Úsvit Tomia Okamury je především o konci demokracie a návratu diktatury

Kdo byl inspirací pro Úsvitáře Tomia Okamury? Byli to neonáckové z Řecka proslulí zejména násilím namířeným proti Romům a přistěhovalcům? Zručný podnikatel dal na chiméru přímé demokracie, pro kterou volá kde jaký extrémista. Možná by si pan senátor mohl zajet na exkurzi do řeckého parlamentu, kde se Zlatí úsvitáři zdraví po vzoru italských fašistů pěkně se sevřenou pěstí. První příchod řeckých neonacistů do místního parlamentu připomínal organizované unisono esesáků vysmívajících se do obličeje demokracie. 

Řečtí, i ti noví čeští úsvitáři, chtějí měnit politický systém do podoby nové diktatury, ve které by ti nejvýše postavení straníci představovali ty nepostižitelné bohy Olympu neřestí. Politické hnutí Úsvit přímé demokracie je vedle Holešovské výzvy, do které je také nejznámější čechojaponec zapojen, dalším skoro landovým rolněním na téma nedemokracie a nezdravého rozumu.

Tomio Okamura, tak jako ostatní příznivci extrémismu, lže. Ekonom Pavel Kohout napsal knihu Úsvit, ve které se rozvíjí kritika na současnou společnost. Plány a vize Úsvitu přímé demokracie se kryjí s obsahem tohoto literárního díla, přesto Tomio Okamura v diskusním pořadu Interview na ČT24 říká, že tomu tak není. Stejně ta Tomio Okamura odmítá jakoukoli inspiraci s řeckými neonacisty. Pana senátora štve současný stav v zemi, a proto jako hodný strýček přivádí extrémismus do českého prostředí. Poměrný volební systém se vyhodí do vzduchu, zatímco se přímou demokracií bude nazývat to, co přímou demokracií není ani náhodou.

Tomio Okamura se zajisté založením Úsvitu přímé demokracie neinspiroval Kohoutovým dílem, a proto si autor literární myšlenky na svůj web napsal: “Tomio Okamura je jedním z mých čtenářů. Momentálně právě tím, kterého je nejvíce slyšet. Podporuje myšlenky, které jsem shrnul v knize Úsvit. Ta jej zaujala do takové míry, že se rozhodl založit hnutí.”  Jak to tedy je?

Je v Okamurovo odpovědích strach z případného nesouhlasu Kohouta s vizemi Úsvitu přímé demokracie?  Pokud odmítá Tomio Okamura inspiraci z literárního díla, poté tady vzniká jasné myšlenkové propojení s řeckými šílenci extrémismu. Sedmiprocentní rasisté  s neonacistickými vizemi o vápenně zabarvené společnosti vidí politické strany jako obtížný hmyz, který je třeba zašlapat do zchudlé země.

Stejné vize má také Holešovská výzva, ve které se Tomio Oamura objevoval a objevuje jako zlatý host. Národní stát bez partají v jehož vedení bude skupina andělských odborníků je zlatým hřeben nejznámější nacionalistické s Dělnickou stranou často spjaté Holešovské výzvy. Samotný Okamura ukázal v minulosti, že mu nacistické strany nejsou až tak cizí. Viz například plán Národní strany na vysídlení Romů, který Okamura vehementně obhajoval v diskusním pořadu Báry Tachecí.

Plány řeckých  Úsvitářů prosakují různými protivládními hnutími, Tomio Okamura využil ve svém novém politickém hnutí  plán tolik podobný nesmyslům řeckých neonacistů. Jako senátor nic nezmůže, hra na prezidenta také nevyšla, a tak na přednes budoucích dnů přišel čas na další politické šoumenství. Možná by se Tomio Okamura měl seznámit s tím, co skutečně představují Zlatí úsvitáři a jaký politický plán tito násilníci mají. Slovutný hrdina mnoha protivládních hnutí ohýbá skutečnosti a pravdy podle svých potřeb. Mnoho tvrzení senátora je neověřitelných, zavádějících nebo pravdivých jen z poloviny. Server Demagog.cz  ověřil pravdivost tvrzení senátora Okamury a dospěl k zajímavým závěrům. Pouze dvě tvrzení Tomia Okamury pronesená v Radiožunálu byla pravdivá.

