Tomio Okamura považuje matky na sociálních dávkách za parazity, kým je tedy chameleon Okamura?

Neúspěšný kandidát na prezidenta republiky, Tomio Okamura, ukázal světu svou pravou tvář extrémisty s diktátorskými sklony. Označil matky samoživitelky pobírající sociální dávky za parazity. Extrémista obhajující vylidňovací plány neonácků nazývá své spoluobčany parazity. Možná stejně jako jeho političtí kolegové z koňské jízdárny zapomněl na své předvolební sliby. Nabušený neúspěchem demonstračních manifestů Holešovské výzvy využil Tomio Okamura příležitosti kopnutí si do nejchudších obyvatel republiky. Matky samoživitelky očekávaly od moderního kecala zastání a možnou pomoc. Ta se ovšem nedostává a naopak dochází k názorovým veletočům, ve kterých matky samoživitelky dostávají od Tomia jeden veliký mediální políček. 

Matky odkázané na sociální dávky podle představ nacionalisty úzce napojeného na činnost Slávka Popelky rodí jedno dítě za druhým a okrádají tak neboze zkoušený stát. Senátor se nám tak jako listy na osychajícím stromě vybarvuje. Sociální podpora nemá být dostupná potřeným, ale jen těm, se kterými bude milovník vysídlování stroze souhlasit.

Tomio Okamura o rasismu ví své. Však o japonských zkušenostech nesčetněkrát vykládal na pojízdných monstr akcích Okamurovy šou. Příhody z dětství naplněné japonskou většinovou nenávistí k cizákovi v Kótu byly doplňovány rádoby vtipnými glosami o zloějských “cikánech” okrádajících cestovatelského magnáta o půjčená pera. Vedle příhod o pojídání penisů v Asii se téměř každý mohl přesvědčit o čechoasiatově rétorické dovednosti,  plné demagogie a přijímání ultranacionálních myšlenek za své.

Ring iDnesu pan senátor vyměnil za službu lidu. Jenže jakému lidu pan senátor Okamura slouží? Je to nacionální klaka, která na ně místy nedá ani sáhnout? Nebo to jsou podnikatelé v cestovním ruchu, kteří vědí, že je jejich člověk nenechá na holičkách? Určitě to nebudou chudí lidé v republice, protože takoví niemandi nic neznamenají……hlavně nepřinášejí dostatečné množství cinkavých miláčků do politických rozpočtů.

Podle Okamury jsou ve společnosti lidé, kteří nepracují ze svého vlastního přesvědčení. Nepovažuje za vinu společnosti, jestliže někdo nepracuje celý život. Někteří by si zase měli uvědomit, že s vlastním osudem může pohnout každý sám, píše Okamura na blogu iDnes.cz

„O rasismu vím své, zažil jsem ho v Japonsku a jako dítě i v České republice. A měl na mě naprosto opačný vliv, než na mnohé naše spoluobčany. Neuzavřel jsem se do nějaké své míšenecké komunity a nezačal žít na úkor nenáviděné většinové společnosti. Nekradl jsem víka od kanálu, ale šel jsem studovat,” uvádí Okamura. Ačkoli nedokončil studia, nepoložil ho tento nezdar a šel pracovat, aby ukázal, že neschopný není. V Tomio Okamurovi dřímá asijská nelidskost, kterou tak zdárně prosazují soudruzi z Hong Kongu.

Tomio nekradl víka od kanálu a šel studovat. Tento člověk zajisté není neschopný. Naopak ve věcích nacionalismu a podivných teorií společnosti je Tomio Okamura schopným až nadmíru. Viz. například Tomiův cizinecký zákon, ve kterém společně s Gazdíkem prosazoval peníze nad lidskostí. To samé dělá zaměstnanec vybrané části lidu dodnes. Privileguje ty, co mu mohou nějak prospět. Dnes je to Holešovická výzva, na které podle některých názorů nejen řeční, ale i finančně koná. Pro Okamuru není překážkou takovou výzvu podporovat i přes Popelkovo koketování  s ignorem Dělnických stoupů Tomášem Vandasem.

Přestaňme podle Tomia Okamury s podporou chudých, protože tato podpora společnost nic nepřináší. Jsou to stejně takoví neinteligenti…..jenže ti stejní neinteligenti zvolili Tomia Okamuru do pozic, ze kterých může veledůležitě promlouvat do médií. Dnes jsou oběťmi senátorova slovního průjmu chudé matky, kdo jimi bude příště? Zamyslel se pan politik nad tím co skutečně mluví?

Tomio Okamura nezná lepší slova pro matky závislé na dávkách…….jaké slovo existuje pro politika s chameleonskými sklony pro ultranacionalismus?

Tomio Okamura se ve svých slovech nepřímo otřel o matky zdravotně postižených dětí, matky ze sociálně slabých oblastí státu, matky samoživitelky…..významná část Okamurových příznivců byla jím samotným dehonestována na úroveň vší, které je třeba zašlápnout.  Tato “politická kreatura” měla být prezidentem republiky? Ono postačí, že tam na dalece blízkém Hradě sedí Zeman s ultranacionálními ambicemi prezidentské republiky.