Modrý dětský den se vydařil

V sobotu 13. dubna uspořádalo Občanské sdružení Poruchy autistického spektra dětský den. V budově děkanství v Ústí nad Orlicí byly pro děti s autismem, mentálním a kombinovaným postižením připraveny asistenty hry a soutěže.

pas1

Děti si spolu s asistenty a dobrovolníky vyzkoušely skládání puzzlíků, modelování, hry s písmenky, pracovními listy. Také se zapojily do různých sportovních disciplín, soutěžily ve shazování kuželek, plechovek.

pas2

pas

 

V závěru získaly sladkou odměnu a diplom. Akce se účastnilo 19 dětí s rodiči a 4 asistenti. Přišly nás podpořit i rodiny se zdravými dětmi.

pas

Míšovi Treskovi jsme předali dosud nasbíraná plastová víčka, která mu pomohou získat peníze na pomůcky a léčbu. Sbírání víček pokračuje, přidejte se k nám)).

Rodiče dětí i studenti se mohli dozvědět o tom co je autismus, o našich akcích.

pas

Občanské sdružení Poruchy autistického spektra pořádá pravidelné sobotní akce, výlety, setkání. V nejbližší době se těšíme na Psychorelaxační pobyt pro rodiče s dětmi s postižením 3.-5. května ve Sněžném o Orlických horách. Také připravujeme červencové Ozdravné pobyty pro děti s postižením bez rodičů. Naše akce podporují město Ústí nad Orlicí a město Pardubice.

Projekt pomoci rodinám dětí s autismem můžete udělením hlasu podpořit zde: Pomáháme s Providentem

 Zuzana Poláková o.s.PAS, více info na [email protected]