Adam B. Bartoš chce zpětný chod…hovořil snad o nacionálním socialismu?

Adam B. Bartoš se na extrémisty organizovaném Svatováclavské manifestu odkopal. Ukázal světu své já volající po návratu nedemokracie, kde hajlující Vandasovci představují cestu k lepším zítřkům. Bartošův svět je pitoreskním divadlem sexistických myšlenek prokládaných nenávistí k homosexuálům, Romům a všem přistěhovalcům žijícím v prostoru České republiky. Zcela veřejně před zraky mnoha lidí Adam B. Bartoš vyzýval k nedemokratickému převzetí moci ve státě…..jako kdyby říkal: “vezměte zbraně a  skoncujte s demokracií”. 

Co to všechno bylo? Byl to projev náklonnosti k nacionálnímu socialismu? Zcela určitě to bylo neosobní přiznání ke zpátečnictví, kde pravidla prádelníků a nešikovných hráčů bílých a černých figurek hrají prim.  Adam B. Bartoš na malý okamžik přiblížil obyčejnému posluchači ideály dávno zapomenutých časů, kdy nepřítelem byl každý, kdo stál v cestě moci jedné protilidské partaje. Z růžků hnědého oděvu podivného řečníka na všechny v okolí pokukoval svět agentů cizích mocností, nepřátel a dalších nesouhlasných duší, jež je třeba zničit za svůj protinárodní etos. Lidé by se měli konečně rozhodnout k volbě pronárodních stran, protože pouze ty jsou schopné k opačnému chodu událostí, kdy se zločincem může stát prakticky kdokoli. Stačí mít jinou barvu pleti, nepovolené vyznání, či zakázanou sexuální orientaci a pronárodně smýšlející partaje nepovedeného provinilce potrestají.

Aby se v těchto volbách zamezilo k vítězství pravdolásky, která infikovala už většinu stran, je třeba volit pouze ty strany, na jejichž kandidátky se exponenti dostali jen minimálně a které jsou tudíž havlismem zamořené co nejméně.

Zahrajte si na hlupáky a společně s prominenty zla skákejte do rytmu nesvobody. Zvolte Zemanovce, Dělnické niemandy Vandase, Hlavu vzhůru nebo rudé komunisty. Jedině tak získáte aureolu zla, jež se poté jako novodobý mor snese na každého z nás. Bartošův proslov byl rajskou hudbou pro vlajkonoše Národního odporu. Ti tam stáli přímo naproti řečníků, jakoby předznamenali pro méně chápavé obsah jednotlivých slov. Samotný Adam B. Bartoš bude volit Hlavu vzhůru, protože tento volební blok nabízí veškerý komfort všem pronárodně smýšlejícím a navíc byl jako hodné děcko ve školce, chválen Bartošovým příznivcem Václavem Klausem.

Prezidentská volba s nacionálním nádechem Zemanových lží byla nadějí, dokonce důkazem toho, že pronárodní myšlenky mohou zvítězit. Voliči jsou jako stádo ovcí. Půjdou tam, kam bača pískne. Stačí být národoveckým, ignorovat historii, využít neznalosti lidí a ve správný okamžik lhát jako baron Prášil. Benešovy dekrety jsou mrknutím oka svatým grálem češství a ten, kdo zná historii a poukazuje na skutečnou pravdu, je okamžitě nečechem a zrádcem národa. Tehdy před mnoha měsíci k navození dojmu ministra zahraničí jako zrádce odkazu češství přispěl také samotný Adam B. Bartoš, když Miloš Zeman použil vymyšlený článek tohoto svatováclavského řečníka jako nevyvratitelný důkaz zrádcovství rodu ministrovy manželky. Tehdy se národovecké síly spojily, aby za pomoci fantasmagorie na malý okamžik v médiích zableskla Bartošova hvězdička popularity, jež následně opět klesla na svou obvyklou hodnotu.

