Česká republika by měla následovat Anglii v legalizaci manželství gayů a leseb

Anglie na rozdíl od České republiky kráčí vzhledem k lidským právům a rovnosti všech ve společnosti správným směrem. Nikdo v moderní společnosti nesmí být diskriminován kvůli své sexuální orientaci. Zákon o manželství pro gaye a lesby nyní čeká jen na podpis královny Alžběty II. Angličané konečně pochopili, že je čas na svět bez jakékoli nenávisti, odlišnosti a hrátek na nějaká registrovaná partnerství, která stejně ve výsledku neznamenají nic víc, než hru na vlka a kozu, kde koza vždy zůstane celá. Po dlouhé době tak královský ostrov zažívá historické vítězství, kdy stará anglikánská církev prohrává a na povrch společnosti se dostává lidskost, humanismus a porozumění. 

Návrh zákona na manželství osob stejného pohlaví prošel třetím čtením ve Sněmovně lordů. Gayové a lesby z Anglie, Walesu a dalších území království zažívají historické vítězství. Nyní se bude na jejich svazky retrospektivně nahlížet jako rovnoprávná manželství. Je to další signál všem dalším evropským zemím. Období jakékoli kriminalizace homosexuality spojené s totální degradací musí být odstraněno a společnost musí všechny občany Evropské unie, a nejen je, přijímat podle hledisek humanismu a nikoli podle přání Vatikánu, extrémistů či jiných tak zvaných konzervativců odmítajících cokoli lidského a správného.

Lidskoprávní komunita Sonewall, jedna z největších neziskových organizacích v Británii bojující za práva LGBT komunity na svém serveru LGBTQnation.com neskrývá své velké nadšení z rozhodnutí Sněmovny lordů. Rozhodnutí politiků s sebou přineslo také řadu silných reakcí ze strany odpůrců obávajících se o ztrátu “tradičních” hodnot ve společnosti. O jaké tradiční hodnoty má jít? Nejsou si snad lidé rovni? Copak je tradiční na každého z nás pohlížet skrze sexuální orientaci?

Královský podpis pod zákonem ukončí dlouholetou debatu nad tím co je tradiční, co lidské a kam by měla moderní Anglie kráčet. Zatímco se Londýn rozhodl pro správnou věc, například takové Severní Irsko zákon odmítlo a pravděpodobně se ani o legalizaci manželství osob stejného pohlaví jednat nebude. Ve Skotsku projednávání zákona zatím probíhá a patrně zde bude přijat během tohoto roku. Jak je vidět, názor na ochranu lidských práv ve spojení s hodnotou člověka není ve všech částech ostrovního království stejný. Nový zákon umožňuje uzavřít gayům a lesbičkám civilní sňatky a po smrti svého životního partnera či partnerky vzniká nárok na vdovecký, či vdovský důchod.

Je správné, že Anglie není jen konzervativní strana, církev a královská koruna. I když v zemi existuje stále sílící vlna extrémistů a tzv. konzervativců, je správné, že Londýn zůstává prozatimní stálicí svobody. Té svobody, kde na prvních místech jsou lidé a nikoli zkostnatělé názory církevních prelátů. Česká republika by měla v tomto ohledu také vyspět po vzoru Anglie. Nemá cenu hrát si na zemanovské zpátečníky komunismu, když budoucnost všech obyvatel Česka je v úctě a nikoli pokoření lidských práv každého z nás.