V Česku i Řecku dochází k diskriminaci romských dětí

Řecko podobně jako Česká republika diskriminuje romské děti. Existují zde tři rozsudky, přesto řecká administrativa ignoruje veškerá nařízení. Je trapné a naprosto nepřijatelné, aby vláda jakéhokoli státu ignorovala rozsudky mezinárodních soudů. Je nepřijatelné, aby stát přímo nebo nepřímo diskriminoval kohokoli jen kvůli nějakým hloupým předsudkům. Každý má právo na vzdělání, a to  bez rozdílu na barvu pleti, náboženství nebo zdravotního stavu. Řecko a Česko jsou ostudným příkladem, kam až může vykvést rasistická nenávist, která je po hektolitrech vylévána na nevinné děti.

Jak na jihu, tak uprostřed Evropy, se jako houby po dešti rozlézají jako neléčený svrab neonáckové, rasisté a další lůza minulých ideologií.  Hajlující debílci vykřikující Čechy Čechům, řečtí náckové vyrývající kudlou do zad přistěhovalců zlatoúsvitářské symboly…….tak vypadá mnohdy médii schválená forma demokracie, ve které slušný člověk nemá ani kousek prostoru. Politici spoléhají na zaslepenost a egoismus ostatních spoluobčanů, proto raději volí svobodu pro nenávistné ismy před skutečnou ochranou lidských práv.

Vláda Petra Nečase si připravila dvě koncepce boje proti extrémismu…..to přeci musí stačit. To musí zavřít ústa kdejakému kveluranovi z démonizované Unie. Co na tom, že se ty koncepce navzájem bijí a nejsou ani omylem účinné. Tak trochu se zapomene na neschopnost vlády vytvořit programy vzdělávání také pro romské děti, které mají mnohonásobně složitější cestu za vzděláním. To není chyba dětí, ale státu a okolní společnosti, která předem označkovává jako medvěd brtník všechna děcka pocházející z romské rodiny. Peníze poskytované Evropskou unií jsou často českou vládou zneužívány na jiné projekty, než ke kterým byly určeny. Inkluzivní vzdělávání se stává díky politické reprezentaci cárem papírů, o který nestojí levice ani pravice.

Školský systém České republiky není připravený a dokonce ani ochotný poskytnout podporu dětem z odlišného sociálního a etnického prostředí. Právo na stejné hodnotné vzdělání je jedním ze základních lidských práv. Tady romské děti velmi často nedostávají kvalitní vzdělání. Praktické školy představují, ať si to připustíme, nebo ne, mnohem horší vzdělání, než vzdělání v klasických školách. Rodiče takových dětí jsou postaveni mezi složité dilema. Buď jejich potomek získá horší vzdělání, nebo získá mnohem kvalitnější typ vzdělání, ale za cenu nulové podpory ze školského okolí.

Velmi často se stává, že je rodičům romských dětí nabídnutá okamžité praktická škola, aníž by jim byli vysvětleny další možné alternativy vzdělání. Takovým rodičům nejsou vysvětlovány ani rozdíly mezi osnovami praktické a klasické základní školy. Rodičům také často není vysvětlen celoživotní vliv praktické školy na potomkův život. Rodiče romského dítěte jsou velmi často neinformovaní a svolí s docházkou do praktické školy. Tento postup úřadů je diskriminační a podle mezinárodního práva je  takový rodičovský souhlas  také neplatný. Nikdo se nemůže vzdát na základě mezinárodního práva být nediskriminován. Toto  nemůže nařídit žádný zákon ani vyhláška.

Velmi silné diskriminaci jsou vystavené romské děti také na klasických základních školách. Na mnoha běžných základních školách vznikají třídy s romskými a neromskými dětmi, což je také diskriminační. Zákon dovoluje řediteli školy zřídit na klasické škole třídy speciální, které budou vyhovovat speciálním potřebám žáků. Běžné základní školy také často nemají možnost ani vůli poskytnout zvláštní podporu romským žákům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto děti nemají ve vzdělání stejnou startovací pozici jako ostatní, protože často nechodily do mateřské školy a rodina jim neposkytla dostatečnou podporu a motivaci. To je také jeden z důvodů nástupu dětí do praktických škol. Romští rodiče si velmi často nemohou svobodně vybrat základní školu pro své dítě, protože ředitelé těchto škol záměrně udržují počet romských žáků na nízké úrovni, což je opět v rozporu s lidskými právy.

