Romské osobnosti I.

Romské etnikum má jedinečnou kulturu a kořeny. Odhaduje se, že v současné době žije po světě asi 5 milionů Romů. Mezi Romy najdeme skvělé umělce, novináře a fotbalisty. Romského původu byl i nositel Nobelovy ceny či matematička s IQ 170. Pojďme si některé z nich představit.

Schack August Steenberg Krogh, po matce Rom, byl dánský profesor na Univerzitě v Kodani a nositelem Nobelovy ceny za fyziologii. Podílel se na vývoji celé řady základních objevů v několika oblastech fyziologie, a je známý pro rozvoj tzv. Krogh principu. Jeho manželka, Marie Kroghová, byla lékařkou a zabývala se výzkumem v oblasti metabolických chorob.

Vystudoval zoologii, v roce 1908 se stal profesorem a vedoucím katedry zoofyziologie na kodaňské univerzitě.  Studoval látkovou přeměnu plynů při dýchání živočichů a lidí, anatomi a fyziologii krevních kapilár v různých orgánech, mechanismus kapilárních reakcí a prokázal závislost mezi těmito reakcemi a činností sledovaných orgánů. Zjistil, že pomalé proudění krve kapilárami je důležité pro přestup kyslíku a jiných látek do krve, zkoumal roli plynného dusíku v látkové přeměně. Ve spolupráci s manželkou dokázal, že příčinou vyrovnávání tlaků kyslíku a kysličníku uhličitého v krvi je difuze. Je autorem fyziologických metod jako jsou mikrotonometrie, diferenciální manometrie, určení minutového objemu atd.

Sofia Kovalevskaya se narodila v lednu roku 1850 v Moskvě. Její otec, Vasily Korvin-Krukovský, byl generál artilerie a sloužil v ruské armádě. Rodinná historie říká, že její původ vede až ke králi Matyáši Korvínovi. Matka, Elizaveta Schubert, dcera vynikajícího matematika a vnučka významného astronoma byla německo-romského původu. Její IQ dosahovalo hodnoty 170.

Juscelino Kubitschek de Oliveira (12. září 1902, Diamantina, Minas Gerais – 22. srpna 1976) byl prominentní brazilský politik a od roku 1956 do roku 1961 brazilský prezident.

Jeho otec, João César de Oliveira (1872–1905, zemřel v Oliveirových dvou letech) byl obchodním zástupcem. Příjmení Kubitschek získal od své matky. Ta se jmenovala Julie Kubitschek (1873 – 1973) Její dědeček Jan Nepomuscky Kubitschek se narodil v jižních Čechách (jako místo původu je udáván dům č.p. 13 v Kolném u Lišova). Na romský původ dalších předků Julie Kubitschek poukazují četné zdroje.

Po dokončení studii medicíny na Universidade Federal de Minas Gerais byl v roce 1934 zvolen do státního sněmu v Minas Gerais, později, z důvodu revoluce v Estado Novo (portugalsky Nový stát) v roce 1937, se musel začít živit medicínou. Později, roku 1940, se stal starostou města Belo Horizonte.

V roce 1945 byl znovu zvolen do státního sněmu Minas Gerais, za dalších pět let, v roce 1950, se stal guvernérem státu Minas Gerais. V roce 1955 kandidoval na prezidenta Brazílie se sloganem Padesát let pokroku v pěti letech a ve volbách zvítězil. Prezidentskou přísahu složil 31. ledna 1956 ve státu známém jako Republika spojených států Brazilských.

Jana Horváthová (43) se narodila se v Brně. Vystudovala gymnázium. V roce 1990 promovala z historie a později z muzeologie na filozofické fakultě v Brně. Krátce pracovala v Romské občanské iniciativě v Praze, spoluzakládala Muzeum romské kultury v Brně,kde je od roku 2003 ředitelkou. Pracovala pro Českou televizi jako dramaturgyně, redaktorka, moderátorka a scenáristka. Vydala několik publikací, např. Kapitoly z dějin Romů,a řadu odborných článků. Je vdaná, má dcery Eriku (18) a Natálii (10).

Karol Seman byl slovenský a československý politik. V lednu 1990 zasedl v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci jako bezpartijní poslanec do slovenské části Sněmovny národů (volební obvod č. 98 – Šaštín-Stráže, Západoslovenský kraj). Mandát obhájil ve volbách roku 1990, nyní jako člen poslaneckého klubu SDĽ. Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období, tedy do voleb roku 1990.

Působí jako pedagog na Katedře romské kultury v Nitře i jako literát. Je autorem prvního romského románu Romský učiteľ a většího množství odborných příspěvků v literárních sbornících.

Milan Horvát vlastní stavební firmu Hovrátstav v Lysé nad Labem. Podniká už od roku 1991.  Dnes je Horvatstav zaběhnutou společností, která živí několik lidí a profiluje se především na lokálním trhu Nymburska a Prahy-východu. Dřív jsme hodně dělali v Praze pro velké společnosti, hodně práce jsme měli třeba po povodni v roce 2002. V Praze jsou samozřejmě trochu jiné peníze, ale zase máte náklady na dopravu a podobně. Já radši dělám tady. I kolem Lysé je práce dost, říká Milan Horvát, ze kterého se v průběhu let stal patriot. Mimochodem je předsedou romského sdružení v Lysé nad Labem a také jedním ze zastupitelů města.

Jeho firma staví domy, rekonstruuje byty a bytová jádra, podílí se na stavbě chodníků i silnic. Děláme i odbornější práce pro Národní památkový ústav, třeba interiérové štuky. Neodmítám žádnou zakázku. Spousta firem do zakázky za 50 000 korun vůbec nejde. No tak to bere Horvát, říká s úsměvem Milan Horvát.

———————————————————————————-

Tento článek byl zveřejněn s laskavým svolením autora: Jana Cempera

Tento článek vyšel dříve na: http://cemper.blog.idnes.cz

SDÍLET