Muslimští duchovní byli mezi prvními, kdo odsoudili čin bratrů Carnajevů jako akt terorismu

Islamofobové se na muslimské vyznání bostonských atentátníků chytili jako ryba na tučnou ponravu. Útok provedli muslimové, a tak je tu další příběh o zkáze nevítané víry.  Půlměsíc, zelená barva, arabština a především Korán sám o sobě vyvolává v islamofobních stvořeních záchvaty nemístného amoku, kvůli kterému se vina dvou šílenců přenáší na všechny jinověrce. Jak krátkozraký a hlavně nesmyslný je tento mediálně zkratkovitý postoj. Islám odmítá jakékoli teroristické činy, islám odmítá zabíjení lidí, ale to náboženské demagogy vůbec nezajímá. 

Islámské právo neumožňuje náhodné a nevybíravé zabíjení civilistů.  to  je v islámu kategoricky zakázáno. Prorok Mohamed sám zakázal zabíjení žen, starších lidí, civilistů a náboženských vůdců.

Terorismus je aktem vraždy a ta je v Koránu přísně zakázána. Pokud je motivem terorismu motiv náboženský, poté je takový čin podle islámského práva nepřípustný, protože je podle Koránu(súra Kráva) zakázáno nutit lidi k přijetí jakéhokoli náboženství. Islámské právo zakazuje agresivní válku. Korán říká: ” pokud nepřátelé směřují k míru, směřuj také  míru a důvěřuj v Boha, neboť on je ten, kdo slyší a ví všechno”. Sůra Kráva(2:190) říká: “A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.” Jinými slovy, Bůh nemiluje agresory. A být agresorem je v rozporu s islámem. 

V islámském právu války, nemůže jen tak nějaký inženýr, či student prohlásit nebo zahájit válku. To je výsadou řádně ustaveného vůdce muslimské komunity. Zabíjení nevinných nebojujících je rovněž islámem zakázáno. Podle tradice Sunni, “Abu Bakr al-Siddiq, po smrti proroka Mohameda první volený chalífa, dal tyto pokyny své armádě:” Nezabíjejte ženy, děti, staré, nebo nemohoucí; nekácejte žádné stromy s ovocem, neničte žádné město. . . ” . Islám odmítá terorismus v právu hirabah. Hirabah odmítá například lupičství, vydírání, znásilnění, nelegální využívání strachu a nátlaku ve veřejných prostorách za peníze nebo moc, korupcu, terorismus…. Potírání terorismu v právu hirabah jako šíření teroru je založeno na Koránu(súře Prostřený stůl 5:33-34).  Plíživé útoky bez varování jsou v islámu zakázané. Muslimští velitelé musí protivníka varovat, že válka je na spadnutí. Prorok Mohamed varoval své protivníky až 4 měsíce předem. Prorok Mohamed radil činit dobro těm, kdo vám ubližujíBůh nařizuje umírněnost ve víře a ve všech aspektech života, viz. súra Kráva.

Jak vidíte, terorismus jako takový je v rozporu s islámem. Už dávno od roku 2005 muslimové v Americe vydali fatvu proti terorismu, ve které podle Koránu a sunny

  • Všechny teroristické činy v islámu zaměřené na civilisty jsou haram (zakázané)
  • Je haram pro muslima spolupracovat s každým jednotlivcem nebo skupinou, která se podílí na každém aktu terorismu nebo násilí.
  • Je občanskou a náboženskou povinností muslimů spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení k ochraně životů všech civilistů.

Imám bostonských muslimů, Talal Eid, odmítl vystrojit pohřeb Tamerlánu Carnajevovi, protože tento muž svým činem zradil islám, který odmítá vraždění lidí. To je důkaz pro všechny škarohlídy, že islám nepodporuje žádné násilnosti a naopak každého, kdo zabije, islámští duchovní vyobcují, protože takoví lidé nepředstavují pravý islám, ale jsou součástí nějakého podivného extrémismu blížícímu se neislámskému wahhábismu.

Tamerlán Carnajev úmyslně zabíjel lidi, proto není muslimem a nesmí být podle imáma Talala Eida řazen k muslimům. Takový je postoj islámu k činu “muslima” – masového vraha. Nejedná se o žádné oslavné zpěvy, které by glorifikovaly činy bostonského masakru za něco hrdinského. Podle muslimského zvyku měl být zabitý atentátník pohřbený ještě v den jeho úmrtí. Nestalo se tak zejména kvůli odmítnutí muslimských duchovních poskytnout Tamerlánovi Carnajevovi poslední pomazání.

