Občanské sružení Poruchy autistického spektra uspořádalo květnový pobyt pro rodiče s dětmi s postižením

Poruchy autistického spektra, zkráceně PAS, je nezisková organizace sdružující osoby s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. Jsme přesvědčeni, že každé dítě, ať je zdravé nebo zdravotně postižené, má právo na plnohodnotný život se všemi krásami, které k dětskému světu nevinnosti patří.

Naším úsilím je snižovat stres, napětí a pocity nejistoty u rodičů,  kteří musí denně čelit nejrůznějším problémům spojenými s autismem. Navazujeme na speciální péči po ukončení speciálního, základního či středoškolského vzdělávání.

pas1

Pomáháme dětem s autismem v chráněných dílnách s jejich budoucím pracovním uplatněním, spolupracujeme i s odborníky na autismus a dalšími poskytovateli komplexu služeb poskytovaných osobám s autismem.

pas4

Od pátku 3. do neděle 5. května uspořádalo Občanské sdružení Poruchy autistického spektra  na chatě Sněženka ve Sněžném v Orlických horách pobyt.

Psychorelaxačního pobytu se zúčastnily 4 rodiny s dětmi s autismem, mentálním a kombinovaným postižením převážně z východních Čech. Rodiče využili poradenství speciálního pedagoga Zuzany Polákové, psychologa Přemysla Mikoláše, účastnili se přednášek a individuálních či skupinových sezení. Dětem připravovali po celou dobu pobytu program asistenti dobrovolníci, studenti pedagogických, sociálních oborů a psychologie.

 

Děti plnily úkoly na stezce odvahy, užily si sportovní dopoledne. Sobotní odpoledne patřilo společnému výletu na bunkr Skutina.  Večer jsme strávili posezením u ohně a opékáním buřtů. Nedělní dopoledne patřilo strukturovaným úkolům a individuálnímu poradenství. Po celou dobu pobytu byla s námi také canisterapeutická  komondorka ABBA, která pracovala spolu s dětmi.

Rodiče také dostali poukazy ze Salonu u Štěpánky v ÚO, kde mohou za výhodné ceny využít masáže, výživového a kosmetického poradenství a měření bodystatem. Pokud chcete  podpořit naše o.s. PAS   i vy, využijte služby Štěpánky Procházkové, která nám  na naše aktivity věnuje 5 až 15 procent z ceny péče.

pas5

22. června odpoledne chystáme výlet do Litomyšle, kde nás bude provázet rytíř Toulovec

6.7.-13.7. a 20.7.- 27.7. připravujeme  tábory pro děti s postižením s asistenty.

Více informací o našich akcích získáte na emailu  [email protected]