Véčkařské “Můj hrad, můj dům” se blíží spíše heslu “Čechy Čehům”

Rasismus se šíří, a proto se do střední Evropy zavlečeme plevel z Ameriky? Někteří politici se přiživují na záplavách a ti ostatní se jako derivát nedemokracie přiživují na rozšiřovaném rasismu. Co pan poslanec Vít Bárta myslí svým nápadem zbraně do každé rodiny? Není snad ozbrojených útoků jedněch proti druhým dost? Copak chceme šílence vybíjející romské děti ve školách,? Copak tady chceme mrtvé po každé rvačce ožralů? Politici by se měli mnohem více zabývat potíráním extrémismu, rasismu a násilí v českých ulicích. S náckovským plevelem neuděláme jako politici nic….prostě půjčíme lidem větší pravomoci na zabíjení a jako politici se budeme tvářit jako ochránci těch správných?

Zatímco se vyspělý svět snaží zbavit ozbrojování a větších počtů zbraní mezi obyvatelstvem, populističtí politici z Česka s nulovou šancí na zvolení půjdou přesně opačnou cestou. Copak už všichni totálně natvrdli? Copak jsme jako národ degradovali na tu nejmenší možnou kulturní vyspělost? Budeme si také jako v USA říkat, že správný chlap je jenom ten, kdo umí střílet a kdo vlastní pušku v každém rohu místnosti? Rozšíření práva na nutnou sebeobranu není řešením. Tohle řešení pouze zhorší celou situaci ve státě. Náckové podobní organizátorům demonstrování z Duchcova nebudou muset demonstrovat výši své stupidity. Rovnou vyzbrojeni jako nějaká malá armáda půjdou k příbytkům Romů a začnou konat…..Tohle chce pan poslanec Vít Bárta?

Obchodník z Věcí veřejných zatím vystupuje jako kovaný rasista, který se snaží zuby nehty zachytit rámů duchcovské rvačky. Pratiky v přeneseném slova smyslu říká: “když vás Češi napadají Romové, pak se musíte bránit pistolemi a dalšími zbraněmi”. Copak žijeme v nějakém westernu? Severní Čechy nejsou válečná zóna a není třeba tady vlastnit jakoukoli zbraň. A vůbec, jak si může Vít Bárta dovolit takto rasisticky paušalizovat? Není na čase, ptát se, do to jsou ti naši politici? Jsou rasisty podobnými těm selátkům z DSSS, Strany svobodných občanů nebo Národního odporu? Kam až sahá politikův populismus a kam až sahá politikův rasismus?

Heslo “Můj dům, můj hrad” nesmí být ekvivalentem Čechy Čechům……nesmí to být ekvivalentem sousloví boe jedněch vůči druhým. Vědí Véčkaři co přesně připravují? Vědí k čemu všemu může docházet a jaké následky a důsledky by mohl mít takto upravený zákon? Copak ministrana obchodnického handlování chce, aby se tady v plné síle rozjely nohy demokracii? Copak tato piďistrana touží po otevřeném ozbrojeném boji mezi naciskupinkami a ostatními minoritami? Pokud by stranická aktivita Bárty skutečně prošla, poté se otevírá militarizace českého národa.

Militarizace, které využijí pravicoví i levicoví extrémisté. Rozhodl se snad Vít Bárta napomáhat vyholeným šílencům? Rozhodl se snad Vít Bárta napomáhat nosičům Stalinova odkazu? Jak to vlastně má Vít Bárta s chápáním nacismu a extrémismu? Je neoficiálním politickým poradcem Holešovské výzvy, takže si každý může svůj vlastní obrázek o ideových hodnotách Víta Bárty.

Politici místo, aby řešili složité situace v České republice, tak raději sáhnou k militantním praktikám, které napomůžou rasistům a uškodí slušným obyvatelům České republiky. Není třeba vytvářet další militantní asociace na téma “Čechy Čechům”.