Miloš Zeman porušuje v kauze Putna vysokoškolský zákon

Miloš Zeman jeden čas podporuje tu či o nu skupinu obyvatel, aby následující okamžik kvůli svému prospěchu podpořil jiné. To je typický postoj nového prezidenta upřednostňujícího zejména sám sebe před národem, státem a hradními povinnostmi. Prezident nejmenoval Putnu profesorem a média celou situaci sledují hlavně z hlediska sexuální orientace, ve které první místa v řadách hrají transparenty před zákony, paragrafy a jednoznačně stanovenými povinnostmi vycházejícími ze Zákona o vysokých školách

Miloš Zeman bez jediného zarudnutí použije jako hlavní  důvod k neudělení profesury transparent s vulgarizujícími výrazy. Podle těchto nových hledisek se začnou posuzovat kvality nových profesorů? Člověk má podle Miloše Zemana právo na vlastní sexualitu, ale nesmí ji navenek projevovat? To je stejné, jako kdyby prezident tvrdil, že každý z nás má nárok na vlastní názory, ale nesmí je propagovat na veřejnosti. Kandidát na profesora by měl především bojovat proti ultrapravici. Kandidát na profesora by měl především hájit lidská práva, protože úkolem typického profesora je prosazovat názory a myšlenky slušné společnosti. V čem je tedy problém?

Problém je v Zemanovi samotném, který tak jako vždy, upřednostňuje sebe samotného před zájmy prezidentského úřadu. Média říkají proč Zeman nejmenoval, a zároveň mlčí o tom, co by stejný Zeman měl udělat. Najednou se zapomíná na právní předpisy, se kterými ČSSD v případě Klause šermovala jako s nějakou zbraní hromadného ničení. Když je u vesla Miloš Zeman, najednou fatry levice utichnou a tiše sledují okolní dění. Stejně se chová pravice, která díky Václavu Klausovi dovolí Zemanovi první i poslední. V Kauze Putna je jako nabíledni viditelné skomírání hlídačů české demokracie. Tisk jako další velmoc jde za senzacemi, místo aby ochraňoval demokracii a hájil spravedlnost.

Miloš Zeman nemá obsazené místo ve vedení hradního politického odboru. Tím také znemožňuje jakoukoli činnost prezidentské kanceláře.  Média mlčí a raději neinformují o dění kolem prezidenta, protože prezidentská kancelář není dostatečně atraktivní.

Prezident Zeman tím, že nejmenoval Putnu profesorem také porušuje Zákon o vysokých školách. Ten stanoví kdo koho bude jmenovat či nejmenovat. § 73 o jmenování profesora říká toto:

Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.

Zákon jasně říká, co prezident musí ve věci udělení profesury učinit. Musí jmenovat na základě návrhu vědecké rady školy. Není to doporučení, je to prezidentova povinnost. Vědecká rada o návrhu profesorské hodnosti rozhoduje na základě odborných a nikoli aktivistických vlastností daného uchazeče. Prezident republiky není způsobilý, aby rozhodoval o odborných vlastnostech uchazeče o profesuru. Pokud existuje návrh na jmenování prostřednictvím ministra, poté musí prezident jmenovat. Tady není prostor pro ANO  nebo NE. Zákon prezidentovi ukládá povinnost a prezident má povinnost se jako každý jiný občan řídit zákony.

Tady nejde o klausovské teorie o automatickém prezidentském podepisovacím stroji. Prezident republiky by měl mít úctu k  právu a neměl by upřednostňovat sám sebe před právním pořádkem. To, co by neprošlo obyčejnému našinci, to prezidentovi republiky projde bez povšimnutí. Která média se pozastavují nad porušením zákona ze strany Zemana?

Vědecká rada vysoké školy podá ministrovi návrh na udělení profesury. Ministr školství smí takový návrh prezidentovi nepředložit jedině tehdy, pokud jej shledá formálně vadným. V takovém případě může ministr návrh vrátit vědecké radě. Stoprocentně se nesmí stát, že by formální vada byla odhalena prezidentem republiky. Pokud  návrh vědecké rady vysoké školy není formálně vadný, poté musí ministr tento návrh předat prezidentovi republiky a ten jej musí podepsat, stejně jako jej musí kontrasignovat předseda vlády.

Oznamovací charakter § 73 Zákona o vysokých školách jasně nahrazuje slůvko “musí”. Pokud by pouze mohl jmenovat profesory bylo by v příslušném paragrafu  “může jmenovat”. Ale nic takového tam není. Přesto Miloš Zeman porušuje svou povinnost s úsměvem na rtech. Profesoři nejsou narozdíl od velvyslanců a soudců  orgány státu. Jsou to vědci a věda jako taková by měla být oddělena od státu, protože článek 15 Listiny základních páv a svobod říká, že: “Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena

Tady ani omylem nejde “jen” o Putnu, ale o princip, ve kterém prezident republiky porušil zákon. A ve kterém opět upřednostňuje Miloš Zeman politiku Zemana před právem a pořádkem.