Senátor Okamura by měl přestat prosazovat plány nácků

Senátor Okamura by měl přestat snít přání starého reichu. V Parlamentních listech opět řeční o tom, že bychom měli Romy podpořit ve vzniku svého vlastního státu. Bože, kam jsme se to dostali, že se začnou oprašovat názory fašounků z Národní strany? Najednou fašistické nápady milovníků hákových křížů znamenají prosazení lidských práv? Ani senátorské křeslo nedovoluje českému politikovi propagovat nelidství a vydávat je za příklady z historie. Copak si opravdu Tomio Okamura myslí, že “umění vládnout” je  založeno na principu rasových segregací? 

 Slova bývalého mluvčího Asociace cestovních kanceláří se stále více a více podobají replikám Vandase nebo některého z bývalých činovníků rozpadlých kindernácků z Národní strany. Senátor viní ze všeho Romy. Romové jsou na vině za současný stav. Romové jsou na vině za zchátralý a neutěšený stav v ghettech. Romové se neumějí přizpůsobit, a proto je jako nechtěný balík s prošlou lhůtou pošleme někam do tramtárie? Tento pohled pana senátora je totálně zcestný. Za současný stav může především československá a později česká vláda. Téměř vždy bez oboustranného dialogu nařizovala Romům co mají nebo nemají dělat. Jak by se nejlépe měli integrovat. Ale nikdo se neptal co by skutečně Romové chtěli a co by jim vyhovovalo k následné integraci. 

Veškeré plány jednostranných řešení byly poté nedostatečné, nebo absolutně zcestné a ve výsledku nerealizovatelné. Okamura, jak sám o sobě říká, byl v dětství šikanován, to ovšem neznamená, že by stejný Okamura nemohl být rasistou nad částí českého obyvatelstva. Většina lidí trpí takzvaným skrytým rasismem, a tak senátorovy názory nacházejí stále nové a novější posluchače. 

Člověk, který veřejně hájil vysídlovací plány nácků, není morálně způsobilý se k problematice soužití Romů a majority vyjadřovat. Tomio Okamura je rasista a tíhne k demagogii, kultu osobnosti a nedemokratickým principů, které skrývá za šamanským zvoláním: “princip přímé demokracie”. Okamurova spolupráce s Gazdíkem na cizineckém zákoně ukázala nahotu senátorova smýšlení, ve kterém jsou bohatí migranti vítáni, zatímco ti chudí, ohrožení na životech mají zákaz pobytu na území České republiky. Panu senátorovi jde především o peníze, za které je ochoten pošlapat jakákoli lidská práva.

Tomio Okamura se svou politikou blíží Čunkovi a Chaloupkovi, kteří zcela bez jakéhokoli studu šíří pochodeň rasismu dál do českých luhů a hájů. Všichni tři výše vyjmenovaní dobře vědí, že nemají voličům co nabídnout, a tak zvolili populismus. Využívají protiromských nálad, aby se dostali výše. Aby jejich popularita byla ještě vyšší. Proto Okamura oživuje plány nacistického reichu. Vše začalo s vysídlovacími plány Když náckové zjistili, že by to bylo příliš nákladné, tak raději sáhli na průmyslové vyvražďování lidí.

Nyní tu máme návrh populistického senátora na vysídlení až 300 000 Romů s českým občanstvím. I tito lidé jsou nedílnou součástí českého národa. Žijí tu několik set let. Čeští Romové sou Čechy jako každý jiný člověk v této zemi a nikdo nemá právo kohokoli kamkoli vysídlovat. 

Situace je velmi vážná. V devadesátých letech tu byl Sládek, dnes tu jsou neprůhledná uskupení halící se do obalových funkcí. Do obalových frází. Tato uskupení se snaží zakrýt podstatu svých činností a plánů. Okamurův Úsvit není nic jiného, než česká verze na řecký Zlatý úsvit neonácků. Je tu velké nebezpečí propašování myšlenek neonacismu a extrémismu pod rouškou rádoby více demokratických hodnot, které v důsledku neznamenají nic jiného než kult osobnosti, diktátorství a nesvobodu pro ostatní. 

Senátor Okamura opět nabízí nějaký plán, se kterým Romové nesouhlasí. Proč by měla romská elita usilovat o vlastní stát, když je Česká republika domovem Romů, tak jako je domovem Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků, Poláků, Vietnamců a dalších lidí s českým občanstvím?

Tento výrok pana senátora je zhovadilý a naprosto populistický:

Cikáni by měli probudit své elity, semknout se a usilovat o vlastní stát. Právo na sebeurčení je právem každého národa, a proto by také Česká republika měla demokraticky podpořit jejich vystěhovalectví například do země, odkud pocházejí jejich prapředci. Tedy nejlépe do některého ze států Indie

Senátor ví stoprocentně odkud Romové pocházejí? A proč by se někdo měl vracet tam, kde nemá žádné kořeny, kde nezná tamější řeč, kde není jeho domov? Má se český národ ke své neoddělitelné součásti chovat jako Hitler ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století? To snad ne. Chyby minulosti se nesmějí nikdy opakovat.

Okamura směšuje naprosto nesourodé věci zcela populisticky k sobě. Africkou Libérii nemůže srovnávat s jeho plány na vysídlení. Situace otroků byla totálně jiná. Romové nejsou otroky. Jsou občany státu a tento stát je jejich domovem. Romové jsou součástí českého národa. To by si měl pan senátor uvědomit především. 

Tomio Okamura by měl raději přemýšlet o svých slibech z období senátorské kampaně. Jakékoli rasistické plky o vysídlování Romů jsou zbytečné a tento národ by nikdy neměl  přistoupit na rasistické a populistické plány politických zatracenců jako je Tomio Okamura a další.