Základní nástin zlepšení soužití mezi majoritou a romskou minoritou

Spousta lidí mi nejen zde vyčítá, že jen zlehčuji eskalaci napětí mezi majoritou a romskou minoritou. Proto se pokusím nastínit pár základních bodů jak “z bahna ven”, tozn. jak v dlouhodobém výhledu razantně zlepšit soužití mezi těmito skupinami obyvatel.

1. Podpora romské důstojnosti

Jak již jsem několikrát podotkl faktem je, že romská kultura je rozmanitá a jedinečná. Romové mají dle mého názoru právo být plnohodnotně uznaným etnikem ze všemi právy (jako ostatní národy) v rámci ČR, EU i OSN. V rámci ČR to znamená například i nepovinnou výuku romštiny ve školách a dát možnost této skupině obyvatel podílet se na kvalitě a podobě školství. Chybou také je, že současná občanská výchova na školách se nazměřuje na problém soužití s menšinami a dějepis krom počátku lidstva a starověku je zaměřen jen českou historii. Nutné je také šířit uvnitř romské komunity pozitivní příklady osobností z jejich řad.

2. Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit

Problémem, nejen u určirté části této komunity, je nefungující rodina a výchova. Je na čase zahájit projekt nultých ročníků na ZŠ, oprášit projekty “vyrovnávacích” tříd na prvním stupni ZŠ, které dříve fungovaly i umožnění předškolní a volnočasové výchovy a aktivit. V souačsné době děti po škole (někdy i za školou) vyplňují svůj čas na ulici kde se dřív nebo později setkávají se sociálně-padologickými problémy jako je například kriminalita, drogy, alkohol, cigatery, lichva, gemblerství. Je nutné umožnit těmto dětem trávit čas jinde než na ulicích a to při aktivitách, které je zajímají. Například tanec, muzika, řemesla a umění, sport, internet. To samozřejmě ale podmíněčně, že tito děti budou chodit do škol a zde alespoň nepropadat. Na to samozřejmě navazuje i sociální práce a nutnost vysvětlovat rodinám funkci vzdělávání tak, aby nebyla brána jako útok proti nim ale snaha o rozvoj a pomoc.

3. Sociální práce v terénu i na školách

Je nutné, aby do sociálních programů na ulicích, jako sociální pracovníci, pracovníci probační a mediační služby, měsští strážníci se zapojovali samotní Romové a to ti, kteří jsou uznáváni ve své komunitě. Ve školách pak je nutné předcházet oboustranné šikaně a napomáhat situaci například psychologickými poradci.

4. Účiný boj proti lichvě, dealerství a gemblerství

Je třeba přijmout drvrdší zákony, který budou postihovat dealery drog na úkor běžných uživatelů. Je otázkou, zda-li neomezit možnost působení lichvářských společností jako se to nyní částečně daří u omezováni automatů. Nutností je vysvětlování problematiku lichvy mezi Romy sociální prácí a přesvědčit je, aby před podpisem jakékoliv smlouvy (pokud ji nerozumějí) se raději poradily se sociálním pracovníkem.

5. Boj s kriminalitou

Posílení hlídek městské policie i nepopulárního kamerového systému v problémových lokalitách. Je nutné ale fungovat nejen represivně ale zajišťovat i prevenci před kriminalitou. Zlepšit se musí i vymahatelnost pokut za přestupky.

6. Motivování lidí k práci

Stát musí vytvářet motivační podmínky pro práci. Současný daňový systém, exekuční mafie a další problémy tomu moc nepomáhají. Je nutné snažit se vytvářet nová pracovní místa a to brigádní i pro mladistvé, samozřejmě že nejen pro Romy.

7. Eliminovat zneužívání sociálních dávek

Že v některých případech dochází k zneužívání sociální systému je zřejmé. Je nutné zavést přísnější a jasná pravidla pro určité dávky a rovněž některé dávky, i za cenu jejich zvýšení, navázat na odvedení veřejně prospěšných prací, v případě přídavků na děti na školní docházku, v případě přídavků na bydlení na včasné placení nájmu a energií a potažmo na neničení majetku města a státu. Nutné však navzaovat komunikaci ve smyslu, jestli daná komunita si přeje vůbec žít na sídlištích. Je nutné si uvědomit, že Romové si tento způsob života dobrovolně nevybrali.

8. Navázání komunikace mezi majoritou a minoritou

Je nutné návazat komunikace majoritní společností a minoritou tam kde vznikají konflikty. Vzájemné diskuze se staly užitečnějším nástrojem po eskalaci napětí jak například demonstrace. Je nutné takové diskuze dělat neustále, ne až se situace “vyostří” úplně. Důležité také je naslouchat vzájemně přáním a snažit se při takových pokusech nevystupovat v nadřazené pozici ale komunikovat jako rovný s rovným. Romové neprahnou po “našem” soucitu ale ani po “nášem” rasismu a předsudcích.

9. Musí být vidět výsledky

Je faktem, že mnoho projektů funguje. Mnoho zas ne. Agentura pro sociální začleňování dle mého názoru nepní svou funkci a stala se jen příjemcem ze statního rozpočtu s minimálními výsledky. Je nutné, aby všechny tyto projekty byly transparentní tak, aby všichni lidé měli možnost vidět kolik stát na projekt vynaložil peněz a následně jaké výsledky projekt měl. 

10. Chybí celková koncepce práce

Faktem bohužel i je, že fungující projekty fungují spíše náhodile. Neexistuje žádná jednotná státní koncepce pro tuto otázku. To je rozhodně chyba.

To je základní nástin řešení, který přiznávám se nemám vymyšlený do detailu a samozřejmě si rád vyslechnu názory odborníků i kritiků. 🙂 Ještě dodávám, že tento nástin jsem psal z patra a je to jen můj osobní návrh do diskuze.

————————————————–

Tento článek byl zveřejněn s laskavým svolením autora: Jana Cempera

Tento článek vyšel dříve na: http://cemper.blog.idnes.cz