Františku Karlu Ladislavovi a jeho věrným, by mělo být demokraticky umožněno se vrátit do země svých předků

Křesťan a český fašista v jednom – František Karel Ladislav alias Karel Kubrt ve svých “článcích” vystupuje jako hrdinný bojovník proti Romům, avšak pokud se ponoříme do hlubší studie této obskurní postavičky české neonacistické scény, tak zjistíme, že se buď o žádného křesťana nejedná. (Není vyloučeno,  že je Kubrt nasazený wahábistický agent s cílem poškodit dobré jméno českých křesťanů a jeho pravé křestní jméno zní Fatim Sheikh Kar El Alla Disla). – Ať je pravda taková či maková, tak tento pacholek již poněkolikáté porušil nejenom základních 5 pilířů Islámu, ale i Desatero Božích přikázání.

 

Předně si stručně shrneme 5 základních pilířů Islámu:

 1. Každý muslim musí se slovy “La Alláhy Illa Allah Mohammed Rasul Allah” (Není Boha krom Alláha a Mohammed je jeho jediným prorokem), uznat, že neexistuje jiný Bůh než Alláh a Mohammed je jeho jediným prorokem.
 2. Každý muslim se musí 5x denně osprchovat (pokud je chudobný, tak musí omýt své špinavé partie pomocí konvice a čisté vody) a následně se aspoň dvěmi základními modlitbami pomodlit na směrem na východ k Mecce.
 3. Každý muslim by měl alespoň jednou za život navštívit poutní místo všech muslimů – Mekku v Saúdské Arábii.
 4. Každý muslim se musí během muslimského postního svátku Ramadánu, od úsvitu do soumraku zdržet konzumace jakéhokoliv jídla, pití, nemravných myšlenek, poslechu hudby a veškerých sexuálních radovánek.
 5. Každý muslim by měl chudobným lidem, potřebným a žebrákům, odevzdávat tzv. “zakát” ve výši 2,5 % ze svého ročního platu.

Serveru Hrebenar.eu se doposud nepodařilo získat jakýkoliv důkaz o tom, že by byl František Karel Ladislav muslimem, zejména z důvodu, že je o něm známo, že se nejenže 5 x denně nemodlí směrem na východ k Mecce, ale též se zásadně nesprchuje, ani nemyje. František Karel Ladislav navíc pravděpodobně není ani obřezaný, tudíž se mu pod penisem usazuje a hromadí tzv. “tvarůžek”, což je velmi odpudivě zapáchající “zrající” hmota. O jeho cestě do Saúdské Arábie též neexistuje jediné hodnověrné svědectví, o jeho placení zakátu chudým, také ne. Navíc je o něm známo, že  na Ramadán nedbá, požírá vepřové, hlava nehlava pije alkohol, poslouchá zakázanou hudbu a jeho mysl je plná hnědých, nemravných myšlenek.  – Z výše uvedeného tedy uvozujeme závěr, že František Karel Ladislav není muslimem, je však křesťanem?

 

Předně si stručně shrneme Desatero Božích přikázání:

 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
 3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
 5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
 6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
 7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
 8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
 9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
 10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí)

 

Sedmé Boží přikázání doslova praví: Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí), nicméně František Karel Ladislav mi dnes z článku publikovaném na serveru Romea, zcizil moji fotografii sládka Pavla Matějného a umístil jí pod svérázný přepis sládkova “projevu” na webu Ostava Online, jehož šéfredaktorem je Kubrtův kamarád Petr Sedláček. Každý jiný slušný člověk by mě nejdřív písemně požádal o svolení k publikování mé fotografie, čemuž bych se, (pokud by pod ní uvedl mé autorství), pravděpodobně nebránil. František Karel Ladislav místo toho moji fotografii ze serveru Romea, drze čórnul. Tímto činem zároveň naplnil i desátý bod z Desatera Božích přikázání v jehož dodatku se praví: Nezcizuj majetek druhých lidí. Aby toho nebylo málo, tak mě tento úchyl ve svém předchozím “článku” se slovy:  ”Zvláštní kapitolou je Hrebenarovo partnerství s jiným protižidovsky píšícím blogerem, panem Vítem Hassanem. U něj je všeobecně známo, že je homosexuálem, nestydícím se za svou sexuální orientaci.”, křivě obvinil z homosexuality a antisemitismu, za což na něj bylo u PČR podáno trestní oznámení pro trestný čin pomluvy. Tímto také porušil osmé Boží přikázání, které praví: Nepromluvíš křivého svědectví(Nemluv o jiných lidech nepravdivě).

 

– Bratři a sestry, děti noci:  Je tedy František Karel Ladislav křesťanem, přesto, že opakovaně porušuje Boží přikázání? Odpověď zní: NE. – Redakce serveru Hrebenar.eu se o něm na základě výše uvedených informací domnívá, že se nejedná ani o muslima, ani o křesťana, nýbrž o příznivce strany Vesmírných lidí a pokud se mu v Čechách nelíbí, tak by mu mělo být zcela dobrovolně a demokratickou cestou umožněno, aby s hnutím svých věrných, urychleně nasedl do vesmírné rakety Sojuz 88 na nejbližší meziplanetární let Země – Mars a mohli se tak společně vrátit dělat bordel do domoviny svých vesmírných předků.