Muslimští duchovní odsoudili čin bratrů Carnajevů  jako teroristický útok. Američtí muslimští vůdci řekli, že stojí proti terorismu spáchanému ve jménu islámu a snaží se distancovat od podezřelých zločinců, kteří byli identifikováni jako muslimové s vazbami na Čečensko. To se jen média snažila podložit pozadí masakru náboženskými důvody, které se stále více ocitají na vodě nejistot. Imám Bostonského muslimského ústavu Talal Eid v médiích popřel, že by se někdy s bratry setkal. Popřel také, že by se mělo jednat o oddané muslimy, protože oddaný muslim nevraždí nevinné.

Yusufi Vali z největší mešity v  Bostonu, také odsoudil čin bratrů Tamerlána a Džochara Carnajevů.

Yusufi Vali doslova prohlásil: “ Nezajímá mě, kdo nebo co tito zločinci tvrdí, že jsou, ale já nikdy neuznám tyto zločince jako součást mého města nebo náboženské společnosti. Všichni z nás Bostoňanů chtějí, aby byli tito zločinci postaveni okamžitě před soud. Jsem rozzuřený z těchto zločineckých útoků, které se snažily naše město roztrhat na kusy. Budeme i nadále jednotní a nedovolíme těmto zločincům změnit, to kým jsme, jsme Bostoňané.

Bratři Carnajevové občas navštěvovali bohoslužby v malé mešitě v blízkosti jejich bytu. Podle zpráv z médií se tito bratři nikdy neprojevovali během bohoslužby násilně, jinak by byli bezprostředně nahlášení na FBI. Pouze před třemi měsíci, podle Los Angeles Times, Tamerlán Carnajev během bohoslužby v okamžiku imámovy vzpomínky na Martina Luthera Kinga vstal a začal na imáma křičet, že nemůže v mešitě vzpomínat na někoho, kdo není muslim.  Tamerlán byl následně z bohoslužby vyhozen. To byla také podle lidí z mešity jediná příhoda, kdy došlo k nějakému konfliktu.

Džochar Carnajev chtěl vědět víc o rodinných kořenech v Čečensku. Zajímal se o historii a období brutální války Ruska v regionu. On sám se narodil v Dagestánu a nikdy nebyl v Čečensku. Bratři možná obdivovali džihád na internetu, ale veřejně se podle zpráv médií k extrémní podobě víry nikdy nepřiznali a nikdy veřejně extrémně nevystupovali.

Ne každý, kdo tvrdí, že je muslim, opravdu muslimem je. Každá víra má v sobě heretické prvky, každá víra má extrémní podoby a bohužel někteří mladí lidé budou poslouchat ty prvky extrémismu, které nemají nic společného s vírou jako takovou.Jako muslimská americká komunita, bychom neměli být zodpovědní za činy každého jednotlivce“, řekl imám Mohamed Magid, prezident Islámské společnosti Severní Ameriky.

Copak jsou opravdu všichni komunity muslimů v Americe zodpovědni za akty násilí jednotlivců? Proč se u extrémistů s islámskou vírou vždy v médiích zdůrazňuje ono muslimský nebo islámský terorista, proč u aktů násilí jiných vír není používáno křesťanský, židovský, budhistický terorista? Protože od dob Bushe islám a islámský má mediální kouzlo vydělávající miliony a miliardy na zvyšujících se sledovanostech zaprodaných médií. Líčení bratrů Carnajevů jako islámských fanatiků přichází vhod pravicovým fanatikům, kteří chtějí využít tuto tragédii k prosazování vlastních politických příčin. 

Základem amerického trestního systému je, že budeme hodnotit lidi za to, co dělají, ne za to, kým jsou. Trestné musejí zůstat skutky, nikoli národnost nebo náboženství. To, co v Americe přijde nyní není o Čečensku, nebo o islámu. Je to především o Americe. Vyhrají šílenci z Dagestánu a dojde k prosazení větší nesvobody? Nebo zůstane svoboda, ve které se oficiálně neposuzuje člověk podle toho v jaké náboženství věří? Nesmějí vyhrát islamofobové, protože islamofobie je prosazování nenávisti a náboženského extrémismu a extrémismus nesmí nikdy vyhrát, protože extrémismus je zlo.