Poslanec Otto Chaloupka řečnil ve Štrasburku jako Tomáš Vandas

Jaké zájmy obhajuje poslanec Otto Chaloupka? Jsou to zájmy extrémismu, rasismu, nebo jiné nenávisti? Určitě to nebudou zájmy České republiky, protože zájmem České republiky je dodržování lidských práv bez rozdílů barvy kůže, vyznání, sexuální orientace či etnického původu. Evropská unie neobviňuje naši zemi, ona pouze upozorňuje na skutečný stav, ve kterém jsou romské děti perzekuovány na základě rasistických předpojatostí. Česko dostávalo dotace na inkluzivní vzdělávání, ale tyto dotace byly většinou použité na jiné účely. Neměl by se služebník lidu, pan poslanec Chaloupka, raději starat o to, aby peníze na podporu vzdělávání z evropského rozpočtu putovaly tam, kam patří? 

Na plenárním zasedání Rady Evropy ve Štrasburku se projednávalo téma “Konec diskriminace romských dětí”. Snahou výše jmenovaného zástupce lidu nebylo vysvětlovat chyby státu. Pan poslanec Chaloupka naopak obhajoval další pokračování rasistického chování. Stát se přeci ničeho nedopouští. Stát nediskriminuje romské děti…..tady uprostřed evropského ráje nedochází k žádné diskriminaci. Amnesty International také lže, lžou dokonce i Human Rights Watch……ještě že má republika tak uvědomělé národovce……..

Otto Chaloupka se na evropském půdě vysmál všem minoritám ve své domovské krajině. Opravdu ví pan poslanec, jaká je skutečná situace a jak se žije Romům na území společného státu? Pravděpodobně neví vůbec nic. Do Štrasburku přišel hlavně proto, aby natřel český rasismus na mnohem líbivější a příjemnější barvičky. “Česká republika byla tvrdě obviněna z diskriminace Romské menšiny”, a proto musí Otto Chaloupka obhajovat nesmyslný rasismus?

V České republice dochází k útlaku Romů. V České republice dochází k útlaku romských dětí. V České republice dochází k diskriminaci Romů na pracovním trhu…..těch věcí plných rasismu a nenávisti je v této zemi mnoho. Československo a nyní Česká republika mají za sebou ve vztahu k Romům velmi špatné období. Praha nikdy netušila co přesně chtějí Romové. Nikdy nejednala s Romy jako s rovnocennými partnery dialogu. Nikdy nenaslouchala a nikdy se nesnažila pochopit potřeby Romů. Politická reprezentace nikdy nepočítala s Romy jako se členy českého národa. To je také jeden z důvodů dnešního stavu, ze kterého těží jak romští extrémisté, tak extrémisté z majority.

Brožura rozdávaná na Radě Evropy ve Štrasburku pouze popisovala bez jakýchkoli zástěrek skutečný stav. Otto Chaloupka hovoří o politické korektnosti……..o jakou korektnost má jít? Ano, Romové udělali také některé věci špatně a v některých ohledech, hlavně díky neschopnosti romských aktivistů z devadesátých let dvacátého století, přispěli k dnešní situaci. Je politicky korektní upozorňovat na to, že existují romští extrémisté prosazující rasismus vůči majoritě. Je ale také politicky korektní říkat, že mnohem větší vinu na současném stavu má Československo a posléze nástupnická Česká republika. Oba dva státní útvary raději vyznávaly rasismus. Československo se dokonce dopustilo genocidy na Romském národě.

Za jakou stranu Otto Chaloupka poslancuje?

Česká republika investuje velké množství peněz do zlepšení životních podmínek Romů a do snahy o jejich zařazení do společnosti, zatímco penze pro důchodce, kteří celý život pracovali, jsou snižovány až na nejnižší přežitelnou úroveň. Na druhé straně více a více peněz se investuje do programů podporujících Romy. Ale to nefunguje, jak bychom si přáli. Důležitý fakt je, že Romové vyžadují, aby se společnost přizpůsobila jim. A to není v žádném případě akceptovatelné. “, prohlásil Otto Chaloupka ve svém proslovu ve Štrasburku

Neměl by pan poslanec raději přesedlat do neposlaneckého spolku Tomáše Vandase?

Poslanecká slova jsou plná rasismu a předpojatosti. Projev Otto Chaloupky na Radě Evropy pouze potvrzoval, že Česká republika patří ke státům s rasistickými poslanci. Služebník národa, kterého možná volili samotní Romové, rasisticky paušalizuje a předpokládá, že všichni Romové nepracují, a tak si nezaslouží žádnou podporu. Otto Chaloupka není rozhodně žádný ochránce zájmů České republiky. Paušalizuje, nechápe problematiku sociálně vyloučených oblastí. Nerozumí situaci ve státem a městy vytvořených ghettech.  Viní rodiče za nedocházku romských dětí do škol. Ale situace je mnohem, mnohem složitější a nelze ji takto chápat.

Pan poslanec z Věcí Veřejných svůj proslov zakončil těmito slovy: “Jaký je tedy závěr? Česká republika dělá maximum pro zlepšení životních podmínek Romů. Ano, určitě je možné to dělat efektivněji.  Ale pokud se nedostavují žádané výsledky, hlavní vina leží na Romech samotných. Ono je velmi složité pomáhat někomu, kdo pomoc odmítá. Dámy a pánové, pokud má někdo pocit, ze Česká republika dostatečně nepodporuje začlenění Romské menšiny do společnosti, bude mi potěšením zajistit financování jejich přestěhování do vaší země. Poté budu se zájmem sledovat, jak si vy s tímto problémem poradíte. Jiné řešení nevidím.”

Otto Chaloupka udělal v Radě Evropy České republice velkou ostudu. Udělal z Čechů opravdové rasisty, kteří by nejraději Romy vystěhovali někam daleko. Otto Chaloupka hovořil jako Tomáš Vandas. Větší podíl viny je na České republice, neschopných politicích a toleranci extrémismu. Přístup poslance z Věcí Veřejných pouze vypráví příběh o jednom rasistickém politikovi, který se nebojí projevit svůj rasismus třeba i ve Štrasburku. Věci Veřejné by měly takového poslance poslat k čertu a romští aktivisté by měli apelovat na vedení poslancovy strany omluvu Otto Chaloupky za projevený rasismus na půdě sedmadvacítky.