Romské strany nic nezmění, dokud budou mít hlavní slovo romští extrémisté a rasisté

Romské politické strany nejsou v současné době těmi, kdo dokáží rapidně změnit současnou, rasismem nasáklou situaci v zemi. Na jedné straně jsou rasističtí aktivisté z řad Romů, kteří vyvolávají nenávist vůči majoritě, zatímco na druhé straně jsou stejní rasisté a extrémisté z řad ultrapravicových pošuků obviňující Romy ze všech možných nesmyslností. 

Romští aktivisté Kováč a Veselý jsou přesnými ikonami toho, jak by neměl romský aktivismus vypadat. Majorita tady není od toho, aby snědla romské děti a naopak romská minorita tady není od toho aby snědla neromské děti. Především je tady na vině dělení lidí na Romy a neromy, kterého využívají dva zmínění pánové. Razí cestu zla a volají po dobru. Bohužel tito dva aktivisté nejsou jedinými, kdo se negativně podepisují na existujícím stavu.

Je to tak trošku smutné, že právě ti, kdo by měli lidská práva hájit, často ani nevědí, co to lidská práva jsou a raději si razí svou kariérní dráhu před potřebami Romů, před potřebami českého národa, do kterého Romové zcela po zásluze patří.

Neúčast vlády a vládních představitelů na pietním aktu v Letech u Písku je také trochu zaviněna rétorikou a činy romského aktivisty Kováče, který často z ostatních majoritních Čechů dělá div ne kanibaly. Co také očekávat od člověka, který je hrdý na svůj neoficiální titul romského Vandase. Ne, tímto směrem nemůže pokračovat jakýkoli aktivismus za práva minorit. Protože násilí a případné konflikty do ochrany lidských práv nepatří.

Jakou roli budou zastávat nové romské strany? Nahradí činnost nerasistických romských aktivistů? Romové nemají jednotnou politickou reprezentaci jen kvůli tomu, že nejsou, tak jako ostatní minority v Česku, schopni dohodnout se na jednotné správné cestě. To je velmi vážný problém vyhovující extrémistům, kteří se snadněji dostávají do popředí. Proč nejsou extrémisté z romské řady aktivistů skopnuti do propadliště dějin?

Proč nejsou nahrazeni někým jiným, naprosto mnohem schopnějším? To není proto, že by mezi Romy nebyli schopní lidé. Je jich tam hodně. Hodně nadaných, hodně šikovných lidí, kteří by dokázali změnit názorovou vlnu. Jen nedostávají dostatečně velký prostor. Současní packalové jako Kováč s řadou dalších packalů devadesátých let se jako pijavice drží u struku vlivu. Když jedna skupina udělá něco dobře, přijdou extrémisté z řad Romů a začnou se hádat, bortit a pomlouvat, upozorňovat na to, že se gádžové romských aktivistů bojí, a proto jim jdou na ruku snáze. Není tohle všechno tak trochu kontraprodutivní postoj?

Romské politické strany by měly potlačovat svým vlivem aktivity extrémistů vydávajících se za aktivisty. Měly by pomáhat neextrémistům kupředu lidskoprávního aktivismu. Měly by ukázat, že je tu jediná správná cesta, která odmítá násilí, odmítá generalizace, odmítá pláč nad minulostí. Romské politické strany by měly sloužit jako supernova, která odhodí mlhu zastírající správnou cestu do budoucnosti. Bohužel toto je díky vlivu špatných téměř nemožné, a proto je zakládání dalších politických stran zcela zbytečné. Navíc tady několik romských stran existuje, proč se nespojí síly do jedné existující a proč se tam nepracuje na jednotnosti a proč se tam nedělá všechno pro změnu tohoto nelidského stavu?

Zejména proto, protože se romské strany a Romové obecně neumí zbavit těžkých závaží na nohách jakými je například Kováč s Veselým.