Statistiky by konečně měly pochopit, že Česko není pouze o bílé majoritě

Majoritě se žije s Romy špatně, říká to Centrum pro výzkum veřejného mínění, a tak to nejspíš musí být pravda. Ostatní média převezmou senzační zprávu, ve které dostanou extrémisté a milovníci Ádova odkazu další návnadu na udici zla a xenofobie.  Statistici se dotazovali, stejně jako se dotazovali při zjišťování volebních preferencí. Do jaké míry jsou statistická zjišťování pravdivá? Žijeme v rasizující společnosti, ve které média neobhajují lidskost a humanismus. Žijeme v období, ve kterém si jednotlivé televizní společnosti předhazují jako  módní šlágr pojem nepřizpůsobivý občan. 

Otevřete noviny, zapnete rádio nebo televizi a během vteřiny na vás vypadnou hektolitry nenávisti, ve které není důležité, že byl spáchán ten a ten trestný čin. Najednou celostátní plátek, celostátní televize řeší barvu kůže, etnický původ agresora. Není divu, že se lidé poté ztotožní s předkládanými teoriemi o bílém světě bílého člověka,  ve kterém jsou všichni odlišní obtížnými vešmi v kabátku podivného bělocha. Jako bychom se vraceli do událostí šedesátých a sedmdesátých let ve Spojených státech amerických, kde každý muž nebo žena byli posuzováni podle zabarvení kůže.

Extrémismus ultrapravicových niemandů stoupá, stejně jako stoupá extrémismus v mnoha romských skupinách. Stát se stává slabým, neschopným hlupákem, ve kterém rostou jako houby po dešti milovníci megafonových samomluv. Jedni užívají izraelský etos o ohrožovaném národě, aby ti druzí naopak poukazovali na nepravdivé informace celostátních informačních toků. Generalizace se stávají hlavním měřítkem. I to malé děcko je vychováváno k vzájemné neúctě, ve které stojí na nejvyšším piedestálu neřestí trůní xenofobie a šovinismus promíchaný egoismem.

Moderním člověkem je ten, kdo má nízkou úroveň sociální inteligence. Média tento neblahý trend z plných sil podporují. Zkuste se zeptat zdravotně postižených na ulici, kdo jim často ochotně pomohl. Zkuste zjistit, kdo jako první podržel dveře u vchodu…….většinou to jsou Romové. Bylo milion situací, kdy příslušník majority jen čuměl jako puk, zatímco Rom nelenil a pomohl vozíčkářovi sjet z vysokého obrubníku. O těchto okamžicích média neinformují, protože se společnost nesmí dozvědět, že Romové jsou lidé s empatickým cítěním.

Komunisté nastrkali Romy do ghett a mysleli si, že vynalezli nový lék pro společnost. Tehdy se vyrobila bomba jejíž následky jsou se zpoždění znát. Ano je tam vysoká kriminalita, ano je tam nepořádek…..ale co jsme čekali. Tohle není chyba Romů, ale společnosti, která s nimi zacházela jako s loutkami voodoo. Soudruzi v Praze si do panenek napíchali špendlíčky a čekali, že se bude něco dít. Pokud někoho segregujete a vytrhnete z kořenů, poté je nutné počítat s komplikacemi. Nelze jednomu národu diktovat podmínky. Tady musí být prostor pro diskusi, a pokud tato diskuse není, pak nastávají problémy se všemi důsledky. Papaláši z majority nechtěli jednat, ale poroučeli………takhle nelze plánovat soužití. Jediná cesta je pomocí dialogu, diskuse,  a vzájemného respektu.

Tohle není svět bílého muže, bílé ženy a bílého děcka……tohle je svět nás všech a rozmanitost společnosti pouze obohacuje národ. Je povinností nás všech vytvořit společnost, ve kterém máme všichni stejná práva a povinnosti. Nikdo nesmí být diskriminován. Jako národ musíme opravdu dospět. Národ Čechů musí být pevný a jednotný. Nesmí docházet k vylučování minorit z národa, protože minority sou jeho nedílnou součástí. Bez minorit by národ umíral a nebyl by národem. Romové jsou také součástí českého národa a nesmí se dít to, co se děje. Lidé jako rasista Otto Chaloupka nepatří do politiky, stejně jako do ní nepatří Čunek, Vandas, Mach, Okamura a řada dalších xenofobů.

Je smutné, že média zveřejní statistická zjištění, aníž by uvedla mnoho dalších informací o stavu rasismu v Česku. Aníž by poukázala na všechny faktory, podle kterých dochází k ovlivňování veřejného mínění. Kdy zmizí přímá i nepřímá podpora rasismu s médiích? Kdy konečně každý z nás pochopí pojem národa?