 …a v nadcházejících volbách se těm pronárodním stranám zřejmě nepodaří získat takový výsledek, který by znamenal vládní zodpovědnost, nicméně jsou pro ně příležitostí, jak se etablovat na politické scéně tím, že se dostanou do Parlamentu.

Proto také vyzývá tvůrce seznamů pravdoláskařů k hození volebních lístků neonacistickým, extrémistickým a nedemokratickým stranám. Je nutné zatáhnout brzdu ke zpětnému chodu, aby přihlížející náckové mohli hulákat “Odpor! Odpor! Odpor! Odpor!“. Ve světlech požadovaného paktu neútočení, kdy jednotlivé naci spolky na sebe nebudou zlí, se cesta k vavřínům ve volbách zdá pisálkovi z Eurábie poněkud zdlouhavá, a proto by všichni neonacisté a pronárodně smýšlející extrémisté měli uvažovat o poněkud jiné, méně demokratické cestě.

Zároveň jsem ale přesvědčen, že pouze volbami a pouze ryze demokratickými prostředky se zápas o zachování naší země vyhrát nedá.

Pronárodní síly, bez ohledu, že takovýto postoj bude kritizován, nebo karikován, by měly přemýšlet nad tím, jak se domoci vlády v této zemi i jinými prostředky než volbami….

V podzimní den se tak nedaleko sochy svatého Václava po mnoha desetiletích objevují myšlenky na skoro “ozbrojené převzetí moci ve státě”. Neonacisté a extrémisté nemohou čekat další čtyři roky na nové volby, a tak by se měli moci ujmout jiným nedemokratickým způsobem. Volá snad Adam B. Bartoš po české verzi Hitlerova pochodu na Berlín? Je vůbec možné, aby v demokracii zcela beztrestně na mítinku neonacistů a extrémistů kdokoli bez postihu vyzýval k nedemokratickému převzetí moci? Začneme si hrát na americkou svobodu slova do té doby, než skutečně holohlaví maniaci napochodují se svými Rodobranami, Dělnickými mládežemi a dalšími spolky do institucí demokratického zřízení? Taková slova, jaká pronesl v osudný den Adam B. Bartoš o nedemokratickém povstání neonacistů a extrémistů jsou velmi nebezpečnými.

Havlisté demokracii podle Bartoše nehájí, používají ji jako zástěrku a vytvářejí polofašistický stát, a proto je třeba v očích extrémisty vymýšlet alternativy ke “zhoubné” demokracii.

Řešení není podle mě ještě více demokracie…….naopak popřemýšlet, zda nežijeme až příliš v jejím zajetí. Řešením není zeštíhlování státu a rušení státních institucí a úřadů. Ale je třeba si říci , že je třeba v některých oblastech naopak posílení role státu……….například takový majetek vyvlastnit.

Jednou z těch Bartošových alternativ je vyvlastňování, znárodňování, zabavování a vytváření dalších křivd v národě. Protože ti, kdo nebudou souhlasit, se možná poté stanou oběťmi nedemokracie, po níž tak vehementně volá ultranacionalisticky naladěný Adam B. Bartoš.

Silná role státu, konec demokracie, zabavování majetku provázený prohlašováním nepřátel Bartošovy ideologie za nepřátele státu a zrádce…..není náhodou toto koncept národního socialismu, který před mnoha desetiletími uvedla v život nacistická NSDAP?

Takový Martin Hrach z RadicalBoys, Pavel Sládek Matějný z Českých lvů, či bývalý člen Dělnické mládeže sever Jan Rummel se jistě nad Bartošovými slovy tetelili blahem. Konečně někdo veřejně prohlašuje jejich učení za jednou možnou cestu budoucnosti. Miroslav Piskač s možná se svými kolegy Petřivalským a Tomášem Kebzou  zavzpomínali na zlaté časy neonáckovského pochodování a mlácení nevinných obětí Bartošovy alternativy demokracie.  Ve jménu stejné nedemokracie uvažuje Adam islamofób omezení práva voliče.