Tomio Okamura je manipulátorem a demagogem a přesně tak vypadá i jeho politická kariéra. Je prosycena nepravdami a účelovými tvrzeními, kterým uvěří snad jen největší hlupák v zemi. Tomio Okamura žádný lék pro společnost nepředstavuje. Je právě tím, čeho by se česká společnost měla zbavit. To, že Okamurovo Úsvitu věří dva poslanci, nutně neznamená, že jde o správný a demokratický projekt. Radek Fiala z ODS, který prozřel jako přechozený Budha s Alešem Roztočilem z TOP09 jsou zajisté mediálními tvářemi, ale nejsou esencí správných politiků bezstranické vlády.

Ostatně, jak blízko má skutečně Tomio Okamura k Holešovské výzvě a jak blízko má k Dělnické straně sociální spravedlnosti, která se netají s jednáními s Popelkou o další spolupráci. Jedním z právníků Holešovské výzvy je Norbert Naxera, který byl členem Okamurou v médiích obhajované Národní strany. Jak blízko má Okamura k tomuto spektru extrémismu? A jak daleko má odpovídat politika Úsvitu přímé demokracie k výše jmenovaným nacionalistickým a náckovským sesupením? Nejmarkantnější propojení Holešovské výzvy s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti bylo nejvýraznější během demonstrování 7. dubna 2013, kterého se také jako jeden z řečníků účastnil Tomio Okamura.

Je tu hra na pravolevé vidění světa, ve kterém se dává přednost nacionalistickým vizím nemajících se skutečnou přímou demokracií pranic společného. Tomio Okamura také prohlašuje, že na náckovské  Národní straně ani Dělnické straně sociální spravedlnosti nevidí nic nedemokratického a extrémistického. Připomeňe si například článek z Okamurova blogu na iDnes, ve kterém pan senátor projevuje svou náklonnost k náckovským hnutím: “O Dělnické straně píšeme, že je extrémistická, ale čím doopravdy? V čem je například extrémní názor, že Cikáni by si měli založit vlastní stát a že Česká republika by měla podpořit jejich vystěhovalectví do země, odkud pochází jejich prapředci? Téměř všechny evropské vlády podporovaly založení Izraele a Židé sami o něj usilovali. Naopak sionisté bývali a jsou považováni za extrémisty. Je to samozřejmě dané tím, že Židé jsou národem knihy a mají už od starověku opravdu vysoké ambice.

Pan senátor by rád vysídloval minority ze země. Stejně tak pan senátor ukázal jak by si představoval novou přistěhovaleckou politiku státu. Přístup do země by dostali jen ti nejbohatší, zatímco by se ti cizinci co zde žijí vyhodili za hranice, pokud nejsou milionáři.

Tomio Okamura se rovněž  zastával politiky D. O. S. T. a nácka Bátory, kterého na doporučení Václava Klause exministr školství kdysi zaměstnal na svém resortu. Viz Okamurův článek na jeho iDnesovském blogu: “Národní strana, za kterou kdysi jako nečlen kandidoval prokletý pan Bátora, není strana, kterou jsem kdy volil, v každém případě to byl legitimní politický subjekt zaregistrovaný na Ministerstvu vnitra a splňující zákonnou podmínku, že jejich program není v rozporu s listinou práv a svobod a nepropaguje násilí na jednotlivci ani skupině obyvatel. Národní strana byla řádně zaregistrovanou politickou stranou a nikdy nebylo proti ní vedeno soudní řízení o zastavení činnosti. 

