Norbet Naxera, bývalý člen kandidátky neofašistické Národní strany opět vyhrožuje žalobami

Redakce serveru Hrebenar.eu obdržela další email od právníka Akornu, bývalého nestranického kandidáta na kandidátce neofašistické Národní strany, Norberta Naxery. Ten před časem dokonce tvrdil, že v období jeho působení na kandidátce výše uvedené, nyní již Nejvyšším správním soudem rozpuštěné partaje, nebyla Národní strana radikální a neofašistická, či neonacistická.  

Server Hrebenar.eu dokázal ve svém ve svém článku pravý opak. A sice, že Národní strana byla projektem ultrapravicových radikálů již od samého počátku. Národní strana se ještě před rokem 2006, kdy Norbert Naxera kandidoval jako bezpartajník na její kandidátce, pokusila o sjednocení ultrapravicové politiky, spolupracovala s neonacistickou Dělnickou stranou a dokonce ve volbách Dělnická strana s Národní stranou byla na jedné jediné kandidátce. Volební program Národní strany byl rovněž ještě před rokem 2006 silně rasistický, a proto se dá racionálně předpokládat, že kandidát na volební listině takové partaje sympatizuje s myšlenkami strany, nebo přinejmenším nemá pražádné velké potíže s  rasismem a xenofobií nabízenou Národní stranou.

Norbert Naxera ve svém emailu například tvrdí:

Argumenty o Národní straně, např. populační kalkulačka, o které si také myslím že byla silně zavádějící, nedokazují, že by Národní strana byla neonacistická a tím méně že bych byl neonacista já, když jsem za ní kandidoval.

Předně nikdo nikdy v článku na serveru Hrebenar.eu nenapsal, že by Norbert Naxera byl neonacistou. To je pouze dedukce Norberta Naxery. Jediné, co je v tomto ohledu možné o nestranickém kandidátovi na kandidátce neofašistické strany říct: ” dá racionálně předpokládat, že kandidát na volební listině takové partaje sympatizuje s myšlenkami strany, nebo přinejmenším nemá pražádné velké potíže s  rasismem a xenofobií nabízenou Národní stranou.

Jak je vidět, nejvíce Norbertu Naxerovi vadí ono označení neofašistická nebo neonacistická. Norbert Naxera v tomto ohledu napsal

……..nevadí mi to co jste o mě napsal v souvislosti s Holešovskou výzvou ale s Národní stranou.

Google totiž po zadání Norbert Naxera zobrazí tyto informace

Naxera

A všichni se tak mohou dozvědět o spojení Norberta Naxery s neofašistickou a silně xenofobní Národní stranou.

Pokud se Norbert Naxera stydí za svou minulost a za svou bezpartajní přítomnost na kandidátce neofašistické Národní strany, poté je to pouze jeho problém. Každý si nese svou minulost s sebou….navíc server Hrebenar.eu vždy vycházel z otevřených a veřejně dostupných informací. Norbert Naxera jednoduše nechce, aby ho Google zobrazoval právě ve spojitosti s Národní stranou. Chce se snad Norbert Naxera zastávající v současnosti roli právníka Akornu s ambicemi na zřížení nového Sdružení právníků zcela veřejně dát na obhajobu neofašistické Národní strany?

Norbert Naxera také ve svém emailu uvádí:

Nedávno jsem mluvil s Ing. Václavem Prokůpkem, který se po dlouhé době vrátil ze zahraničí a i on mi sdělil, že na Vás bude podávat trestní oznámení. Myslím, že o něm jste na vašem blogu napsal ještě více lží než o mě a že on může tyto lži snadno vyvrátit. Proto Vás ještě jednou vyzývám, pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem s tím spojeným, smažte raději články o mě a o Václavu Prokůpkovi, jinak na Vás budou v nejbližší době podány dvě trestní oznámení.

Norbert Naxera, který se nejdříve snažil o nepřímé přerušení jakékoli spojistosti s  prohlášeným násilníkem a lhářem Václavem Prokůpkem se nyní Václava Prokůpka zastává. Redakce Hrebenar.eu je skutečně zvědava, jak Václav Prokůpek vyvrátí veškerá fakta o své osobě. Stejně tak je redakce zvědava, jak Norbert Naxera vyvrátí, že Národní strana nebyla v době jeho kandidatury neofašistická. Mimo jiné, Norbert Naxera k emailové korespondenci s Hrebenar.eu používá emailovou adresu

amnesty_world

Jen pro připomenutí, s Amnesty world  je kromě jiného spojený Václav Prokůpek, který se dokonce u GIBSu vydával za mluvčího stejnojmenné americké lidskoprávní organizace Freedom House.