Starostka Duchcova se snaží na Facebooku Rady Evropy skrývat svůj rasismus

Starostka severočeského Duchcova se bojí reakcí zahraničí. Nechce, aby za českými hvozdy mezinárodní organizace věděla o rasistické starostce jednající s neonacisty a zároveň odmítající jakoukoli komunikaci s místními Romy. Jitka Bártová využila Facebooku a na stránky Komisaře Rady Evropy pro lidská práva(Council of Europe Commissioner for Human Rights) uvedla svou verzi dění v Duchcově a vyzývala eurokomisaře Muižniekse, aby se s ní kvůli událostem v Duchcově spojil. Evropská unie je totiž díky laxní nečinnosti české vlády jediným orgánem schopným donutit starosty měst k opuštění cesty rasismu. Jsou to především lidskoprávní organizace, které by měly ogránům Evropské unie ukázat, jaká panuje v Duchcově situace.

bartova

Vážený pane Muižnieksi a členové Rady, vím, že je pro vás těžké znát podrobnosti o všech zemích, ale zdá se, že nejste dobře informováni o situaci v Duchcově a v českých městech obecně. Bude mi potěšením pokud vám budu moci poskytnout všechny informace, které vám pomohou porozumět problému. Pro pochopení je nutné znát příběh od začátku. Prosím zkuste najít nějaký čas a kontaktujte mě na FB, e-mailem nebo telefonicky. Jitka Bártová starosta, Duchcov

Zdá se, že paní starostka komunikuje pouze s těmi, kdo jí přijde vhod. Mezi těmi vybranými ale nejsou duchcovští Romové.  Na jakoukoli zmínku o skutečném stavu ve městě, paní starostka reaguje útočně a opět říká, že je starostkou všech, i když obyvatelé Duchcova říkají něco jiného

Bártová

– je jasné, že nejste obyvatel Duchcova. Jak se zdá, váš zdroj informací je stejný jaký má Rada…Ve vašem případě můžete použít češtinu, zkuste si přečíst diskusi na Duchcovském diskusním fóru a ostatních facebookových diskusích. Kvůli ochraně Romů sem označována jako “politická mrtvola” Jako obvykle pravda je uprostřed. Musím se starat o všechny Duchcovany. Nezajímá mě, jestli jsou černí nebo bílí. Zajímá mě, jestli jsou dobří nebo špatní. A první shromáždění (29. května) je provázáno velmi zlým incidentem, násilím vůči mladému manželskému páru. Deformace reality není fér, je to urážlivé a nedůstojné. Obávám se, že by to mělo být považované za trestný čin. Tato metoda – omylu – je přesně ta věc, která zhoršuje situaci v Čechách k horšímu

Najednou je na Facebooku Komisaře Rady Evropy pro lidská práva paní starostka Jitka Bártová z Duchcova k dispozici pro všechny. Hlavně, že v radničních dokumentech tamější politici chtějí obyvatele Duchcova chtějí dělit jako špinavé prádlo.

Celou dobu od 18.5.2013 starostka Bártová jako představitelka města komunikovala pouze s majoritou a s Romy jakkoli odmítala jednat. Do jižní části Duchcova chodila pouze s médii a veřejně všechny Romy házela do jednoho pytle s těmi špatnými, kteří až do dnešních dnů dělají ve městě nepokoje a napomáhají tak nepřímo k dusné atmosféře vytvořenou duchcovskými radními. V demokratickém státě tak starostka vystupovala zcela otevřeně rasisticky. Jak poté stejná starostka může Radě Evropy tvrdit pravý opak?

Duchcovská cukrárna na náměstí je prazvláštním místem setkávání starostky s představiteli neonacistické Dělnické strany sociální spravedlnosti. Před první ultrapravicovou demonstrací ve městě, se Jitka Bártová v již zmiňované cukrárně setkala s organizátorem protiromské demonstrace Dufkem, se kterým se dohadovala na podrobnostech a detailech městských záležitostí. V následujících dnes měla paní starostka na náměstí proslov a představitele neonacistické strany Vandase označovala jako KLUKY. Procházela se na Casanovských slavnostech s neonacistou Dufkem a chovala se k němu více než přátelsky.

Je to především paní starostka, kdo vyvolává napětí a zlo mezi lidmi. Není proto divu, že vznikají ohlasy volající po jejím odchodu. Před rokem radnice pod vedením Jitky Bártové prodala domy místnímu podnikateli panu Spurnému, a to především za výhodné podmínky(pokud pan Spurný nechá  na koupených domech do dvou let instalovat nová okna, fasádu a střechu), poté dostane polovinu z kupní ceny zpět. Jsou to domy jižní části Duchcova obývané především místními Romy. Prodejem inkriminovaných domů došlo k enormnímu navýšení nájemného, a to téměř trojnásobně. Tento postup města poslal mnoho rodin pod hranici chudoby. Předražené nájmy vyštvaly mnoho Romů z jejich bytů. Vystěhovaní lidé se následně ubytovávali u svých příbuzných ve městě a radní tak spolu se starostkou Bártovou zcela hloupě, rasisticky a nesmyslně kritizovali přeplnění některých bytů Romy. Samozřejmě, radnice ani paní starostka, nebrali v potaz příčiny, kvůli kterým k přeplnění bytů došlo.

Pokud nájemníci bytů prodaných panu Spurnému chtějí jít na shromáždění, nebo pokud chtějí podepsat petice například proti starostce Bártové, ta nemohou. Je jim podle svědectví nájemníků vyhrožováno vyhozením z bytů a ukončení nájemních smluv.  Tyto smlouvy jsou nově podepsány  s platností na jeden měsíc. Radnice tak podle svědeckých výpovědí využívá vlivu a tlaku pana podnikatele Spurného na své nájemníky ke svému prospěchu.

Takto jedná starostka, která Radě Evropy pro lidská práva tvrdí, že nerozhoduje na základě rasových rozdílů? Paní starostka ve spolupráci s městskou policií zneužívá svého postavení a dokonce v jednom případě “šetření” v bytě obyvatele romské národnosti je podezření na porušení zákona. Z posvěcení starostky Duchcova provádí policie za asistence sociálky a novináře šetření v bytech Romů. Nikdo nesmí takové šetření podle zákona provádět, pokud majitel či nájemník bytu není o takovém šetření informován tři dny před konáním takového šetření. Zároveň nájemník nebo majitel bytu musí s šetřením souhlasit, jinak takové šetření nesmí být dle zákona provedeno. Zároveň policie nesmí vkročit do bytu, pokud k tomu obyvatel bytu nedá souhlas. Pokud je redakci serveru Hrebenar.eu známo, medializovaný případ prohlídky bytu Romky avizovaný v teplickém deníku Směr, byl provedený bez souhlasu nájemnice. Radnice se tak s požehnáním Jitky Bártové dopustila pravděpodobného porušení zákona.

Radnice sahá k dehonestaci k dehonestacím Romů a stále častěji řeší problematiku rasistiky, xenofobně a v rozporu s pravidly svobodné a vyrovnané společnosti.