Hrubý domácí produkt je ekonomický nesmysl ignorující kvalitu života každého z nás

Vlády vytvářejí své ekonomické postoje podle HDP. Hrubý domácí produkt se stal ekonomickou biblí, takovým solitérem, podle kterého se určují bohaté a chudé země světa. Ten či onen stát má vysoké HDP, a proto v něm neexistuje chudoba a místní obyvatelé musejí oplývat nekonečným optimismem. Spojené státy americké, Belgie, Lucembursko, Německo nebo Švýcarsko mají vysoký hrubý domácí produkt, a proto v těchto zemích neexistují nejchudší a sociálně slabí lidé? Tento ekonomický údaj sám o sobě není všespásným hausnumerem a už vůbec nepoukazuje na životní úroveň obyvatel. K čemu je uváděné HDP 3000 dolarů na osobu, když matky samoživitelky, nebo zdravotně postižení nemají ani na pořízení nejnutnějších léků? 

K určení domácího hrubého produktu každé země hrají hlavní roli statistická data opírající se o přesné a kvalitně sesumírované údaje…..Statistika semele všechno dohromady a nakonec vyskočí na světlo světa sražené údaje vypovídající cosi umělém světě. Asijští tygři pyšnící se nekonečným růstem Hrubého domácího produktu jsou vydávány za světový zázrak, přitom například v Číně více jak 75 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Přitom velká část Číňanů ani neumí číst, natož psát. Co tedy popisují statistická čísílka? Popisuje HDP kvalitu života těch nejvýše postavených, zatímco ti ostatní třou nouzi s bídou?

Nejmarkantnější absurdita hrubého domácího rozpočtu je vidět například v subsaharské Africe, kde prakticky neexistují žádné solidní statistické úřady, přesto i tyto země žonglují hrubými domácími rozpočty, pomocí kterých poukazují na úspěchy místních ministrů, na úspěchy dohod s rebely té či oné strany. Mnoho afrických zemí má problémy s měřením výkonnosti svých ekonomik. Mnoho afrických států není schopných ani omylem statisticky podchytit hypotetický rozvoj hypotetických údajů nehypotetického života.

Občas je to opravdu tragikomické počtení, ve kterém ministr zemědělství konstatuje růst zemědělské výroby, přitom jeho země vykazuje stále zvyšující se počet hladovějících lidí. Proč jsou tato data zahrnována do HDP, když v reálu skutečně nepředstavují nějaký reálný pokles hladovějících? Mnoho afrických zemi dokonce vykazuje HDP na základě starých údajů, podivných čísel třeba ze sedmdesátých let. Tehdy ekonomická situace mohla být lepší, ale nyní vše může být totálně jinak. nemajících o skutečném stavu místní ekonomiky nic společného.

Taková Ghana je toho důkazem. Po celá léta se chlubila zprávami o HDP ze starých, snad ještě koloniálních časů. Teprve před několika lety své statistiky oprášila o novější údaje a HDP rázem vzrostlo o 60 %. Na svět se dostala pohádka o africkém ekonomickém zázraku, nové zemičky černého kontinentu, ve které se daří vědě, ekonomie i spravedlnosti. Opravdu je Ghana takovým celosvětovým hospodářským zázrakem?

Rekordně rostoucí HDP není nic jiného, než jen statistickou anomálií, ze které mají úspěch ratingové společnosti, banky, možná národní měna a úzký kruh lidí mocensky napojených na vládu. Navíc jak který stát to HDP počítá? Je několik způsobů jak hrubý domácí produkt vypočítat. Každý z těchto způsobů navíc vyrobí různé výsledky o různých číslech. Jak je tedy možné v globálním hledisku porovnávat jednotlivé státy světa podle HDP? Jsou to především média, která přemýšlí nad seřazeným žebříčkem států podle HDP jako o přehlídce nejbohatších, nejchudších, nejrychleji rostoucích a nejpomalejších států světa. Podle těchto měřítek je například africká Libérie druhou nejchudší v subsaharském regionu, sedmá nejchudší na celém africkém kontinentu a 22. nejchudší na celém světě.

Jsou tyto informace o Libérii pravdivé? Jeden zdroj poukazuje na ekonomický růst, zatímco jiný říká pravý opak. Média označí to či ono jako jediný správný zdroj, i když tomu tak není. Vzniká tu byznys s indikátory HDP, kdy jednotlivé světoznámé společnosti obchodují s vlivem, obchodují s tím, kam jaký stát zařadit, na jaké místečko v té či oné lukrativní tabulce.

 Ekonomové po celém světě poukazují na nesmyslnost HDP a někteří z nich hledají jiné, mnohem spravedlivější indikátory ekonomiky státu. Hrubý domácí produkt je ekonomický nesmysl ignorující kvalitu života každého z nás. Kdy se zbaví svět ekonomických lží? Kdy se začne počítat s úrovní života obyvatel? Copak kvalita života každého z nás není jedním z důležitých ekonomických ukazatelů?