Miloš Zeman za pomoci levicového Senátu a ČSSD rozehrává hru o ovládnutí Ústavního soudu ČR.

Politické pletichy kolem ústavních soudců dopadly dobře. Levice s Dientsbierem a Milošem Zemanem je spokojená. V politických rozhovorech  se senátoři dozvěděli, jaký mají jednotliví kandidáti názor na politická stanoviska oranžového stolu. Co kdyby se obránci ústavnosti rozhodli být nezávislými. V ten okamžik by Zemanova touha po prezidentském systému vzala za své. Milada Tomková, Jaroslav Fenik, Jan Filip i Vladimír Sládeček prošli politickým grilováním, a proto se mohou stát ústavními soudci. Jejich názory nejsou v rozporu se stanovisky budoucích vládců, a tak je všechno v pořádku. Je takový přístup k ochraně ústavnosti správný?

Ústavnost nemá vyhovovat vládnoucím. Ústavnost má být ochraňována nezávisle na politické reprezentaci. Politické názory ústavních soudců na sKarty nebo důchodový systém nesmějí být součástí přijetí nebo nepřijetí kandidátů na post ústavních soudců. Nahlodání ústavnosti je pokaždé doprovázené malými krůčky. eden krůček za druhým, a najednou tu bude ochrana zájmů Miloše Zemana a ČSSD a nikoli ochrana Ústavy a ústavního pořádku v zemi. Je celé divadlo kole ústavních soudců opravdu výkvětem demokracie?

Již dnes se vedou debaty nad nezávislostí Ústavního soudu. Ten v minulosti několikrát překročil své pravomoci. Co bude následovat po velké přeměně ústavních soudců v režii Miloše Zemana? Levicový Senát dělal Klausovi naschvály, zatímco Zemanovi vychází vstříct. Politici z Lidového domu za vedení Bohuslava Sobotky lezou novému prezidentovi republiky do řitního otvoru, a to doslova raketovou rychlostí.

Je tu velké nebezpečí. A to nebezpečí pro naši zemi. Ústavní soud si stále častěji hraje na další komoru ústavního pořádku, ve které v rozporu s Ústavou mění jednotlivé zákony. Miloš Zeman chce spolu s levicovým Senátem přispět k přerodu ochránců ústavnosti  obrazu svému. Laická veřejnost vzhlíží k soudcům Ústavního soudu ČR jako ke ztělesnění všech soudcovských ctností, zejména nezávislosti, nestrannosti, neúplatnosti, odborné vyspělosti. Jeho předsedu vnímá téměř jako boha, jenž vládne soudcovskému Olympu. Tento bůh již několikrát v médiích vystupoval spíše jako politik, než jako ochránce ústavnosti.

Politické tanečky kolem nových ústavních soudcích hovoří o účelovosti. Ústavní soudci musejí rozhodovat politicky korektně a tato korektnost byla testována hlavně druhým kolem v Senátu. To první výběrové kolečko zvládl sám prezident republiky. Nad nezávislostí Ústavního soudu lze například v osobě Pavla Rychetského úspěšně pochybovat. Tak například ve dnech 29.-30. ledna 2013 podlehl Pavel Rychetský svodu a přijal pozvání k návštěvě Svatého stolce ve Vatikánu. Jaká to byla převeliká pocta. V té době bylo jisté, že se Ústavní soud bude zabývat ústavními stížnostmi proti zákonu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Rychetský ve Vatikánu jednal s vysokými představiteli církve, a ti zajisté nemluvili s předsedou Ústavního soudu o majetkových vyrovnání. Jak nás to mohlo jen napadnout.

Poradce Miloše Zemana, jak několikrát nový prezident republiky o Pavlu Rychetském hovořil, zajisté zůstal nestranným a neovlivnitelným. Noví ústavní soudci prošli rádcovstvím Pavla Rychetského, který se podle médií několikrát sešel s Milošem Zemanem nad seznamem jmen. Vznikla tu past na ústavnost. Vzniklo zde ohrožení Ústavního soudu, ale nic se neděje. Televize Nova, Prima a další kanály České televize jen suše oznámí, že se sešel Pavel Rychetský s Milošem Zemanem. Stejně tak mediálním šumem zazní informace o schůzce Miloše Zemana s ostatními ústavními soudci v jedné restauraci. I to zajisté patří k demokratizaci a ochraně ústavnosti.

Miloš Zeman chce Pavlu Rychetskému prodloužit jeho angažmá v předsednictví Ústavního soudu. Je to snad prezidentova odměna za rádcovské funkce? Noví soudci budou zavázáni vděčností Pavlu Rychetskému a ten je zavázaný vděčností Miloši Zemanovi. Vzniká tak kolečko zavázaných, které může poškodit  státnost a ústavnost České republiky. Obměna ústavních soudců nebude ničím jiným, než dalším narůstajícím kolečkem zavázaností a vděčností nemajících co dočinění s nestranností a ústavností.

Prezident Miloš Zeman tak získává neformální vliv nad Ústavním soudem, a to se může národu a České republice hodně vymstít. Miloš Zeman za pomoci  levicového Senátu a ČSSD rozehrává hru o ovládnutí Ústavního soudu ČR. Pavel Rychetský je bohužel ochotným spoluhráčem mocenských škatulat ústavnosti.  Ústavní soud nesmí být mocí výkonnou a nesmí jít na ruku politických zájmů