Se SRPem k dehonestaci Romů a podpoře rasistů

Být aktivistou, to není o tom spolupracovat s anticiganisty a vytvářet s nimi hloupá, rasismem prosycená řešení poškozující hlavně zájmy těch, o jejichž ochranu mělo jít v první řadě. Ve světle událostí neonáckovských sešlostí, tak vznikla další neméně závažná “aféra”  o dvou politicích, jejich neuváženém kroku a zatažení spolku nerovných příležitostí do hry o tom, jak se nejlépe dostat do Poslanecké sněmovny. Bude to s podporou anticiganistů, nebo se naopak političtí lídři oklepou, použijí prastarý trik politické sklerózi a pokusí se o získání ztracené důvěry romského obyvatelstva.

Je tu další hra o moc, prodloužené pokračování devadesátých let, kdy se spolky minorit dohadovaly, kdo z nich získá větší přísun ke zdrojům a kdo nikoli. Předně si Romové musejí udělat pořádek sami mezi sebou. Musejí se sami svobodně rozhodnout, kdo z nabízených variant je nelepší volbou pro vykročení z pološera rasismu. Oni sami musejí prozřít do světa reálných barev, kde osudy desetitisíců, statisíců jsou pasé ve světle poslaneckých laviček opojné imunity. Jednotlivci se snaží o změnu. Volají o aktivismu většiny romského obyvatelstva. Volají o odporu vůči neonácovským pochodům, zatímco organizované spolky pyšně se honosící titulem STRANA, bez problémů přijímají skrze své nejvyšší činitele fetiš rasismu a rasové diskriminace jako motor ke svému dalšímu fungování.

Písničku “bílí jsou špatní grázlové ochotní poškodit každého Roma”, která je často znít z úst stranického poradce Miroslava Kováče, byla na malý okamžik nahrazena námluvami pánů Čeňka a Tišera s představiteli české ultrapravice. Dnes to mohl být Chaloupka, zítra klidně Vandas a pozítří ti stejný přitakávači neorasismů mohou se slzou v oku hřímat nad osudem památníku v Letech u Písku. Tomio Okamura neviděl nic špatného na neonacistické Národní straně, dokonce nevidí nic špatného ani na Dělnické straně sociální spravedlnosti, a tak ve světle stejných teorií Štefan Tišer a Čeněk Růžička diskutovali “jen s jedním poslancem”, a stejně tak by diskutovali “jen s jedním předsedou ultrapravicové strany”.  Co na tom, že samotní SRPaři(Strana rovných příležitostí) tímto postojem legalizují a legitimizují anticiganismus. Za chvilku se možná dozvíme, že nic jako anticikanismus neexistuje a celý humbuk kolem rasismu je pouze chiméra několika aktivistů.

Díky Triu Růžička, Tišer a Chaloupka ožívají perly rasismu v nových návrzích zákonů. Budou se jako nějaké prádlo rozdělovat lidé na rizikové a nerizikové, dokonce se podobně mají posuzovat rodiny.  Podle návrhu pana poslance a straníků ze Strany rovných příležitostí mají být romské děti přezkoumávány odborným pracovištěm umístěny do rodinné školy. Opět je tady předsudek, rasová podmínka, ve které jen romské děti budou šikanovány novými zákony, a to i za přispění samotných Romů, tedy pány Růžičkou a Tišerem. Kdyby se podobné prověřování provádělo u dětí majority, vyvolalo by vlnu nevole. Návrhy podávané partajníky SRPu jsou rasistické a fašizoidní. Je totálně nedůstojné a proti zdravému rozumu, aby romská, opět pouze romská, rodina byla odměňována na základě úspěchů a výsledků dítěte žijícího v romské rodině.

