Židovská obec v Praze vytváří z kritiků politiky Izraele nové antisemity

Nekritizujte vládu Izraele, protože by si vás mohli všimnout v Židovské obci v Praze a mohli byste se ocitnout v jejich výročních zprávách o antisemitismu v České republice. Žijeme ve svobodné zemi, žijeme ve svobodné Evropské unii, kde má každý občan právo na svůj názor, přesto i zde existují zájmové spolky podobné světoznámému hnutí ADL, které řeknou co je a není košér. Lidská práva najednou nejsou důležitá, protože se musí držet hlavní linie vládního směru v dalekém Tel Avivu, ve které všichni kritici vlády jednoho státu světa zůstávají antisemity, protože se  oponentní názor nehodí do ošatky  zahraniční politiky neurotického Izraele. Jak se zdá, politikaření blízkovýchodního směru má i zde uprostřed Evropy své nezastupitelné místo.

 

Někde v tom staletém, nezměrném utrpení židovského národa se v Izraeli ztratila lidskost, demokracie, pochopení druhého, úcta k člověku jako k lidské bytosti, úcta k lidským právům a touha ochraňovat život před podobnými zvěrstvy, jakým Židé čelili po mnoho generací. Koncentrační tábory, plynové komory, trýznění a bití za Druhé světové války pod tlakem politické propagandy v zemi Davidovy hvězdy dostali politický punc výjimečnosti, ve které národ vyvolených raději v rozporu s mezinárodním právem násilně vystěhuje všechny rozdílné, všechny jinak zabarvené, protože země zaslíbená je pouze pro ty trpící. Syndrom utrpení spíše izraelskou společnost dusí a vytváří z ní uzavřený kotel nesnášenlivosti, než aby ji naopak varoval před chybami minulosti.

Žádné utrpení na světě, ať je sebevětší, nevytváří výjimečnost, nevytváří vyvolené, kteří mohou páchat chyby pradávných utlačovatelů. Nesmíme zapomenout na hrůzu holocaustu, nesmíme zapomenout na to, co se může stát pod rouškou absolutní nenávisti, přesto všechno nesmíme dovolit přerod násilí a neštěstí z písku času zpět do přítomností, ve které jsou všichni v okolí potencionálními nepřáteli, proti kterým je třeba užít i genocidní praktiky.

Svět, ani celá lidská společnost Izraeli ani Židům nic nedluží. Izrael je stát jako každý jiný, stejně tak jako Židé jsou národem, jako každý jiný. Všichni máme svou méně a více bolestivou historii.  Avšak tato historie nesmí jako stojatá voda překážet životu v přítomnosti. Nesmí vyvolávat strach z neznámého, protože potom vznikají extrémy, extrémní nálady a extrémní reakce vyrábějící další novodobé deriváty zla, další syndromy ublíženosti, kterými současný Izrael trpí. Není tu žádný nadpozemský prvek, nějaký solitérní objekt, který bychom nemohli kritizovat.

V čem je Izrael jiný? Většina Čechů, Moravanů i Slezanů kritizuje vládu. Nadává na ty či ony zákony. Nadává na ten či onen postup vlády a politiků, přesto všechno tito diskutéři nad bělavou pěnou zlatavého moku neútočí na český národ, neútočí ani na republiku jako takovou…..předmětem kritiky jsou politici, jejich strany,  chování poslanců, ministrů, městských zastupitelů……předmětem kritiky bývají také  zákony a celkový politicko-společenský stav v České republice. Nikoho by ani omylem nenapadlo, že kritikou amerického prezidenta Obamy útočíte na americký lid- Nikoho by nenapadlo říkat, že jste antiamerikanisty jen proto, protože kritizujete špehovací choutky tamních federálů.

Proč se tedy nemluví o útocích na Čechy, Američany a další národy? Protože je demokratické a správné říkat svůj názor, pokud tento názor není v rozporu s lidskými právy a pokud tento názor nešíří závadné jevy extrémismu. Proč je na Izrael přijímán jiný metr? Přeložíte zprávu OSN o  tom, že v Izraeli je apartheid a okamžitě si na vás někteří začnou ukazovat jako na antisemitu, o článku se začne říkat, že je antisemitský…..proč se to děje? Je snad Organizace spojených národů spolkem antisemitů?