Strana podle médií vystupuje proti EU, přistěhovalcům a Romům. Jeden z jejích členů zveřejnil Konečné řešení otázky cikánské, které mimo jiné obsahuje myšlenku vystěhovat Romy do Indie. Kontroverzní spis o konečném řešení cikánské otázky jsem četl. Nepropagoval žádné vystěhovávání romských spoluobčanů do Indie. Navrhoval v kontextu s dřívějšími vystěhovaleckými vlnami Romů do zahraničí koordinaci vystěhovalectví nejlépe do některého ze státu Indie. Podpora vystěhovalectví samozřejmě jen pro ty, kdo sami chtějí, se státní podporou na založení nové existence v zahraničí a navíc po oboustranné dohodě s cílovým státem či provincií. Třebaže tahle myšlenka je v praxi nereálná, nelze na ní shledat nic jiného, než inspiraci ve staré sionistické ideji budování židovského státu a vystěhování do něj.

Problémem je především Okamurovo dvacetileté bádání, o kterém se Tomio Okamura tak zasvěceně v Interview pro ČT24 vychloubá. Okamurův Úsvit přímé demokracie klidně může pozvolna prosazovat přeměňovat nacistické a nacionalistické  vize na zcela správné a demokratické názory slušných lidí. Ostatně, jak sami vidíte, Tomio Okamura legálnost nacistických a nacionalistických vizí prosazoval a obhajoval ve svých článcích na blogu.

Blanický samuraj, jak někdy média Okamuru nazývají, rozděluje inteligenci jedince podle národů a pohlaví. Není tohle začátek smýšlení o eugenice? Sociální program český Japonec považuje za továrnu lenochů a nemakačenků. Nedávno maty samoživitelky dokonce Tomo Okamura označil za parazity.

Okamurovo vědecké bádání dovolující založení Úsvitu přímé demokracie přispělo k obhajobě eugeniky z pera Charlese Murrayho: “A je fakt, že inteligence různých etnik a ras je různá a žádný vzdělávací program s tím nepohne. A naopak emancipace žen bílé rasy v důsledku přináší duševní úpadek celé rasy, to proto, že talentované a chytré ženy mají čím dál méně dětí, protože se věnují kariéře. Naopak ženy s minimem duševních schopností se živí tím, že rodí stále dokola děti, na které berou sociální dávky.” A že se zaštiťuje autorovou fundovaností? Řada popíračů holocaustu se v USA rekrutuje z univerzitního prostředí. To ještě neznamená, že mají pravdu

V dalším článku Tomio Okamura hovoří dokonce o rozdílech v inteligenci, opět ze šovinistického a sexistického pohledu autora: “Lidská inteligence se výrazně liší, a to jak mezi rasami, tak i mezi muži a ženami. Ženy mají ve většině průměrné IQ – je mezi nimi méně geniálních či naopak totálně hloupých než mezi muži. Ti mají naopak mezi sebou více talentovaných stejně jako je mezi nimi větší množství velmi hloupých a méně těch průměrných. To je prostě statistika, která se pak odráží i ve společnosti – větší procento nadprůměrně schopných mužů se holt odráží v reálném životě

Sečteno a podtrženo. Tomio Okamura nabízí ve svém Úsvitu přímé demokracie přímou demokracii jen pro někoho, pro vyvolené, které někdo, nespíš sám senátor sám, určí za ty správné Čechy, za ty správné, pro které je třeba tvořit “přímou demokracii. Ostatně přímou demokracii podobného typu nabízí také Holešovská výzva, proto se k ní Tomio Okamura minimálně jako její politický podporovatel přidal.

Úsvit přímé politiky je novou odbobou politického výtahu, který má za úkol vynést Tomia Okamuru do Poslanecké sněmovny, či do jiných vlivných míst státu.

Politika Úsvitu přímé demokracie je silně podobná ideologii řeckého Zlatého úsvitu. Tomio Okamura jako duševní omluvu svých politických perverzí užívá kritiku vlády Petra Nečase. Možná to bude Petr Nečas, který nás všechny přibližuje k Řecku. Opravdu si Česká republika zaslouží českou obdobu zlatoúsvitářů?