Prohlášení Europe Roma Inernational politického Hnutí

Náš romský národ je nedílnou součástí české společnosti. Fandíme českým národním týmům, radujeme se z vítězství a zapíjíme žal z proher. Posloucháme českou hudbu, chodíme na koncerty českých zpěváků a naše děti umí české lidovky. Díváme se na české filmy a v našich rodinách se často ozývají hlášky z českých filmů.

Jsme občané České republiky, jsme součástí multietnického a multinárodního celku souhrnně označovaného jako český národ. Česká kultura se stala součástí našeho života a Česko, Morava a Slezsko jsou naším domovem, naší vlastí.

Odsuzujeme veškeré krádeže, násilí bez rozdílu etnické příslušnosti pachatele a litujeme oběti těchto činů. Mnozí z nás se také stali obětmi a prožívají stejné pocity jako ostatní poškození lidé.
Je-li pachatel romského původu, jsme navíc rozhořčeni z kolektivní viny, kterou na nás velká část společnosti společně s často rasizujícími médii svaluje. Povaha trestných činů se z obecného hlediska stává stále více brutálnější, lidskost a soucit se vytrácejí do nenávratna a pachatelé se bez rozdílu na jejich etnickou příslušnost stávají stále více agresivnějšími. Nikdo z nás tuto skutečnost nezpochybňuje. Považujeme za velmi důležité, aby každý čin byl řádně a objektivně potrestán orgány činnými v trestním řízení.

Odsuzujeme činy všech pachatelů bez rozdílu etnické příslušnosti a odmítáme kolektivní vinu za činy spáchané konkrétním Romem. Neneseme žádnou zodpovědnost za jednotlivce našeho národa ani dalších občanů. Žijeme v moderním společenství, kde nestranný soudní systém určuje způsob potrestání. Toto potrestání nenáleží do rukou občanů, a už vůbec ne do rukou jednotlivců národa.

Mnoho z nás pracuje ve výrobních závodech, stavebních společnostech , ve zdravotnictví, školství, pohostinství, kultuře, sociálních službách, ve státní správě, bankovnictví a mnoha dalších oborech. Mezi námi je i několik romských podnikatelů, a to především ve stavebnictví. Velké procento romských rodin je bohužel bez zaměstnání z důvodů etnické příslušnosti (xenofobie, špatná předešlá zkušenost s Romy – kolektivní vina), místa bydliště a nízkého vzdělání. U některých rodin je příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti také pohodlnost získaná ze ztráty pracovních návyků.

Podivujeme se nad „stěhovací mánií“ mnoha velkých měst, ze kterých se romské rodiny stěhují do malých vesnic a městeček, kde nemají dlouhodobě zaměstnání ani místní starousedlíci.

Považujeme za nepochopitelné, že předešlé vlády neinvestovaly do rozvoje podnikání občanů ČR, ve kterých tkví síla rozvoje národní ekonomiky, namísto toho všechny vlády podporovaly zahraniční společnosti, z níchž velké procento ukončilo dávno svoji činnost v České republice.

Zcela nechápeme proč stát nepodporuje ani v současné době podnikatelské programy, které by zajišťovaly přímé zaměstnávání a namísto toho financuje programy typu „výuka psaní životopisů“, „komunikace při pohovoru“ Rekvalifikace bez následného uplatnění v konkrétní firmě považujeme rovněž za neefektivní.

Sociální dávky mají být pomocí v nouzi, a nikoliv dlouhodobým trvalým příjmem, který navíc demotivuje lidi k aktivnímu životu a může vyvolávat psychické poruchy a negativismy v podobě kriminality, gamblerství a zejména u lidí s nízkým vzděláním.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je nejdůležitější priorita naší komunity, a však mnohé kroky učiněné českými i evropskými politiky naopak možnost zaměstnávání snižují pro všechny nezaměstnané občany.

Vyvracíme demagogii, že Romové mají oproti jiným skupinám vyšší sociální dávky a některé sociální příspěvky jsou určené pouze Romům. Veškeré dávky jsou vypočítávány dle tabulek a může je využít každý občan v sociální nouzi.

