iDnes je místem, kde extrémisté a duševně narušení lidé dostávají prostor k jejich perverzím

Portál iDnes, zvláště ve své blogerské sekci, ztratil veškeré zásady novinářské etiky. Najednou dostává maximální svobodu nacionalismus, nenávist a propagace sionismu jako jediné správné názorové cesty podporované samotnými adminy portálu.  iDnes se tak stává domovem názorových zvrhlíků z Dělnické strany, Strany svobodných občanů a dalších extrémistických uskupení. Největší prostor blogerského psaní otevřel dveře diskriminaci opačných názorů. 

Nesvoboda slova vyvěrá z iDnesu všemi směry. Ultrpravičáci, extrémisté, rasisté a další vyznavači světového neřádu dostávají maximální prostor. Pokud se najde jakýkoli oponent, admini  blogerské sekce jako zdařilí ochránci zakročí. Smažou účet kritika. Smažou jednotlivé komentáře, jednotlivé články. Stačí, když islamofobovi zašlete dotaz zda vyznává kahanismus…….okamžitě je takový dotaz smazaný a autor komentáře dostane do své mailové schránky zprávičku s žádostí o doložení identity pomocí ofocené kopie občanky.

Nepohodlní přispěvatelé jsou selektováni do rolí potížistů, kterým není správné poskytovat prostor. Na iDnesu je zakázáno v tamějším kodexu zveřejňovat nenávistné a rasistické články, přesto jsou právě takovéto články alfou a omegou veškerého blogerského dění. Romové, muslimové, islám a další minorita je zde předpírána ve špinavých ústech a klávesnicích tamějších vyznavačů nesvobodných ideologií. Muslimové se mohou pomlouvat, o muslimech se může psát cokoli urážlivého, ale jakmile se napíše podobný článek o Židech nebo Izraeli, je takový článek považován za nenávistný. Proč adminská sekce nepřistupuje stejně ke všem blogerům? Jsou snad tamější VIPáci něco jiného?

Historická fakta o vzniku Izraele, nebo dokonce znění zpráv OSN o Izraeli jsou adminskou sekcí často smazávány jako články  obsahující nenávist, kdežto výzvy k válce a zničení Íránu, náboženským násilím směřovaným vůči muslimům nebo útoky vůči Romům jsou adminy posílány klidně na hlavní stránku blogerské sekce iDnesu. Tento portál podivně přistupuje k moderování komentářů pod jednotlivými články. Vulgarity, útoky na jiná etnika, výzvy k náboženské nesnášenlivosti jsou ponechány, ale jakmile se objeví oponentní názor nesouhlasící s deviantními komentátory, ihned je takový komentář smazán. Jaký je potom smysl komentování, když dostává prostor stále větší sorta podivínů?

Každý kritik politiky Izraele je na iDnesu mazán. Je vytvářena sorta chráněných nacionálních názorů, které jsou ve jménu větší čtenosti povyšovány za zela správná a relevantní společenská smýšlení. Jaké články na blogerské sekci iDnesu zbyly? Jsou to útoky na islám, muslimy, Romy, komunisty, fotoblogy, články chválící Izrael, válku proti jeho nepřátelům a návody na vaření. Je to lákadlo pro nácky, extrémisty a ostatní duševní zvrhlík, kteří se zdatně projevují v tamějších komentářích.

Zkrátka, iDnes je místem zítřků i dnešků, kde extrémisté a psychicky narušení lidé dostávají prostor k šíření jejich perverzí.