Řešením není rozšiřovat volební právo na ještě mladší ročníky, ale naopak ho omezit a nebojím se říci, že některým skupinám ho třeba i dokonce vzít.

Adam B. Bartoš jde dokonce dál a volá po dalších fetiších národního socialismu, jakými byla režimem podpora tradiční sexisticky pojaté rodiny, kde byla matka rodička rodu a otec dělník, živitel celé rodiny. Najednou má být jedinec vychováván  úctě k státu a režimu. I to je další pilíř národního socialismu, kdy každý občan musí být poslušnou ovcí, jinak skončí v nemilosti dříve obdivovaného režimu. Nesmí chybět ani podpora církve, která před mnoha desetiletími fungovala spíše jako pilíř a legalizace neonacistické zlovůle.

 S ekonomickými opatřeními ale musí přijít i prosazování konzervativních hodnot. Podpora rodin, úcta a výchova k úctě vůči státu, vůči národu, podpora církve.  Řešením není ještě se více otevřít zahraničním vlivům a trendům, ale v některých oblastech se prozíravě a moudře uzavřít.

Nejsou snad i toto prvky nacionálního socialismu? Uzavírat se před světem, aby byla zachráněna zlovůle těch, jež se rozhodli pošlapat práva všech minorit. Zatrpklost, kulturní šovinismus a nesnášenlivost vůči všemu novému je považována za prozíravost. Jako kdyby nenávidět druhé jen proto, že jsou odlišní, bylo správné a dokonce žádoucí. Adam B. Bartoš tak místy připomíná Svobodné občany Petra Macha, kteří také prosazují zánik jakýchkoli antidiskriminačních zákonů a pravidel.

 Řešením není odstraňovat veškerou diskriminaci, ale naopak v mnoha ohledech je účelné diskriminaci ponechat a možná tam, kde byla zakázána ji znovu zavést. Řešením není ještě více rovnosti, ale naopak záměrné a cílené zavedení nerovnosti například ve věci platového ohodnocení muže a ženy

Adam B. Bartoš do svého proslovu zapletl i sexismus o nerovnosti ženy i muže. Za tento koncept následovaný  prodiskriminačními touhami si vysloužil řečník zvolání: “Menší platy pro ženy dělnice! Ať žije Adam!“. Holohlavé lebzy v mikinách s nápisy Combat 44, Thor Steinar, Lonsdale, Tapout – Fight for What You Believe, Fight Club či A.C.A.B pokaždé rádi zaskandují některému z nedemokratických a naprosto zdravých nápadů. Žena dělnice si zaslouží méně peněz než muži dělníci…….to dá přeci rozum, kdo by jinak bojoval za bílou rasu, kdyby mačochystická pohádka staré říše vzala za své. Žena podle ideálů neonacismu patří do kuchyně a nikoli do práce, a proto musí mít z představy neobojovníků extrémismu mnohem nižší ohodnocení.

Suma sumárum, řešením není jít vpřed, ale zpět. Zatáhnout za brzdu a dát zpětný chod

Adam B. Bartoš svou poslední větou odhalil volební plány všech stran, které na začátku svého proslovu jmenoval. Jsou to partaje se zpětným chodem přinášejícím především nesvobody, tyranii pro minority, konec demokracie a začátek kastování národa na ty, kdo jsou schopnými ovcemi ve státě hnědomyšlenkářů a na ty, kdo jsou nepřáteli národoveckých myšlenek, jež budou stejně jako za nacistického Německa státem a státními symboly hákového vítězství. Neonacisté se pokoušejí odprostit od “konečné cikánské otázky” k dalším “problémům”, jako je například starost extrémistického portálu Revolta.info o rozhodování zahraničních bank nad financemi sužovaného Čecha. Na paškál se dostává také příběh o Evropské unii, nad kterou si zanadával také Adam B. Bartoš. Evropská unie je totiž jediným současným garantem proti zavedení totální diktatury v Evropě. Viz ultranacionalistické snažení Orbána a jeho Fidészu, který si ze své země dělá selanku náboženstvím obsazenou diktaturou.