Nejvyšší soud na Islandu dal za pravdu WikiLeaks

Nejvyšší soud na Islandu dal za pravdu WikiLeaks. Je nezákonné bránit sponzorským darům směřujících k šiřitelům utajovaných informací. Uživatelé platebních karet Visa a Mastercard nemohli zasílat finanční prostředky na činnost WikiLeaks. Spojené státy, které tímto krokem chtěly oslabit činnost nenáviděného webu, překročili zákonnost. Nezákonné bylo použito k umlčení “nepřátel” bushových bojů v Afghanistánu a Iráku. 

Toto omezení z roku 2012 musí rozhodnutím soudu v Rejkjavíku zmizet. Společnost zprostředkující online platby na Islandu musí do 14 dnů od rozhodnutí soudu bezpodmínečně odstranit nezákonná omezení namířená vůči projektu Juliana Assange. Rozsudek islandského soudu je průlomový. Uprostřed mediálních nenávistí podporovaných americkou administrativou dochází k opětovnému prosazení práva.

Svoboda a právo na informace si vždy najde cestu k životu. Pokud společnost zprostředkující platební systém Visa a Mastercard na Islandu neuposlechne rozhodnutí Nejvyššího soudu, dostane pokutu ve výši 800 000 islandských korun. Island se v poslední době stává zárukou skutečné demokracie. Demokracie, ve které má občan právo na informace. Demokracie, ve které jedinec znamená mnohem víc, než zájmy mezinárodních syndikátů.

Za WikiLeaks na Islandu vybírala dary pověřená společnost DataCell, který nyní může požadovat na oplátku u islandských soudů náhradu ušlých zisků. Je na čase skoncovat s nelegálnostmi, se kterými začal George Bush. Je na čase ukončit zneužívání státní moci k prosazování nezákonností. Krok Nejvyššího soudu na Islandu je cestou ke svobodě. Je to cesta ke správnému fungování společnosti.