Opatření Duchcova jsou plná rasismu jako celá situace ve městě

Radnice v Duchcově je výkladní skříní rasismu, kde se uměle třídí spoluobčané jako nějaké maliny při sběru. Jižní část města je mnohdy přehnaně přirovnávána div ne k Afghanistánu, kde za rohem číhá hrdlořez s bombami opásanými kolem pasu.  Jak mohla ta současná, ale také ta minulá radnice dovolit zchátrání jihu cassanova města? Není tam žádné dětské hřiště ani dostupná lékařská péče, přesto radní kvůli romskému festivalu Čhikatar het hodlají ukončit podporu občanskému sdružení Květinka, které se mimo jiné také zabývá naplněním volného času dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Pokud skutečně město ukončí jakoukoli podporu, poté Květinka v Duchcově vydrží maximálně tak do konce tohoto roku.

Město se mediálně tváří jako oběť neonacistického znásilnění situace eskalující v mediálně vděčné téma protiromské demonstrace, přitom samotní politici v Duchcově nedělají nic jiného, než samotný rasismus. Městské dokumenty rozdělují občany a již předem přímo nebo nepřímo naznačují, že těmi nepřizpůsobivými jsou právě jen místní Romové. V Duchcově je vážná situace a Duchcov je zdárným příkladem, jak to vypadá, když městu vládnou rasisté neschopní vést konstruktivní dialog s menšinovým obyvatelstvem. Radniční dokumenty se hemží rasizujícími výrazivy, které by demokraticky zvolení politici neměli nikdy ani omylem používat.

Jen se podívejte na dokumenty radnice z 20. června 2013, kdy zastupitelé Petr Kňourek, Pavel Koukal, Ing. Stanislav Strohmeier a Mgr. Zbyněk Šimbera navrhují nehorázná opatření plná nedemokratických a protilidských opatřeních ve městě.

duchcov1duchcov2

Návrh zastupitelů spočívá v rozdělení “sociálně vyloučených občanů” na “Nepřizpůsobivé” a “Spolupacující”. Je tohle trapný sen, nebo opravdu severočeští politici dospěli k rozdělování lidí podle nějakého klíče? A kde se poté podobná rozdělování lidí zastaví? Dnes se radnice rozhodla rozdělovat lidi z jihu Duchcova a co přijde potom, kde se zastaví hydra rasismu? U koho to bude? Po festivalu Čhikatar het, se kterým měla radnice problém……po útoku několika Romů napadajících manželský pár se radnice rozhodla pro aplikaci hromadné viny s tzv. nulovou tolerancí, ve které budou semleti všichni Romové…..ti slušní, i ti, co napadli manželský pár v Duchcově.

V září se koná schůze zastupitelstva a z pracovních verzí zastupitelů proti nepřizpůsobivým se stane dopilovaný dokument. Výsledkem bude ještě větší rasismus. Je to vidět na výše uvedeném dokumentu o opatřeních vůči “nepřizpůsobivým občanům”. Radnice s přivlastňuje práva, která může mít stěží. Bod č. 3 z výše uvedeného návrhu radních neznamená nic než zahájení buzerace lidí všemi možnými byrokratickými procedurami a pokutami na základě jejich rasy. Jsi Rom, tak tě začneme buzerovat….co tím che město dokázat? Duchcov se díky těmto návrhům přesune ještě  větším nepokojům a násilnostem. Kdy tohle děsné kolečko skončí?

Bod č.4 je snad zbytečné komentovat. Agentura pro sociální začleňování město varovala, aby domy neprodávalo. Radnice se rozhodla ukončit veškerou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, protože se zastupitelé rozhodli prodat obecní byty zdejšímu podnikateli a Agentura pro sociální začleňování s tímto krokem kategoricky nesouhlasila. Na prvním setkání Agentury a představiteli města se vytvořily pracovní skupiny a začal se připravovat strategický plán sociálního začleňování. O měsíc později se ukázalo, že město hodlá prodávat 16 bytových domů třetím osobám, což bylo z pohledu Agentury pro sociální začleňování jasně protiintegrační opatření. Prodej obecních bytů a později celých domů měl nepříznivé následky hlavně pro sociálně slabé obyvatele prodávaných bytů.

Viz. případ rodiny Dzurkových, kteří bydleli v Zelenkově ulici v domě, jež koupil jeden ze skupiny podnikatelů. Rodině vypršela nájemní smlouva, dostali 10 tisíc korun a byli se sedmi dětmi vystěhováni na ulici. Noví majitelé městem prodávaných nemovitostí rapidně zvedli jednostranně nájemné, zatímco někteří nájemníci neměli již možnost čerpat příspěvek na bydlení. Lidé se tak ocitali na ulici, nebo se stěhovali k příbuzným ve městě a docházelo k přeplňování bytů, na které si nyní v dokumentu radní stěžují. Město prodejem domů a bytů situaci značně zhoršilo a poslalo mnoho rodin do chudoby a existenčních potíží, což má celkově špatný dopad na sociálně ekonomickou situaci ve městě.

