Pastafariánství ukrývá dvousečné myšlenky

Jaké poselství se může skrývat na “protestní” fotce občanského průkazu? IT specialista a člen Pirátské strany, Lukáš Nový, si nasadil na hlavu těstovinový cedník, se kterým se nechal zvěčnit na prozatimmní občance. Na první pohled celý případ působí komicky. Když člověk věří v Boha, může samozřejmě věřit také v Létající špagetové monstrum. Proč ne, každý z nás má právo na víru, se kterou se ztotožňuje. Teoreticky vzato, obě dvě podoby bohů jsou si rovny. Lukáš Nový má právo na svou víru a může se oblékat jak uzná za vhodné. O to tady nejde. Pastafariánství je komickou narážkou na americký kreacionismus, kdy se na mnoha amerických školách děti musely učit o tom, jak Bůh zasahoval do vývoje živých tvorů na Zemi. Je to rýpnutí si do církevní naivity, kdy je věda posunována do pozadí na úkor dogmatiky nějaké věrouky z Vatikánu. Jenže, co svým činem chtěl člen Pirátské strany dokázat?

Určitě nešlo o obhajobu Darwinových teorií. Určitě zde nebyla prvotní touha na ztrapnění nelidských pravidel Vatikánu. Zákon dovoluje z náboženských důvodů na fotografiích osobních dokladů pokrývku hlavy, pokud taková pokrývka nevytváří stín na fotografovaném obličeji. Cedník nic nezahaloval, úřady měly povinnost vyhovět přání Lukáše Nového. I toto je v pořádku. Za náboženskou pokrývku hlavy považují pastafariáni cedník, oblékají se jako piráti a v jejich ráji místo vody korytami řek proudí věčně vychlazené pivo. Církev Létajícího špagetového monstra pomocí humoru vystupuje proti dogmatům.

Jenže, jaký to všechno má smysl? Ve světě jsou známé případy, kdy se vyznavači Létajícího špagetového monstra snažili o uznání práva nosit nafukovací šavli kdekoli, žádali o oficiální uznání své církve, a dokonce ve Spojených státech jako církev žádali o vyjmutí povinnosti platit daně. Ze zákona má v demokracii každý právo chovat se v mezích paragrafů tak, jak chce. Co paragrafy nezakazují, to je povolené. Pokud chce někdo vyznávat těstoviny jako svou víru a ještě k tomu nosit moderní výkřiky z Pirátů z Karibiku, tak poč ne. Má na to svaté právo. Pastafariánství má mnohem hlubší poselství, než se na první pohled může zdát. Tady nejde “jenom” kreacionismus, ale o to, že určité náboženské skupiny společně s majoritami vytvářejí bubliny výlučnosti, na základě kterých jsou často vytvářeny zákony ve společnosti.

Lukáš Nový svým “činem” mohl teoreticky poukázat na svobody v České republice. Nikdo nesmí být omezovaný ve své víře a nikdo nesmí být diskriminovaný.

NIKDO NESMÍ BÝT DISKRIMINOVANÝ NA ZÁKLADĚ PRAVIDEL, KTERÁ SI MAJORITA VYTVOŘÍ K OCHRANĚ SVÉ VŮDČÍ ROLE

To je ten hlavní ukrývající se v komickém Létající špagetovém monstru. Humorem se poukazuje na zachování určitého druhu humanismu, ve kterém nesmí být minority utlačovány na základě pravidel majorit. Majorita nesmí diskriminovat minority a zákony musí být sestaveny tak, aby nepovyšovaly jedny občany nad druhé. Zákony jsou v České republice jen edny a jsou platné bez výjimky pro každého. Paragrafy samotné nediskriminují. Sociální systém funguje pro všechny stejně bez rozdílů, nejsou tam žádné výjimky. Romové i neromové a kdokoli jiný může využívat sociální systém na základě jednotných stejných pravidel.

Česká společnost s Českou republikou je silně diskriminační a rasistická díky chování jednotlivců, kdy se sami Češi stávají nebezpečnými sami sobě. Ministerstvo školství využije majoritní nadřazenosti, začne do učebnic pro prvňáčky cpát příhodu o “cikánském zloději slepic”. Opět majorita podobně jako církev vnucuje všem, tedy i minoritě, pohled nadřazenosti nad dalšími, aníž by nabídla jinou nerasistickou alternativu utvářející jiný názor na Romy. Pastafariáni bojují “humorem” proti takovému znásilňování svobodného smýšlení.

Pastafariáni obhajují ateismus a odmítají jakékoli bohy. Proto jsou špatně přijímáni křesťany a muslimy, proti jejichž akcím často vystupují. To je také důvod, proč je pastafariánství dobře přijímáno islamofoby, kteří si vytvářejí zkratky vedoucí  k zesměšňování islámu skrze Létající špagetové monstrum.

Myšlenka Pastafariánství obhajuje svobodu myšlení a  zároveň vystupuje proti dogmatům církve. Tento mix může být dvousečný a v jistých úhlech pohledu může napomáhat extrémismům, mezi které patří islamofobie.  Jsou akce pořádané pastafariány projevem určitého druhu radikalismu, kdy jakákoli víra a její projevy musí být nutně špatné?