Evropská unie, vláda ČR a nadační fondy investují nemalé finanční prostředky na sociální začlenění sociálně slabých romských rodin, ale tyto prostředky bývají velmi neefektivně využívány a získávají je především české organizace. Souhlasíme s projekty, jejímž cílem je vzdělávání sociálních pracovníků v romské komunitě,ale pro činnost těchto lidí nejsou peníze. Dotační politika je však přikloněna k neefektivním programům, ale tuto politiku nepřipravují romské organizace a jejich zástupci, ale pouze bez předchozích jednáních úřady EU a ČR. Dotace nerozdělují romští zástupci a nemají možnost jakkoliv ovlivnit průběh řízení, využití ani kontroly.
Některé romské organizace byly usvědčeny z finančních podvodů ,ale nelze podle toho soudit všechny a uvítali bychom, kdyby všechny organizace byly každoročně kontrolovány nezávislým subjektem.
Nesouhlasíme s tím, aby neziskové organizace i aktivisté jednali za celou komunitu a ovlivňovali tak život našich rodin.

Požadujeme, aby dotace byly efektivně využívány na předškolní výchovu dětí , na aktivní využití volného času a podporu přímého zaměstnávání.

V současné době mnoho romských rodin žije v nevyhovujících ubytovnách a mnohdy z důvodu kolektivní viny za neplacení nájemného a služeb jiných rodin. Majitel bytových jednotek je povinen opravovat svůj majetek, nájemníci jsou povinni platit sjednané nájemné, a pokud nějaký nájemník nedodržuje své povinnosti, tak je zcela běžné v české společnosti, že neplatiči jsou vyhoštěni. Proč tomu, tak není v „romských“ bytových domech ? Mnohé ubytovny, které by jinak byly poloprázdné díky těmto romským rodinám prostřednictvím doplatků na bydlení mají zajištěný bezproblémový byznys . Více jak 99% majitelů bytových domů a ubytoven jsou lidé českého původu. Je pak otázkou, kdo za situaci v některých lokalitách nese vinu, a zda by při dodržování povinností na obou stranách vše došlo do takové podoby.

Naši terénní pracovníci, aktivisté i my upozorňujeme další rodiny na dodržování povinností, ale je důležité, aby i instituce, majitelé domů, politici to samé konali bez rozdílu etnické příslušnosti.

Jsme proti jakékoliv formě diskriminace, snižování důstojnosti člověka

Dokážeme pochopit rozhořčení společnosti proti naší komunitě, ale odmítáme nést vinu , stejně tak i Češi nenesou kolektivní vinu za útoky spáchané na některých našich lidech.

Protiromské demonstrace jsou proti lidskosti a vyvolávají pouze další zlo.

Protiromské nálady a podněcování k nenávisti vůči nám se stalo společensky přijatelné. Tento trend není nebezpečný pouze pro nás Romy,ale pro všechny občany ČR. Protiromská nálada dává živnou půdu extremistům a jejich uskupením, které nás Romy, stejně tak jako majitelé ubytoven, využívají ve svůj prospěch. Tato extremistická uskupení na svých stránkách vystupují proti přizpůsobeným Židům, homosexuálům, Arabům, černochům … dnes to jsou Romové……. a kdo to bude zítra ? Třeba váš syn, vaše přítelkyně .. nebo handicapovaní. Poslední takováto otevřená nenávist vedla ke Druhé světové válce.

Protiromské demonstrace paradoxně poukazují na problémy, o kterých se přes dvacet let sami neustále zmiňujeme. Požadujeme odstranění těchto problémů a neměli bychom jako společnost stát na stranách dvou názorových střetů. Existuje pouze jedno jediné, společné řešení pomocí humánních a lidsky přívětivých přístupů 21. století

Některé věci nemůžeme ovlivnit, ale můžeme se navzájem pochopit a stát na straně dobra, zdravého selského rozumu a požadovat nápravu současného bezpráví.

Zveme všenchný země světa za Lidské Práva k demonstraci dne 3.9.2013 v 14:00h.
V Europě v UK 15:00h.
Před Českymá Ambasadamy!
Česká rep.., United Kingdom, USA, Canada, Rakousko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Belgie, Francie, Itálie, Slovensko, Bulharsko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Holandsko, Dánsko, Severní Irsko, Brasilii, a většiná zemí světa na poklidnou demonstraci proti vzrustájicímu fašismu v Europě!
Europe Roma International
Politické Hnutí Romů