Fakta o Izraeli v mainstreamové společnosti nikdo nechce slyšet, natož aby je někdo nechal zveřejnit. Židovská obec v Praze tohoto faktu využívá, aby mohla očerňovat aktivisty za lidská práva. Mezinárodní organizace jako jsou HUMAN RIGHTS WATCH, Amnesty International, Save the Childern, B’Tselem….. a řada dalších, přinášejí dennodenně důkazy o aplikování rasismu a rasistické politice v blízkovýchodním Izraeli. Viz. například mezinárodně nezákonné administrativní zadrženímučení zadržovaných palestinských dětínezákonné zakládání osad na palestinském územíznečišťování palestinských vodních zdrojů pitné vodybourání staveb financovaných EU.  Černoši se stali oběťmi podporované nenávisti proti přistěhovalcům. Stejně tak je rasismus aplikovaný na africké Židy – Falaše, kteří byli repatriováni do Izraele. Izrael aplikuje systematický terorismus.

Izrael vzešel z terorismu a za použití teroristických praktik polovojenských teroristických frakcí Židů obývajících území Izraele. Na tom rovněž není nic antisemitské. To je pouhá historie, nic víc. V roce 1946 tak například provedla teroristický útok na sídlo britské samosprávy sídlící ve vojenských budovách frakce vedená Beginem, což byl později v 70.-80. letšech premiér Izraele. Tento muž vyhodil do vzduchu také hotel Krále Davida a zahynulo při útoku na 90 lidí. Další Šamir byl premiérem Izraele do roku 1992, byl vůdcem skupiny Stern Gang, která spáchala velké množství atentátů, současný premiér Netanjahu se také podílel na vraždách Palestinců a je zastáncem okupace.

Mnoho Židů považuje Izrael za fénixe povstávajícího z popela Osvětimi a nacházejí jej cestou ke zvládání Shoah. V této demagogické rétorice dochází v Izraeli k porušování dodržování vnitřních zákonů Izraele společně se soustavným porušováním mezinárodního práva. Život za izraelskou obrannou zdí se podobá životě v kriminále, opět to netvrdí pouze server Hrebear.eu, ale mezinárodní organizace.

V čem jsou články serveru Hrebenar.eu antisemitské? Vycházejí z dokumentů mezinárodních organizací, historie, studií….. Užívají stejné názvosloví jako mezinárodní organizace. Je to opět Organizace spojených národů, která říká, že Izrael provádí systematický terorismus. Je to také OSN, která řekla, že Izrael provádí rasovou segregaci. Žádný z článků na Hebenar.eu neútočil na Židy, stejně tak Jiří Hrebenar nikdy na Židy neútočil a naopak se jich vždy zastal.

Terorismus se v Izraeli děje jak na izraelské, tak na palestinské straně. Ale terorismus izraelský je mnohem více nebezpečný. Je totiž základem izraelské politiky a zneužívá nejmodernější techniky a výzbroje k utlačování civilistů. Izraelci svůj terorismus nazývají protiterorismem. Nazývejme celý problém jakkoli. Vždy jde o zabíjení nevinných. Tady slovíčkaření rozhodně nehraje roli. Podstata je stejná.V roce 1988 Organizace pro osvobození Palestiny v čele s Jásirem Arafatem uznala právo Izraele na existenci i na jeho územní rozlohu 78 % území Palestiny. Očekávalo se, že mírové řešení je na dosah. V Oslu  v 90. letech byla sepsána dohoda o  vzniku ministátu Palestina. Palestina nakonec dostala pouze statut kolonie. Byla to autonomie vězně v zajateckém táboře. Bylo dokázáno z odkrytých dokumentů WikiLeaks, že palestinská strana několikrát nabízela komromis, se kterým Izrael nesouhlasil.

To je také pravda a Hrebenar.eu na tuto skutečnost několikrát poukazoval. Ani toto není antisemitské.

Palestinské děti trpí díky bombardování a všudypřítomné smrti symptomy úzkosti, nočním pomočováním, poruchami spánku, nočními můrami. V kresbách dětí je vidět obrovské duševní trauma. Děti malují tanky, krev a utrpení. Všude jinde děti malují podle své představivosti. I zde je vidět hrůza, která všechno ovlivňuje. Děti pociťují oprávněnou nenávist, opět se tu vytváří další potenciální extrémisté. Násilí tak nepřímo rodí další násilí…….i na toto Hebenar.eu poukazoval a nebylo to vůbec antisemitské.

Židovské obci v Praze se nelíbil článek: “Kdyby se Izrael za hitlerovské éry choval k přistěhovalcům stejně jako dnes, přispěl by k holoaustu“.  Co na tom není pravdivého a co je na tom antisemitského? Je to opět kritika izraelské politiky a nikoli útok na Židy.