Česká republika i jihoevropské Řecko musí okamžitě zastavit s rasovou diskriminací romských dětí. V centrálním Řecku navíc dochází k segregaci romských školáků od svých vrstevníků.  Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že praxe užívaná ve střední Řecku představuje prvky diskriminace. Řecko svým přístupem v Lavidě a dalších městech porušuje práva na vzdělání. Tentokrát se jedná o šesté rozhodnutí Evropského soudu, které je s železnou pravidelností ignorováno řeckými orgány státu. Doposud neexistuje žádné vládní nařízení, které by v Řecku ukončilo veškeré projevy diskriminace školou povinných dětí.

Nevládní organizace the Greek Helsinki Monitor informuje o případu romských žáků z řeckého města Sofades, ve kterém je celá polovina místních obyvatel romské národnosti. Žije zde přes 400 romských rodin. V Sofades jsou celkem 4 školy. Jedna z nich je předurčena pro romské děti. Ty nesmějí navštěvovat ostatní tři školská zařízení ve městě.  Takový Mach ze Strany svobodných občanů by měl z řeckého přístupu nekonečnou radost. Pokud máte romský původ, potom nesmíte navštěvovat jiné školy, než předem vytvořené školy pro Romy. Kde to jsme? Stát je povinen odstranit takové praktiky segregačních teorií. Podobný přístup mají k Romům slovenské úřady, které je také na některých místech Slovenska oddělují od zbytku Slováků.

Lidskoprávní organizace the Greek Helsinki Monitor mestečko navštívila a dokonce upozornila řeckou vládu na praxi v tomto městě používanou. Politici z ministerských úřadů si hráli na neslyšící, nemluvící a nechápající tvory neschopné jakékoli odpovědi. Řecké centrální struktury státu se nechtějí vyjadřovat k porušování lidských práv. Ony dokonce ani nechtějí cokoli řešit. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je pro takové nedemokratické zástupce lidu nevítaným čtivem. Tak jako vždy, i nyní někdo z ministerských budov převezme rozsudek soudu, uloží jej do archivu a opět zapomene na jakékoli nestátnické kopání do nevinných dětí.

Evropský soud pro lidská práva nařídil řeckým státním orgánům ve věci segregace 23 stěžovatelů z Lavidy jejich odškodnění ve výši 3 000 euro. Nadále by Řecko mělo ve městě ukončit segregaci Romů. Jak již bylo řečeno, není to první rozhodnutí evropského soudu ve věci segregace a rasismu řeckých orgánu státu. Viz. například rozsudek z roku 2008, kdy ve městě Sampanis docházelo taktéž k podobným segregacím romských dětí. Pokaždé bylo Řecko upozorněno, byla vydána doporučení, přesto Atény všechno ignorují.

Romové napříč Evropskou unií čelí vyloučení a znevýhodnění ve vzdělávání. Zatímco EU působí z globálního hlediska jako největší ochránce lidských práv…..v jednotlivých zemích Unie jsou často tato práva porušována. Viz. například zjištění Rozvojového programu OSN, které ukazuje, že ve Francii, Itálii, Portugalsku, Slovensku či Španělsku mají mladí Romové ve věku 20 – 24 let dvojnásobně až trojnásobně menší šanci dosáhnout středoškolského či nějakého dalšího odborného vzdělání než jejich neromští vrstevníci.

Kdy dojde k nápravě lidských práv ve stařičké Evropě? Maďarsko s Chorvatskem je kromě Česka, Slovenska a Řecka dalším státem prosazujícím segregaci a utiskování romských dětí ve vzdělávacím systému. Je nepřípustné, aby romské děti byly umísťovány do speciálních škol, aby byly předem vytvářeny školy výlučně pro Romy a výlučně pro majoritní děti. Není také možné, aby byly romské děti vyučovány podle upravených osnov. Romské i neromské děti musí být vyučovány podle stejných učebních plánů. V tomto ohledu nesmí existovat žádný rasismus.

Evropská unie by měla využít veškerých svých politických i právních opatření k dotlačení národních vlád ke správné cestě humanismu. Je třeba, aby EU efektivně implementovala směrnice o rasové rovnosti, které nedovolují diskriminaci na základě etnického, náboženského či zdravotního důvodu.

Každý má právo na vzdělání a nikdo nesmí být diskriminovaný, protože diskriminace a segregace kohokoli nepatří do 21. století.