Škatulkování pouze napomáhá rasismu a extrémismu

To jsou oni, sedm nejvlivnějších gayů českého šoubyznisu a médií, jen se na ně podívejte, jsou gayové a jsou tak vlivní, už na to musí být něco zatraceně podivného……bože kde to jsme, že se lidé začnou posuzovat podle sexuální orientace? Má snad každý z nás nosit na čelech “já jsem heterák”, “já jsem gay”, “já jsem bi” , “já jsem lesba”, “já jsem transka”? Co se to s naší společností děje? Kde se berou ty touhy po nálepkování? Nálepkují se Romové, nálepkují se zdravotně postižení…..není už dávno jakékoli nálepkování zastaralým zvykem smradlavých šovinistů? 

Každý z nás je člověk. každý z nás je z masa, krve a kostí. Každý z nás touží po štěstí, po radosti, po spravedlnosti, po stejných šancích, po lásce, po obejmutí……v čem je tedy rozdíl? Vzniká snad jenom kvůli tomu, že se rasizující média opírají o úspěchy druhých jen na základě toho s kým tyto osoby chodí nebo spí? Jaký je rozdíl mezi škatulkováním Roma a škatulkováním příslušníka sexuální menšiny? Není žádný. Oba dva typy škatulkování vytvářejí nenávisti, předpojatosti, lži a naprosto hloupé rasismy, šovinismy, ve kterých je někdo předem očerněn jenom proto, že je jiný, odlišný.

Tato společnost by si měla uvědomit, že není špatné být odlišný. Není špatné mít jinou sexuální orientaci. Není špatné mít jinou barvu kůže, není špatné být zdravotně postižený a není špatné být příslušníkem jakékoli jiné minority, není špatné mít jinou víru…….. zapomeňme na komunistickou uniformitu, ve které všichni z nějaké předpojatosti musejí být stejně šedými myšmi jako ten chlapík vepředu nebo vzadu. Skutečný život a skutečná společnost není eugenisticky nalajnovaná skupina tichých ovcí se stejnými sny, se stejnými možnostmi a se stejnými zvyky.

V mnoha ohledech je česká společnost zastaralá almara se skřípajícími dveřmi. Její panty jsou zrezavělé jako počůrané nárazníky obstarožní Volhy a pokaždé skřípají, když se jedna středoevropská civilizace snaží být moderní. Ochránci zla pokaždé přichvátají, aby jako neblaničtí rytíři ochránili stupiditu minulostí často vydávaných za schátralé zvyky konzervativismu. Kde a hlavně kdy skončí nálepkování? Copak nikdo nevidí jak je to škodlivé a jakou zlou krev to přináší? V zemi praotce Čecha vládne egoismus, nesnášenlivost, slastný pocit povýšenosti jedněch nad druhými projevující se žabomyšími válkami o lepší a kvalitnější kulturu.

Někteří Romové jsou přeci na mnohem vyšší úrovni než nějací homosexuálové, zdravotně postižení jsou přeci mnohem na vyšší úrovni, než aby se zahazovali s Romy. Někteří Romové raději odmítají všechny gadže, protože jsou takovými a makovými……Někteří z majority odmítají zabývat se Romy, protože i on jsou takoví zlí a hrozní……. Každá minorita má své aktivisty, tak proč by se aktivisté z jedné minority zajímali o práva druhých?

Velmi vážný stav, ve kterém se nacházíme, je také ovocem zahleděnosti jednotlivých minorit a neschopností následné spolupráce mezi nimi. Nebylo by mnohem efektivnější, kdyby na cestě za lidskými právy jednotlivé skupiny minorit spojily síly. Kdyby také romské organizace podpořily homosexuály, zdravotně postižené….. kdyby homosexuální aktivisté podpořili Romy v jejich boji za zrovnoprávnění….byla by cesta za lidskými právy mnohem snadnější, mnohem lepší a efektivnější. Takové společné snažení a nevybočování z humanismu by oslabilo extrémismus a rasismus, který se jako srab line celou republikou.

Je třeba jednotně bojovat za práva všech bez ohledu na duh minorit. Všichni jsme lidé s krví, kostmi a svaly. Všichni bez rozdílu chceme žít ve slušné a spořádané společnosti, tak proč se škatulkovat?