Podpořte lidská práva a přispějte podpisem petice k ukončení diskriminace

Evropská unie by měla být zárukou ochrany lidských práv. Žijeme ve dvacátém prvním století, a přesto na Starém kontinentě žije přes 6 milionů lidí, kteří se stávají den co den oběťmi rasové diskriminace. Ekonomika Evropy se zhoršuje a politici stále častěji hledají uměle vyhledané příčiny státních neúspěchů. Média jako podržtaškové vládních činitelů umně přispějí k šíření rasismu a nenávisti do lůna obyčejných lidí. Ten či onen je cikán, ten či onen je nepřizpůsobivý protože o tom vykládají litanie televizních, rozhlasových a papírových zpravodajství. 

Kruté předpojatosti stigmatizují nevinné a vytvářejí příběh o vyloučených individuích, které je nutné hnát za pomoci Jobbiku, Dělnické mládeže či jiných neonácků ulicemi majoritních měst. Rumunsko s Itálií nerespektují evropská nařízení, dokonce rasistická pravidla přidávají do svých paragrafů. Maďarsko se přeměňuje do Hortyho nacionální podoby ráje, ve které se musejí příslušníci minorit separovat od rasově čistých Maďarů.

Nacionalizace je podporována politiky. Nacionalizace je podporována takzvaně pravicovými vládami, ve kterých vítězí peníze nad lidskými osudy. V Česku premiér Nečas pomocí nekoncepční politiky boje proti rasismu a extrémistickým skupinám paralyzoval ochranu práv romské komunity. Ultrapravicové skupiny rostou jako houby po dešti, zatímco vládní Agentura pro sociální začleňování hraje prapodivnou roli, ve které bez problémů souhlasí s názory Vandasových kindernácků. Kam směřuje ochrana lidských práv? Hongkongský plán asociální společnosti zapomíná na ochranu základních práv minorit.

Romové se stávají nejvíce znevýhodňovanou  menšinou v evropském regionu. Tisíce Romů žije v neformálních osadách, protože jsou ze svých domovů jako nějaká zvěř vyháněni. V Bulharsku dokonce nahnali místní Romy do nepoužívané továrny zamořené kdejakými chemikáliemi. koho by zajímal osud nějakých “předem podměrečných” lidí. Ve žhavých okovech bulharského předvolebního období dokonce v roce 2011 vypukla vlna protiromského násilí, ve kterém byli Romové přepadáni a jejich domy byly vypalovány.

Tisíce romských dětí je po celé Evropě každoročně segregováno ve školách, které nabízejí pouze podprůměrné vzdělání. Romové jsou terčem rasově motivovaného násilí z nenávisti a často zůstávají bez ochrany ze strany policie a bez přístupu ke spravedlivému soudu. Policejní orgány, dokonce i zde v Česku, nevyšetřují rasově motivované činy páchané na Romech. Soudy vydávají mnohem vyšší tresty při provinění Romů a tím je vytvářen dvojí diskriminační přístup k právu. Mnoho zemí Unie selhává v uplatňování nejen mezinárodních standardů lidských práv, ale rovněž antidiskriminační legislativy EU v praxi. Evropská komise má pravomoc, odpovědnost a povinnost zajistit, aby státy jednaly v souladu s touto legislativou a bojovaly proti diskriminaci, které dnes Romové čelí.

Přesto dodržování práv minorit dostává na frak. Francie si odebírá občanství romským Francouzům, Itálie si staví zařízení podobná lágrům, Maďarsko se stává stále zaprodanějším věci rasismu a nacionalismu……problematika dodržování lidských práv je stále více vláčena bahnem netolerance, zla a kulturního šovinismu,ve kterém je předem odlišná kultura pomlouvána od samého začátku.

Komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová by měla využít veškerých pravomocí k uplatňování zásad slušné bezrasově předpojaté evropské společnosti. EU musí vyvíjet na jednotlivé členské státy politický tlak zajišťující dodržování antidiskriminačních legislativ  a standardů ochrany lidských práv.

Podepište prosím petici Amnesty International, ve které je komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová vyzývána k takovému politickému a diplomatickému tlaku na dodržování lidských práv v jednotlivých zemích EU.

ZDE MŮŽETE PODEPSAT PETICI: Amnesty International