Strana rovných příležitostí dala příležitost, doslova obrovskou šanci, Ottu Chaloupkovi v obhajobě rasistického návrhu. Jakékoli budoucí námitky na novou právní normu, bude moci pan poslanec kontrovat tím, že rasista není, když o svém návrhu jednal se zástupci Romů a ti mu dokonce několik návrhů sami dali. Pan Růžička s panem Tišerem dělají nyní všechno možné pro to, aby z celé věci vypadali jen jako oběti tvrzení poslance Chaloupky. Ještě nedávno na Romee pánové podali toto prohlášení:

Z 95 % toho co je v návrhu uvedeno (jenom neúplný nástřel ) jsou  myšlenky pana Chaloupky. Máme za to, že nekorespondují s myšlením Evropana a je evidentí, že pan Chaloupka žil poměrně dlouho v Americe. Materiál je ovlivněn jeho americkými zkušenostmi. Poslanci návrh podle nás nebudou brát doslovně. Už ta formulace o tzv. rizikové osobě. To je formulace, kterou policie a kriminálka používá ve svých interních dokumentech, tedy neveřejných. Ale samozřejmě, budeme pozorně sledovat vývoj.

Obzvláště nás zajímal bod vzdělávání našich dětí, tedy dětí ze slabého sociálního prostředí. Že jde o romské, je evidentní. Aby o zařazení toho kterého dítěte do praktické nebo běžné  školy  přezkoumatelně rozhodovalo jenom odborné pracoviště, je můj nápad a za ním si strana SRP stojí. Tohle by našim dětem a tím i nám a celé společnosti neskutečně pomohlo. Odborné pracoviště by pod tvrdou sankcí nemohlo u dětí přezkoumatelně posuzovat nic jiného, než jeho skutečný zdravotní stav. A motivovat rodiče stravenkami pro děti a za dobrý prospěch finanční odměnou, je to, co by také jistě pomohlo. O motivaci hovoříme již dlouho. Pan poslanec bude nepochybně se svými kolegy poslanci svoje návrhy předběžně konzultovat. Co kdyby si  této myšlenky poslanci všimli a zrealizovali ji? Nestojí to za pokus? Jsme přesvědčeni, že schůzka měla smysl. A ani vlas nám na ní neupadl.

Má takový postoj partajníků vůbec něco společného s obhajobou lidských práv? S ochranou humanity a touze po světě bez rasismu nemá takové počínání nic společného. Návrh SRPu předaný a vyspolupracovaný s Chaloupkou je fašizující a silně poškozuje zájmy romských dětí a Romů samotných.  Podle Růžičky a Tišera budou rodiče romských dětí vyřazeni z rozhodování o svých vlastních dětech. Kam jsme se to vůbec dostali? Z vůle prapodivných aktivistů se budou lidé dělit a předem se každé romské dítě označí jako nepotřebný vrak s nově stanovenou technickou prohlídkou. Tahle země je ještě zatím demokratickou a je smutné, že nedemokratické návrhy propagují také Romové hrající si na aktivisty v politické straně. Zřejmě, volby a hry na city majoritě mají přednost, než podpora lidí z vlastního etnika.

Najednou se Strana rovných příležitostí nepodílela na návrzích zákonů Otta Chaloupky. Plné znění prohlášení této partaje je dostupné na serveru Romea.cz

Naše neoficiální setkání s panem poslancem bylo vedeno zájmem dozvědět se více o struktuře jim navrhovaných zákonů a případně je korigovat. Zdůrazňujeme, že na předložených zákonech pana poslance se SRP žádným způsobem nepodílela

Nyní se strana na ničem nepodílela a předtím straníci říkali

Obzvláště nás zajímal bod vzdělávání našich dětí, tedy dětí ze slabého sociálního prostředí. Že jde o romské, je evidentní. Aby o zařazení toho kterého dítěte do praktické nebo běžné  školy  přezkoumatelně rozhodovalo jenom odborné pracoviště, je můj nápad a za ním si strana SRP stojí.

Poku je toto nápad SRPu, poté se nutně strana musela na plánech Chaloupky podílet. Romští aktivisté nyní říkají nepodíleli jsme se, ale předtím říkali, že stať  s dětmi je jejich nápad. Nebylo by čestnější doznat pravdu jak to bylo, než měnit slova? Je ostuda kam se ochrana lidských práv v České republice vydává. Ti, co by měli ochraňovat raději jednají i s rasisty a připustí, že by jednali v případě potřeby i s neonacisty.

Je smutné, když lidé z vlastního romského etnika šlapají na čest všech lidí ze stejného romského etnika.