kteří by neměli být státem trestáni. To všechno se vzduchem nepřímo pohybuje ve fialových náznacích. Další část Fialova proslovu se odehrávala v osobních rovinách, kdy soudci řečníkovu osobu terorizují a soudci jednají špatně vždy vůči Jiřímu Fialovi. Řešení v nápravě soudního systému vidí předseda K 213 v přímé volbě soudců. Terčem kritiky je také Babiš a jeho partaj následovaná Bobošíkovou a jejími předvolebními sliby. Jiří Fiala navádí přihlížející, aby volili bíle. Každý si má vystřihnout bílý papír a na ně má napsat co požaduje. Co na tom, že je tento způsob voleb neplatný. Proč by poté lidé měli chodit k volbám?

Cesti_lvi

Česká pravice není pravicí, a proto představuje Srbská radikální strana vzor skutečné pravicové politiky? Jiří Fiala podle významu svých vět vidí v radikalitě a extrémismu návrat ke kořenům. Lidská práva možná pro pana tohoto neznamenají vůbec nic a tradice jsou nástrojem k pošlapání práv homosexuálů a dalších menšin v národě. Není koho volit, a proto mezi řádky nepřímo vzkazuje Jiří Fiala: “volte radikály, protože oni jsou jedinou pravicí”.

K podpoře neonacistických stran přímo vyzval nechvalně známý antisemita Adam B. Bartoš.

bartoš

Sám otevřeně vystupuje jako národovecky smýšlející a jako takový klidně podpoří třeba i zmetky z Dělnické mládeže, kteří se svatováclavského znásilňování taktéž účastnili. Všichni, kdo jsou proti národovectví jsou agenty cizích mocností. Tím agentem může být i nedaleký stánek na Václavském náměstí. Zřejmě trhovci nepadli do oka extrémisty-národovce a tak zčista jasna tito stánkoví prodejci musí být agenty zahraničních mocností.

Jediným nepřítelem je pro národovce podle Bartoše “pravdoláska, neboli havlismus”. Milovníci a propagátoři havlismu jsou podle antisemity Bartoše zrádci a jako se zrádci by s nimi mělo být nakládáno.

 Aby se v těchto volbách zamezilo k vítězství pravdolásky, která infikovala už většinu stran, je třeba volit pouze ty strany, na jejichž kandidátky se exponenti dostali jen minimálně a které jsou tudíž havlismem zamořené co nejméně.

Takovými partajemi, nosičem pronárodních sil je podle brýlatého Bartoše například volební blok Hlavu vzhůru, Strana práv občanů-Zemanovci, Dělnická strana sociální spravedlnosti či Komunisté.

Adam B. Bartoš sáhne ve volbách  po Hlavě vzhůru. To není vůbec žádné překvapení, protože tuto extrémistickou partaj, za níž kandidují neonacisté a extrémisté, také podpořil prezident Klaus a Bartoš je fanouškem Klause. Jeden z nejznámějších obrýlených antisemitů na demonstraci extrémistů naplno lidem radí, že mají volit extrémisty a neonacisty. Velkým vítězstvím pronárodních sil bylo podle Bartoše vítězství Zemana v prezidentských volbách, kdy se agent cizích mocností nedostal na prezidentský post. Tyto volby nepřinesou pronárodním stranám místo ve vládě, ale pomohou je etablovat na politické scéně. To by si ze srdce přál tvůrce seznamu pravdoláskařů.

bartos

Zároveň jsem ale přesvědčen, že pouze volbami a pouze ryze demokratickými prostředky se zápas o zachování naší země vyhrát nedá

Říká bez problémů na veřejnosti Adam B. Bartoš. Veřejně zela beztrestně hecuje neonacistické a extrémistické strany k nedemokratickému boji za nedemokratické ideály.

Pronárodní síly, bez ohledu, že takovýto postoj bude kritizován, nebo karikován, by měly přemýšlet nad tím, jak se domoci vlády v této zemi i jinými prostředky než volbami….

Jak je to s tou svobodou projevu pro jedince? Kdyby nebyla, nemohl by veřejně řečník na neonacistické a extrémistické sešlosti veřejně vyzývat k nedemokratickým způsobům převzetí moci. Adam B. Bartoš jasně dokazuje, že jeho srdce je ultranacionalistické a jeho mysl je zastřena hnědým dehtem ultrapravicové DSSS, Českých lvů či jiných stejně laděných partají jako je volební blok Hlavu vzhůru. Demokracie je nefunkční, a proto podle Bartoše musí přijít jiný systém vlády. Té vlády, po níž celou dobu své existence volá například Vandasova skupinka stoupů. Typickým přínosem stoupovského přístupu ke společnosti může být včerejší demonstrace neonacistů v Ostravě, kdy se volební mítink plánovitě převrhl v pouliční boje. Přesně po takovém typu společnosti v den památky svatého Václava volal Adam B. Bartoš.

Rétorika tohoto mluvčího volající po silné roli státu silně připomíná ideály nacionálního socialismu. Odborníci na extrémismus by se tak měli zamyslet, zda Bartošův projev nebyl za hranou zákona. Během svého proslovu dokonce Adam B. Bartoš pustil svůj antisemitismus na  veřejnost, když prohlásil

…nevím, proč by tak drahá surovina, jako je voda v tomto městě, měla být v majetku izraelské firmy

Antisemitský extrémista Bartoš dokonce volá po omezení volebního práva

Řešením není rozšiřovat volební právo na ještě mladší ročníky, ale naopak ho omezit a nebojím se říci, že některým skupinám ho třeba i dokonce vzít.

Adam B. Bartoš zachází ještě dál a dokonce říká, že společnost by měla vytvářet nové diskriminace a případně tam, kde byly zrušeny, mají být diskriminace opět zavedeny. Myslí to tento člověk vážně, nebo si dělá před neonacisty a extrémisty pouhou legraci? Rozhodně moc vtipně nevypadá a své plány myslí naprosto vážně. Kromě absolutního nacionálního socialisty se z Adama B. Bartoše klube pořádný sexista, podle něhož se musejí vrátit rozdíly mezi mzdou muže a ženy. Řešením není tedy cesta vpřed, ale cesta vzad. Opravdu člověk neví, jestli se má během výkladu Bartoše smát nebo plakat.

Po nacionálním zpátečníkovi nastoupil jako poslední řečník místopředseda srbských extrémistů. Před jeho nástupem začala kolovat mezi lidmi kasička, možná na přispění k cestovním výlohám tak nevážené delegace jakou je ministr v Miloševičově vládě.

srbští nacionalisté

Neonacisté opět znásilnili svátek svatého Václava ke svému obrazu. Neonacisté by neměli mít možnost takto veřejně prezentovat své hloupé a velmi nebezpečné myšlenky.

[embedplusvideo height=”380″ width=”460″ editlink=”http://bit.ly/16AxD2f” standard=”http://www.youtube.com/v/AWE1Cyr3ioc?fs=1″ vars=”ytid=AWE1Cyr3ioc&width=460&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5789″ /]