Evropská komise vytvořila Atlas rasismu a diskriminace

Rasismus prostupuje celou Evropou a stává se stále větším nebezpečím, které je třeba monitorovat, aby se následně mohlo proti rasistickým náladám a plánům omezování lidských práv a svobod účinně postupovat. Evropská komise narozdíl od mnoha států prastarého kontinentu odmítá přihlížet k ponižování kulturnosti a vzdělanosti sedmadvacítky. Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Francie a mnoho dalších států Evropy stále více sahá k diskriminaci podle rasy, pohlaví, zdravotního stavu, náboženství a politických názorů. Co se s námi všemi stalo? Proč je najednou někdo špatný a ti druzí jsou dobří? Zaprodaní politici rasizujícími záchvaty ohrožují demokracii v celé Evropě.

Evropská komise se snaží bojovat proti všem špatným vlivům přicházejícím z ultrapravicového koutku neřestí, kterému vládnou například Vandas, Le Penová nebo podivný Farage. Atlas rasismu a diskriminace vytvořený Evropskou komisí si dává za cíl zmapovat výskyt rasismu a počet nahlášených rasismem prosycených útoků ve všech zemích Unie. Jak hluboce se rozvíjí netolerance a xenofobie mezi Evropany?

Atlas má za cíl otevřít oči všem obyvatelům prastarého kontinentu. Je to smutné upozornění na selhání nás všech. Je to selhání, ve kterém najednou chybí lidství a pochopení. Vládu stále častěji přebírá diskriminace, nenávist a netolerance skrývající se za nutnost, liberální hodnoty asociálnosti. Na mapě se zobrazuje počet nahlášených případů rasismu za daný den z každé země Unie. Jednotlivá čísílka se dají rozkliknout a na uživatele vyskočí jednotlivé odkazy s popsanými případy nenávisti.

RED mapa

Nacismus proniká v Řeku do parlamentu, Itálie praktikuje diskriminační pravidla vůči Romům…..podobným směrem se ubírá Maďarsko, ve kterém je těžší najít politika nerasistu, než politika rasistu. Hlavním problémem boje proti rasismu a xenofobie je nezájem většiny občanů Unie o lidská práva. Vlády si hojí svou neschopnost na migrantech a menšinách, a většina lidí ani nepoužívá svůj vlastní rozum k odhalení pravé podstaty politických lží. Toho všeho využívají ultranacionalisté a extrémisté, kteří díky neschopnosti státu využívají hospodářské situace a označují Romy, Araby, homosexuály a jiné členy minorit jako viníky všeho špatného.

Média jsou stejně zaprodaná jako političtí zhýralci, a tak vzniká vhodné prostředí pro staré násilnosti hitlerovských esesáčků, který stále více a více využívají paragrafů a sociálních sítí k legalizaci svých nelidských činů.

Šéf rakouské strany Svobodných (FPÖ), Christian Strache, použil Facebook ke své antisemitské zášti, když na této sociální síti publikoval antisemitskou karikaturu kritizující současný bankovní systém. Na obrázku je obtloustlý muž mající před sebou stůl naložený jídlem. Na druhé straně stolu, kde žádné jídlo není sedí velmi vyhublý muž s kostí na talíři……..tato karikatura vyvolává nenávist, antisemitismus a působí podobně jako náckovské kresbičky třicátých let minulého století. Naštěstí Rakousko není Česká republika, kde je policie na Facebook krátká, a vídeňský státní zástupce zahájil na Christiana Stracheho vyšetřování za podněcování k rasové nesnášenlivosti.

karikatura Facebook

Sociální sítě se stávají stále a stále více rejdištěm neonácků. Viz například to náckovské svolávání na duchcovské neonáckovské křepčení kde jeden rasistický blábol střídá další.

Podobné atlasy rasismu, jaké vytváří Evropská komise a její Evropská síť rovnosti práv & rozmanitosti, jsou více než potřeba. Evropa potřebuje vědět, že rasismus je ohrožením nás všech. Je správné mít přehled co se kde v Unii děje špatného. Je správné poukazovat na rasistické, xenofobní a další jevy podporované mnohdy samotnými vládami, politiky a dalšími šizuňky dnešních dnů.