Je tragikomické, že si právě rodiče útočníků na manželský pár hrají na jakési vůdce, romské vajdy rozhodující o dění v ulici, v části města. 13.7.2013 se měla v Duchcově uskutečnit demonstrace upozorňující na neochotu radnice komunikovat s Romy. Podle informací, které server Hrebenar.eu obdržel, byla tato demonstrace zrušena právě díky přesvědčování jednoho z otců útočníka na manželský pár. Se shodou okolností, tento otec má politické ambice, je kandidátem jedné romské strany a dokonce usiluje o zakázky v Ústeckém kraji , a tak  na něj Romové v ulici Bratří Čapků dali. Útočníci vše spustili, a nyní přes své rodiče dokonce diktují kdy se má co konat. K nim se přidali spolustraníci z Nového Boru a Romové v ulici Bratří Čapků se začali bát. Demonstrace tedy nebude, starostka s radními nebudou nadále diskutovat, ale diktovat.

duchcov3

Došlo k brutálnímu napadení manželského páru, a tak město zneužije situace a začne s kontrolami v domácnostech těch “sociálně vyloučených”. Stačí žít v jižním Duhově a už spadáte do nových nápadů radních. Radnice s požehnáním starostky s tímto plánem dávno začala. Radní i zastupitelé se v negativním podepsali na historii Duchcova. Vytvářejí chaos a dokonce ani nebdí na dodržování zákona. Tak například nedávno v Teplickém deníku vyšel na titulní stránce článek jak sociálka s měštáky a na žádost starostky s novinářem dělali šetření v domech u romské rodiny. Vtrhli do bytu, začali fotit a dělali vše pro to, aby celá situace byla po obyvatele bytu co nejvíce ponižující. Přitom majitelka bytu nedala souhlas ke vstupu sociálky a městských policistů do svého příbytku.

Všichni, kdo vtrhli do bytu bez souhlasu jeho majitelky se tak dopustili porušení zákona. Pokud se dělá šetření v bytech, tak se musí takové šetření majiteli domu nebo bytu oznámit písemně, a to tři dny předem. Nic takového se však nestalo, a tak se slavné prošetřování bytů avizované v radničním plánu odehrálo v rozporu se zákonem. Kdo dovolil starostce porušovat zákony? Paní starostka není carevnou, musí také dodržovat zákony jako každý jiný občan České republiky. Mají snad opatření duchcovské radnice představovat sadu protizákonných opatření? Článek novináře pana Traxlera v Teplickém deníku neměl pranic společného s novinařinou.

Jak chce radnice řešit situaci v Duchcově, když chce přestat s jakoukoli podporu kulturních akcí pro sociálně vyloučené. Nulová tolerance znamená zhoršování situace ve městě? Jednotliví radní, jako kdyby ožili…..viz. radní Luboš Prchal dal na výlepovou plochu ODS vyjádření k událostem za poslední tři týdny……radní sice celou dobu dělal mrtvého brouka, zato nyní překypuje aktivitami a články….kde kdo chce z celé situace politicky získat. Ale nikdo nechce nic řešit.

Jaký je vztah radních a radnice Duchcova k místnímu podnikateli Spurnému? V duchcovském povětří se o tomto vztahu vykládá všechno možné. Například to, že radnice podnikateli Spurnému prodala domy za zvýhodněné ceny, s tím, že Spurný udělá na domech nová okna, fasádu a střechu, potom Spurnému radnice slíbila vrátit polovinu kupní ceny pořízených domů. Také se říká, že pro podnikatele Spurného pracují na těchto domech Romové načerno jako levní dělníci. Tyto informace kolují mezi lidmi v Duchcově. Pokud jsou skutečně pravdivé, poté je to velmi smutné.

A kdo bude tím pomocníkem městské policie? Budou to podobní lidé jako Pinďa z pronáckovské demonstrace, nebo někdo jiný z nově otevřené “pobočky” DSSS v Duchcově? S rasisticky smýšlejícím vedením města není možné očekávat cokoli jiného. Stačí se podívat jak starostka hovoří s rasisty a jde jim na ruku, zatímco nepřímo dává najevo jak pohrdá těmi Romy, jak jsou pro ni tito lidé zbytečnými obyvateli města.

Jestli výše uvedený dokument radnice v Duchcově schválí, bude zajímavé, pokud někdo návrh zadních napadne u soudu. Ten by nejspíš celý dokument poslal do kytek jako neplatnou rasistickou normu odporující zákonům České republiky.