V Řecku roste nesnášenlivost namířená vůči migrantům, Romům a členům LGBT komunity

Řecko se nachází ve velmi vážných ekonomických potížích. Stoupá nezaměstnanost, dochází ke snižování sociální podpory státu, se kterou ruku v ruce stoupá tolerance veřejnosti vůči projevům rasismu a dalších druhů nenávistí. Zlatí úsvitáři v nacismus připomínajících stejnokrojích s obušky v rukou ničí stánky řeckých přistěhovalců. Útočí se dokonce i na migranty s řeckým občanstvím. Tito lidé v jihoevropské zemi žijí po desetiletí, jen dnes se stali otloukánky nacistických poslanců vzájemně si projevujících čest pomocí zvednuté pěsti. Rada Evropy vydala zprávu  o těchto novodobých projevech neskonale hloupé nenávisti. 

Všichni, kdo nevyhovují snům o uniformní, jednobarevné společnosti, spadají do zlatoúsvitářské ošatky nenávistí. Komisař pro lidská práva Rady Evropy Nils Muižnieks se svými spolupracovníky  od 28. ledna do 1. února  2013  sbíral informace o zvyšujícím se napětí v řecké společnosti. Tým eurokomisaře zaznamenal přes 200 případů rasově motivovaného násilí namířeného zejména vůči migrantům, Romům, muslimům turecké menšiny a Řekům s odlišnou sexuální orientací. Oběti útoků jsou permanentně vystaveni zejména útokům parlamentního Zlatého úsvitu, který za pomoci svých poslanců mlátí a ponižuje své oběti.

Náckové a extrémisté útočí, zatímco orgány státu selhávají. Policie i soudy jsou shovívavé k činům rasistů. Viníci rasově motivovaných útoků nejsou následně policií ochráněni a vyšetřovaní extrémisté se posléze častěji a častěji mstí svým obětem. Řecko sice přijalo nová opatření na boj proti rasově motivovanému násilí, přesto se v řecké politice stále častěji objevují stigmatizační rétorické bláboly namířené na “nepřátele” řeckých rasistů.

Politické strany si vymýšlejí pohádky o nepracujících “vyžírkách”, které musí řecká společnost živit. Nejchudší sociální skupiny řecké společnosti jsou náckovskými Úsvitáři vláčeni blátem smradu. “Migrant je póvl, protože pracuje bez pracovního povolení a ve skrytu duše touží užírat z řeckého systému sociálního zabezpečení”. “Rom musí vypadnout z řecké společnosti, protože ji okrádá a znečišťuje”. Muslima je třeba vyhnat, protože ničí a islamizuje řeckou společnost”. Řečtí kusákové, lhoťanové a králové prožívají duševní orgasmus nad ponižováním jinověrců.

Lidská práva utíkají z Atén, zatímco sígři násilností “bojují” za věčnost hitlerova odkazu. K neonacistickým holohlavcům, poslancům a přívržencům Zlatého úsvitu se  stále častěji přidává mládež. Mladíci s nedostatkem rozumu útočí basebalovými pálkami, noži, sekerami a dalšími proprietami násilí na blízké migranty. 25. ledna 2013 osm studentů(sedm z nich bylo ve věku mezi 16 a 17 lety) napadlo ve městě Larissa obchod, ve kterém mladíci za křiku rasistických hesel vážně zranili pákistánského majitele daného přepadeného obchodu.

Zpráva Rady Evropy hovoří o sedmnácti útocích členů a poslanců Zlatého úsvitu namířené hlavně proti migrantům. Nejednalo se “jen o zmlácené kosti” , nejméně dva lidé byli členy Zlatého úsvitu ubodáni k smrti. Esesáci z řeckého parlamentu napodobují své vzory z Tisícileté říše. Záda migrantů zjizvují pomocí nožů…….nejeden migrant skončil s vyrytými písmeny “XA” na zádech. “XA” jako Zlatý úsvit, “XA” jako firemní značka primitivů značkujících si své oběti jako medvědi brtníci v hlubokých lesích Beskyd.

Členové Zlatého úsvitu podporují útoky proti řeckým Romům. V září 2012 zlatoúsvitáři podporovali demonstrace rasistických rodičů odmítajících přijetí třiceti romských dětí do tamější školy. Řecká Lamia tak byla svědkem nových nesmyslností rasismu.  Neonáckové spolu s neonáckovskými rodiči řičeli jako šimpanzi rasistická hesla. Stejně tak se zlatoúsvitáři podíleli na násilnostech proti etnický Turkům v řecké Thrákii.

V říjnu 2012 řecký parlament rozhodl o zrušení poslanecké imunity dvou poslanců Zlatého úsvitu kvůli jejich zapojení se do násilného útoku proti migrantům. Poslanci se v městečku Rafina rozhodli, že si vyrazí z kopýtka a přispějí svým neskonalým umem k ničení a borcení stánků migrantů. Další poslanec, Elias Kasidiars, byl dokonce obviněn z účasti na loupeži……jiný poslanec Zlatého úsvitu, Konstantinos Barbaroussis, se podílel na násilných útocích proti imigrantům prodávajícím zeleninu s ovocem.

Xenofobní a rasistické chování prorůstá také do státních složek. Je mnoho případů, kdy policie  rasisticky jedná se zadrženými migranty. V roce 2004 tak například policisté na policejní stanici Aghios Panteleimonas v Aténách zacházeli nelidsky s afghánskými přistěhovalci.  Podobně nelidsky a v rozporu se zákonem zacházeli s přistěhovalci členové pobřežní stráže na palubě lodi u ostrova Chios v roce 2007. Oba dva případy řešil soud a u obou případů docházelo k mnohonásobnému odvolání, kdy policisté unikají z přispění soudů spravedlnosti.

Případů selhání státní moci a následného zneužívání rasistických stylů chování je v Řecku stále více. Řecko se dostává do stínu rasistů a zlých lidí, kteří udělají cokoli, jen proto, aby mohli nenáviděným skupinám ublížit. Se zhoršující se sociální situací roste vliv a “sláva” Zlatého úsvitu. V lednu 2013 došlo po celém Řecku k ustanovení 70 speciálních protirasistických policejních jednotek, jejichž úkolem bude postupovat proti rasismu v zemi. Jedná se především o ochranu migrantů, kteří nemohou být terči neonacizujících nálad ve společnosti.

Tyto speciální jednotky policajtů zahájí spolupráci s občanskými iniciativami, které bojují proti rasismu a nesnášenlivosti v zemi. Řecká vláda také zřídila speciální hotline linku pro všechny Řeky, kteří mohou telefonicky anonymně oznámit rasistické chování či rasistické činy v okolí. Stát sám o sobě ví, že pokud chce pomoc od orgánů EU, poté musí alespoň navenek konat proti rostoucím neonacistickým náladám.

Přesto všechno Řecko musí změnit zákony, které by měly především ochraňovat migranty, sociálně slabé a osoby s odlišnou sexuální orientací. Řecko míří do zkázy, která by měla být ponaučením pro všechny státy Evropy. Neschopný stát, neschopné zákony, neschopnost řešit rasismus…..ve výsledku neznamená nic jiného,než úpadek národa, ve kterém jsou lidská práva minorit ničena jako kus umaštěného papíru.  Česká republika by se měla ponaučit z dění v Řecku.