V článku mimo jiné stojí:

Židé za nacistické éry utíkali před jistou smrtí. V podobném postavení se nacházejí například Eritrejci, kteří utíkají z nejhorší africké diktatury do lepší budoucnosti. Hledají místa, kde nebudou umírat hlady. Hledají bezpečí, kde se ženy nebudou muset obávat ze znásilňování. Přesto jsou Izraelem odmítáni. Z historického hlediska Židé od počátků První světové války utíkali ze své domoviny například do USA právě kvůli hospodářským důvodům. Přesto tito přistěhovalci byli v Americe přijati.

Benjamin Netanjahu hovoří o židovských uprchlících, kterým je třeba pomáhat, a přitom podobným uprchlíkům odmítá pomoci a s rasistickým tónem vyzývá obyvatele Izraele k rasizujícím typům chování. Afričtí uprchlíci nejsou žádanými. Jsou plevelem, kterému není možné pomoci. Jsou plevelem, protože  národ “ohrožených” nemůže pomáhat jiným. Bibi se staví zády, upřednostňuje politiku rasismů před humanitárními zvyklostmi vyspělé civilizace.

Jak se Izrael zachoval k  africkým Židům, takzvaným Falašům? Ti byli přesídleni do Izraele. Jsou zde oběťmi rasismu, nemají stejná práva jako ostatní obyvatelé státu Davidovy hvězdy, nemají přístup ke vzdělání. Dokonce místní lidé na jinak zbarvené z Afriky pokřikují rasistická hesla. Falašové se v Izraeli nedostanou ke stejné zdravotní péči a není pro ně přístupný stejný sociální program, na který mají právo ostatní obyvatelé Izraele. Izrael dokonce v rozporu s mezinárodním právem nutí Falašské ženy k omezování porodnosti.

Tel Aviv si vytvořil politiku, ve které je přednější démonizovat, kriminalizovat, znevýhodňovat a segregovat lidi přicházející z často nelidských prostředí. Co by se stalo, kdyby se stejně, tak jako dnes, zachoval Izrael k prchajícím Židům ve třicátých letech? Považoval by je tak jako Falaše za druhořadé? Internoval by je v lágrech? Kolik prchajících Židů by Izrael odmítl? Odmítnutí lodi s Židy by bylo jejich faktickým odsouzením k smrti. Přesto všechno Izrael Súdánce a Eritrejce posílá zpět do jejich domoviny, i když ví, že takové navrácení uprchlíků znamená jejich smrt. Navíc navrácení o země, ve které je jistá smrt, je v rozporu s mezinárodním právem. Poslal by Bibi do náruče esesáků lodě plné židovských uprchlíků?

Co je na této myšlence antisemitského? Je to pouze logický vývod vycházející ze současného rasistického postoje Izraele. Nic víc, nic míň. Nejsou snad závěry logické? Odkdy je logika antisemitská? Je tu snad Židovská obec v Praze, která říká co je a není antisemitské a jak svobodně můžeme přemýšlet?

Židovská obec v Praze přestřelila a ukázala, jak halabala strká všechny co mají jiný názor do stejné ošatky s nácky a extrémisty. Židovská obec také lže když tvrdí, že: “Jiří Hrebenár je aktivista píšící blog Hrebenar.eu poté, co mu byl pro problematické texty zrušen blog na serveru idnes.cz. Hrebenár se věnuje Izraeli a v mnoha textech překračuje legitimní kritiku Státu Izrael. Z tohoto důvodu je také jeho blog veden jako antisemitský v celkovém seznamu antisemitských webů a blogů.” 

To není pravda a  dokazuje to oznámení šéfadmina Dvořáka o vyřazení Jiřího Hrebenara z blogů iDnes. V profilu blogu byla místo fotky obličeje Jiřího Hrebenara fotka pocházející z jeho článku. Blog byl nejprve redakcí iDnesu stažen do přípravy, aby byl posléze totálně zrušen Dvořákem z iDnesu ze stejného důvodu. Pravdivost server Hrebenar.eu dokládá screenshoty obou emailů redakce iDnesu. Čili není pravda, že důvodem ukončení blogu na iDnes byly texty Jiřího Hrebenara.

idnes vyřazení

 

iDnes zrušení

Má sna Židovská obec jiné důkazy? Pokud ano, tak ať je předloží. Židovská obec v Praze lže a vyrábí antisemity tam, kde ani omylem nejsou. Kritizovat politiku jakéhokoli státu na světě  je demokratické a není to útok na národ kritizované země. Izrael ani v tomto ohledu není výjimkou. Omluví se Židovská obec v Praze za svůj omyl? Pravděpodobně nikoli, protože ADL i Židovská obec v Praze potřebuje z kritiků politiky Izraele vytvářet antisemity ve jménu politikaření současného Bibiho.