Evropská unie zahájí “boj” proti diskriminaci LGBT komunity

Evropská unie se na rozdíl od různých homofobů odhodlala chránit lidská práva. Všech 27 ministrů zahraničních věcí slíbilo podporu čtyř nejdůležitějších priorit ochrany práv LGBT komunity. Je na čase skoncovat s diskriminací homosexuálů. Je na čase skoncovat s hloupými pravidly vylučujícími část obyvatel ze společnosti jen kvůli jejich sexuální orientaci. Evropa musí být místem stejných práv pro všechny, a to bez jakéhokoli rozdílu. Sexuální orientace každého z nás nesmí být důvodem k jakékoli diskriminaci. 

Ministři všech zúčastněných zemí se zavázali odstranit právní předpisy diskriminující homosexuály, bisexuály a transsexuály. Zároveň se dohodli na odstranění diskriminační politiky, odsouzení kriminalizace homosexuálních vztahů, a odstranění diskriminace ve školách a na pracovištích. S podobnými plány na společnou ochranu práv LGBT komunity přišla Rada Evropy již v roce 2010. Tentokrát ze setkání ministrů zahraničí vznikl 20ti stránkový závazný dokument, jehož dodržování bude posuzovat Evropský parlament na podzim příštího roku. Snad nové plány na ochranu LGBT komunity dopadnou mnohem lépe než ty předchozí.

Právní předpisy EU sice formálně zajišťují politiku rovnosti a nediskriminace na základě sexuální orientace, nicméně situace v mnoha členských zemích Unie vypadá totálně jinak. Konkrétně články 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 21 Listiny základní práv Evropské unie zaručují rovné zacházení se všemi obyvateli Unie. Když se podíváte blíže, například na Maďarsko, zjistíte ,že v tomto státě dochází ke stále větším útokům na homosexuály, transsexuály a bisexuály. Maďarsko tak v mnohém selhává, zákony na ochranu LGBT komunity například z formálního hlediska existují, ale v praxi nejsou uplatňovány. Vůbec, maďarská ústava je v mnohém v rozporu s evropskou legislativou. Předem například neumožňuje uzákonění sňatků homosexuálů.

I v tomto ohledu by se celé Maďarsko mělo změnit. Je ovšem naivní myslet si, že schůzka ministrů zahraničních věcí sedmadvacítky něco v Maďarsku změní. Přes 80 zemí světa stále kriminalizuje sňatky lidí se stejným pohlavím. Několik dalších zemí dokonce v případě odhalení homosexuality uplatňuje trest smrti. Taková praxe je v rozporu s mezinárodními  konvencemi o lidských právech. Každý, tedy i LGBT komunita, mají právo na život, právo na soukromí, právo na svobodu, právo na bezpečnost a právo na zdraví. Stejně tak LGBT komunita má právo na sdružování a shromažďování……Práva homosexuálů jsou například porušována novými zákony Putina, který si zraje na to, že v Rusku žádní homosexuálové nežijí.

Stejně tak žádný člověk nesmí být stigmatizován, diskriminován nebo policisty týrán kvůli odlišné sexuální orientaci. V tomto ohledu selhává například Uganda, Rwanda, Burundi, Ghana, ale také Bulharsko a Rumunsko kde je s homosexuály zacházeno v rozporu s lidskými právy. Je správné, že se Evropská unie rozhodla odstranit jakýkoli druh diskriminace namířený vůči homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům. Je to správný krok humanismu, ve kterém jsou lidská práva zaručena po všechny.

Například v Belgii je možné uzavřít sňatek mezi osobami stejného pohlaví, zatímco v České republice lze uzavřít jen trapnou repliku na registrované partnerství. V Bulharsku není možné stejně jako v Maďarsku není možné na základě ústavy uzákonit manželství osob stejného pohlaví. Schůzka ministrů zahraničí neřeší otázky sňatků, nicméně i tato problematika stojí za zvážení. Na Kypru dokonce homosexuálové nesmějí vstupovat do armády. A právě tato omezení by měla ministerská schůzka zrušit. Není možné, aby lidé byli v zaměstnání diskriminováni a nemožnost sloužit v armádě diskriminací bezesporu je.