Evropská unie plánuje vydávání nových průkazek pro zdravotně postižené

Evropská unie plánuje od roku 2014 vydávání evropských průkazů mobility pro osoby se zdravotním postižením. V současnosti neexistuje stejný přístup ke zdravotně postiženým v rámci celé Unie. Lidé s handicapem z České republiky nemohou využívat všech služeb  poskytovaným zdravotně postiženým například v sousedním Německu. A právě tento diskvalifikační prvek mají nové jednotné karty odstranit. Zdravotně postižení by s novými kartami měli mít stejný přístup  ke slevám na veřejnou dopravu, slevám na kulturní akce, ke zdravotní péči a zaměstnanosti.

O nových evropských kartách se v odborných kruzích hovoří několik let. Nejednotnost ve věci přístupu ke zdravotně postiženým v rámci Unie pouze podráží podstatu osmadvacítky. Občané by neměli být diskriminováni na základě zdravotního postižení. Jednotlivé státy neuznávají národní průkazky zdravotně postižených. Český vozíčkář nemá například právo na slevu na jízdném ve Španělsku, případně stejný vozíčkář nemůže využívat všech sociálních a podpůrných programů té či oné členské země Unie.

Evropský průkaz mobility bude poskytovat standardizovaný průkaz zdravotně postižených osob po celém území EU. Plány na standardizaci jsou stanoveny, ale ani tato nová karta neříká jednotlivým členským státům EU jaké služby, případně jaké slevy mají poskytovat osobám se zdravotním postižením. V tomto ohledu jisté národnostní rozdíly nadále zůstanou. Přesto všechno je taková nová evropská průkazka totálně něco jiného, než podivné snažení exministra Drábka a jeho ještě více podivnější sKarty.  Nový Evropský průkaz mobility není žádným obchode pro bankovní domy. Nejedná se o výplatu žádných dávek. Není to bankovní karta. Bude to pouze identifikační průkazka funkčně podobná té současné papírové národní průkazce identifikující osobu se zdravotním postižením.