Starostka Duchcova odmítá vysvětlit proč svolila k náckovským demonstracím

Starostka severočeského Duchcova má skutečně prazvláštní přístup k výkonu veřejné moci. Nemyslí si, že je úředníkem, a proto by podle svého názoru nemusela s nikým mluvit. Možná se jedna radní jednoho městečka vzhlédla k samoděržaví a jakoukoli schopnost komunikovat s občany státu považuje za naprostý luxus hodný leda tak svátečních audiencí se svými poddanými.

Paní starostka se zcela zjevně nechce vyjadřovat k vyslovenému povolení, které radnice udělila Dělnické straně sociální spravedlnosti. Raději slovně zaútočí na tazatele, u kterého se ve své blahosklonnosti pozastaví nad stavem zvědavcova zdraví. Možná kdyby takový zájemce o lidská práva postával poblíž duchcovské radnice, dostal by krom vřelých slov také nějaký ten obolos v podobě blyštivého měďáku. Postoj paní starostky ing. Jitky Bártové tak vyvolává mnoho pochybností. Chce snad radnice něco skrývat před občany? Proč nevystaví zcela veřejně žádost DSSS o konání protestní demonstrace na Náměstí legií?

Server Hrebenar.eu požádal ve včerejších večerních hodinách starostku Duchcova o zaslání kopie takové žádosti,

starostka Duchcov

nicméně paní starostka, i když odpověděla na předchozí dotaz, na žádost o kopii neodpověděla a naprosto ji ignorovala.

Schválil Duchcov nezákonnou akci? Obsahuje žádost DSSS všechny náležitosti, jaké takové požádání musí obsahovat? Starostka se odvolává na Ústavu České republiky. S tou nyní v dostatečném předstihu šavluje, i když možná ani sama neví, že město či obec může veřejné shromáždění zakázat, případně rozpustit. Paní starostka Bártová byla srozuměna s komunikací, kterou mezi sebou vedli na facebookové svolávací akci budoucí možní účastníci veřejného shromáždění DSSS, zcela jistě také paní starostka ví, jaká videa točí například neonacistický Odpor ke svolávání se do Duchcova, přesto všechno paní starostka tvrdí, že zakázat akci nemohla kvůli Ústavě, zvláště, pokud se jedná o politickou stranu. 

Politické strany nemají ve veřejných shromážděních žádné výjimky a vztahují se na ně stejná pravidla, jako na  všechny ostatní. 

Veřejné shromáždění nepodléhá povolení orgánu státu, je však nutné ze zákona takovou činnost v zákonných termínech oznámit. Toto oznámení musí být písemné a musí být předané úřadům alespoň 5 dní před datem konání veřejného shromáždění. V některých případech může úřad přijmout žádost i v kratších termínech.

Zakázat veřejné shromáždění lze pouze v zákoně uvedených důvodech, a sice pokud chystané veřejné shromáždění má rasový podtext,  je zde nebezpečí ohrožení zdraví, nepřiměřené omezení dopravy, porušování zákonů, omezování práv občanů…….

Server Hrebenar.eu znovu uvádí, že paní starostka ing Jitka Bártová věděla, nebo se přinejmenším mohla dozvědět z odkazů komunikace svolavatelů akce, že jde především o akci s rasovým podtextem. Také starostka Duchcova ví zcela jistě, co Dělnická strana sociální spravedlnosti je, jak její akce končí, co bývá obsahem podobných akcí a kdo je zpravidla na takových akcích účasten.

Paní starostka zajisté také ví, že neonacisty pořádaná akce může zcela pravděpodobně vyústit v pochod do oblastí obývaných Romy a tudíž může dojít k ohrožení majetku, životů a zdraví Romů. Starostka jako nejvyšší úředník města je zodpovědná za bezpečnost ve městě a je povinna hájit zákonnost. I z tohoto titulu mohla akci neonacistů odmítnout.

Starostka Duchcova však nic neodmítla a chová se jako populista, který se chce zalíbit rasisticky smýšlejícím spoluobčanům. Chce se snad paní starostka zavděčit DSSS? Ve vzduchu kolují zvěsti, že DSSS si chce v Duchcově otevřít “pobočku”, je snad toto pravý důvod počínání starostky? Chce se snad starostka zalíbit některým radním, z nichž někteří tíhnou ke Straně svobodných občanů a DSSS?

Převezme snad také paní starostka zodpovědnost za neonacisty způsobené škody a zranění způsobená neonacisty na Romech? Co když někdo při řádění neonacistů přijde o život nebo bude těžce a trvale poškozen….i za toto je schopna přijmout starostka Duchcova zodpovědnost? Nebo se bude nynější paní starostka skrývat za rolí policie, která zcela jistě neonacistickému křepčení bude přihlížet?

Při rozpuštění akce už bude zbytečná jakákoli lítost, protože neonacistická lůza  se již nyní sází, kdo z nich jako první napodobí Janov.

 Emailová korespondence mezi starostkou Duchcova ing Jitkou Bártovou a Jiří Hrebenarem:

Dotaz Jiřího Hrebenara:

Paní starostko, 

ale mě jako občana nezajímá, že nechcete odpovídat na mé dotazy. Vy jste placený úředník a já občan České republiky, takže se vás znovu ptám

proč Duchcov souhlasil s konáním neonacistické demonstrace Tomáše Vandase, Jiřího Petřivaldského a jejich neonacistické Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Proč město při schvalováníakce DSSS nevzalo v potaz bezpečnostní a lidskoprávní hlediska?

Vaše odpověď byla o ničem. Žádám Vás, paní starostko, abyste odpověděla na můj dotaz.

Děkuji předem za odpověď a tentokrát prosím bez vytáček a výmluv. Je demokracie a Vy jste povinna z titulu své funkce odpovídat na dotazy občanů České republiky.

S pozdravem
Jiří Hrebenar, Hrebenar.eu

Odpověď starostky Duchcova ing Jitky Bártové:

Nejsem úředník a Vy máte v situaci velký chaos. K zákazům shromáždění si zkuste přečíst pár zákonů a listinu základních práv a svobod.
Mrzí mne Vás osud, ale to Vám přece nedává právo být tak zahořklý a osočovat všechny okolo. Zbytečně si děláte nepřátele. Z mé strany není nic, co bych chtěla zamlčovat a skrývat. Jen bych ráda komunikovala na úrovni. A zcela jistě není mou povinností jako starostky reagovat na podobné útoky nebo trávit dny mailováním s lidmi, kteří si ani nepřečtou zákon, o kterém diskutují.
Podívejte se do zákona, zjistěte si, zda je DSSS politická strana či nepovolený spolek, zjistěte si, zda samospráva jsou úředníci a jaké jsou jejich povinnosti. Zcela jistě mezi mé povinnosti nepatří trávit dny mailováním. Přesto se snažím reagovat a odpovídat. Ale … Rozhodně není dobré si vytvářet úsudek o komkoliv na základě toho, co si přečtete na webu. Kdybych to udělala já, ani bych si s Vámi nemailovala.
Jitka Bártová